Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevrouw T. E. de Jong – Swart
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

deJongSwart0

Mevrouw De Jong — Swart is 28 sep­tem­ber 1922 geboren op de Zuid­dijk huis­num­mer 102. Het grote pand van toen staat er niet meer. Het woon­huis was eigen­dom van haar oom, de broer van haar vader en de oom wilde er een garage bij bouwen. Dat zou beteke­nen dat er wagens vanaf vijf uur ’s mor­gen in en uit zouden rij­den. Haar vader wilde daar niet boven wonen.

Mevrouw Sanches — Kelder
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Sanches
Mevrouw Sanches — Kelder, Lien, is geboren op 03-​03-​1933 in Wormerveer in het zieken­huisje en was tien maan­den toen we naar Koog aan de Zaan gin­gen, in de Hyac­intstraat en later ver­huis­den we naar de Machin­is­ten­straat.
Mijn werkzame tijd begon op m’n 17e in Zaandam.

soeples2Super-​soep-​les
Pers­bericht


In veel gemeen­ten komen alle leer­lin­gen van het basison­der­wijs vroeg of laat in aan­rak­ing met school­tu­inieren.
Dat is in Zaanstad helaas niet het geval. Het ZNMC beheert een prachtig school­tu­inen­com­plex naast Stads­boerderij Dar­win­park, maar dat is natu­urlijk te ver weg voor scholen uit Assendelft of Krom­me­nie. Eigen­lijk zouden er meer school­tu­inen­com­plexen moeten komen, want school­tu­inen zijn zóóó veel meer dan alleen maar schooltuinen!

Nacht­diert­jes in de Heem­tuin
Pers­bericht

logoZNMC

Rossevleermuis

Aanstaande vri­jdag, 24 sep­tem­ber gaan we in de avon­duren op avon­tuur.
Eerst lopen we een stukje door de heem­tuin en het Burg. In ’t Veld­park.
We nemen een bat­de­tec­tor mee en horen dan miss­chien wel de ultra­sone gelu­iden van de Gewone of de Ruige dwergvleesmuis.
Met een beetje geluk zie je ze ook door de lucht heen wieken, op zoek naar insecten.

Luchtige lezin­gen op de luie zondagochtend

Pers­bericht

logoVuisterOp zondag 3 okto­ber is er weer een luchtige lez­ing op de luie zondag­mor­gen in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over:

Polen: wat is daar toch aan de hand?

Agenda Bullek­erk sep­tem­ber
Pers­bericht

Sep­tem­ber

Exposi­tie Hella de Jonge vanaf zater­dag 11 sep­tem­ber.
Op vri­jdag, zater­dag en zondag van 15.00 tot 18.00 uur gratis te bezichti­gen of op afspraak via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

FreekdeJongeDon­derdag 23 sep­tem­ber15.00 uur
Freek de Jonge – Kom verder! – hoofd­stuk 2
Tick­ets € 12,50 /​hele reeks € 50
In het najaar komt deel een van Freek de Jonges mem­oires uit, getiteld ‘Kom verder’. In zijn ‘Mem­oires I’ vertelt De Jonge onder meer over de geloof­sideeën van zijn vader en de NSB-​broers van zijn moeder. De vijf hoofd­stukken van deze biografie brengt De Jonge in de Bullek­erk op het toneel in een serie unieke voor­drachten.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​f​r​e​e​k​-​d​e​-​j​o​n​g​e​-​k​o​m​-​v​e​r​d​e​r

Vri­jdag 24 sep­tem­ber – 21.00 uur
Band of Friends – Flux op locatie
Tick­ets € 15 /​deur € 18
Band of Friends vormt sinds 2012 een bij­zon­dere trib­ute aan de Ierse blues­gi­tarist Rory Gal­lagher, met o.a. de twee orig­inele ban­dle­den Gerry MacAvoy en Bren­dan O’Neill, en Bren­dan O’Neill, en Paul Rose en Stephan Graph. Een samen­werk­ing met Podium De Flux.
https://​bullek​erk​.nl/​a​g​e​n​d​a​/​b​a​n​d​-​o​f​-​f​r​i​e​n​d​s

Zater­dag 25 sep­tem­ber11.00 tot 16.00 uur
Burendag!
Samen met onze buren gaat de organ­isatie van de Bullek­erk van het voor­plein een mooi, lev­endig plein maken. Een plein waar mensen graag willen verbli­jven. De grond rond de 15 grote bomen wor­den opge­sierd door er kleine stad­s­tu­in­t­jes van te maken met vaste planten. Een mooie manier om het plein nóg leef­baarder te maken en er een plek van samenkomst van te maken voor de buurt. Aan­melden kan door een mail te sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .
https://​bullek​erk​.nl/​b​u​r​e​n​d​a​g

Zater­dag 25 sep­tem­ber20.00 uur
Britta Maria – Aznavour Mon Amour
Tick­ets € 20
Britta Maria, Mau­rits Fondse en Oleg Fateev bezin­gen de muziek en het leven van Charles Aznavour. Een voorstelling waarin het Franse en het Ned­er­landse lied elkaar ont­moeten met de onver­getelijke chan­sons van Aznavour, Brel en Gains­bourg, maar ook lied­jes van Toon Her­mans, Her­man van Veen en Jenny Arean.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​b​r​i​t​t​a​-​m​a​r​i​a​-​a​z​n​a​v​o​u​r​-​m​o​n​-​a​m​o​u​r

Joomla tem­plates by a4joomla