Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ruut Willems — Wijkmanager

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

ruut0

Het is nogal wat om wijk­man­ager te zijn over een wijk met 13.000 inwon­ers die ook nog verdeeld zijn in 90 ver­schil­lende nation­aliteiten. Het gaat om Zaandam-​Zuid, een wijk die ruwweg ligt tussen de Zaan en de Gouw met de Achter­sluis­polder erbij. Een wijk­man­ager wordt door de gemeente aangesteld.

Rem­met Ouwe­jan — Een veelz­i­jdig kunstenaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

RemmetOuwejan0

RemmetOuwejan1Rem­met werd geboren op 11 okto­ber 1930 in de Anna Paulow­nas­traat 13 in Zaan­dam. Een door zijn vader, ook Rem­met, ont­wor­pen geboortekaartje is daar het bewijs van. Vader Ouwe­jan was een kun­stzin­nig man en het kaartje is daar slechts een klein voor­beeld van. Maar zijn dagelijks brood ver­di­ende hij als medew­erker van de Han­dels Verenig­ing Ams­ter­dam; een kan­toor­baan. Hij tek­ende als geen ander en heeft het beeld van de Zaanstreek in zijn vele tekenin­gen voor het nages­lacht bewaard. En iets van zijn tal­ent zal hij aan zijn zoon hebben meegegeven.

Rob de Jong

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

RobdeJong0

Rob is enige tijd gele­den ver­huisd van West­zaan waar hij in Lam­bert Melisz woonde naar het Men­nis­ten­erf in Zaan­dam. De polio die hij als kind kreeg heeft nu defin­i­tief toeges­la­gen. Lopen of staan gaat niet meer en de kracht in z’n han­den en armen neemt af. De meeste pijn is nog wel dat hij niet meer met z’n vriendin kan samen­wo­nen.
Rob is op 28 sep­tem­ber 1936 in de De Wet­straat 25 in Zaan­dam geboren.

Joomla tem­plates by a4joomla