Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevrouw J.E. Spronk – Coerse
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Spronk2De eerste vrouw in de gemeen­ter­aad van Zaan­dam.
Op een foto van een 1 mei vier­ing op de Burcht stond een hele rij man­nen met 1 vrouw ertussen. Wie was deze dame? In het kran­ten­ver­slag ston­den gelukkig de namen en het bleek mevrouw J.E. Spronk – Coerse te zijn. De eerste vrouw in de gemeen­ter­aad van Zaan­dam. Waarom had ik nooit van haar geho­ord en waarom had ze geen straat naar zich ver­noemd gekre­gen. Dat moest uit­ge­zocht worden.

Galerie PLAY-​room
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Paassen1Turend door de grote ramen aan de voorkant van het gebouw, zie ik een bizar model van een geas­fal­teerde weg, in het klein. Het leidt mijn oog verder naar bin­nen en ik zie een fam­i­lie fel gek­leurde stok­staart­jes. Daar­naast staat een man die naar mij zwaait en wijst naar de deur aan de zijkant. Ik loop de hoek om en de deur van PLAY-​room bin­nen. De man heet Jeroen van Paassen en hij is eige­naar van deze kleine maar fijne galerie. Het thema voor deze exposi­tie is “Afwezig Land­schap” en de asfaltin­spi­ratie is gemaakt door een kun­ste­naar uit Japan.

Wormerveer

Foto­ten­toon­stelling van Hans Balk
Pers­bericht

Vanaf 1 decem­ber t/​m 31 decem­ber 2021 in de Kerkenkamers van de Ver­man­ing te Wormerveer., Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer.

Hans Balk is een fotograaf met goed gevoel voor kunst en we laten hem zelf hieron­der aan het woord over zijn passie!

logoBullekerk

Ruben Hoeke – Rocken in de Kerk! │ism Podium de Flux
Pers­bericht

Op zondag 12 decem­ber van 14:0017:00 uur staat de Bullek­erk in het teken van ‘De Gitaar’, want dan komt gitarist Ruben Hoeke met live band zijn nieuwe licht­ing gitaar­tal­en­ten presenteren.

Ruben Hoeke

Dickensdag

Dick­ens­dag in de Bullek­erk
Pers­bericht

De dagen voor kerst staan in de Bullek­erk in het teken van de Engelse schri­jver Charles Dick­ens.
Zater­dag 11 decem­ber wor­den er twee films van Charles Dick­ens ver­toond, op vri­jdag 24 decem­ber speelt acteur en regis­seur Bruun Kuijt ver­halen uit ‘A Christ­mas Carol’.

coronamaatregelen

De lekker­ste ker­st­stol van de Zaanstreek
Pers­bericht Zaanse Molen

Bestel hier uw ker­st­brood en steun het goede doel

kerstbrodenactie2021

Joomla tem­plates by a4joomla