Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevr. Hen­drika Bergsma – Sjouwke

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Bergsma00

Haar vader Klaas Sjouwke kwam uit Den Briel, die ging varen om de dien­st­plicht te ont­lopen. Zo kwam hij in Ned­er­lands Indië terecht. Als varens­gezel was hij in dienst bij de KPN (Konin­klijke Paket­vaart Ned­er­land), een­maal in Indië stapte hij over naar de BPM (Bataafse Petro­leum Maatschap­pij) op Suma­tra en Borneo.

Meester Cees Hoebeke

Van onze redac­tie: Bar­bara Smith

hoebeke0

Een beschei­den glim­lach. Dat kreeg ik als reac­tie op mijn hartelijke felic­i­taties. Bij de vraag hoe zijn exa­men 4de Dan judo ging, zei hij lachend, ‚pit­tig op mijn leeftijd’. Meester Cees, zoals velen hem ken­nen, is meer dan vijftig jaar bezig met zijn geliefde judo. Tij­dens het seizoen is hij bijna iedere dag van de week op de ene of andere mat te vinden.

Eierkolen!

Door: Mar­tin Rep

repeierkolen0

‘Onze brand­stof lever­ancier is en bli­jft de Carpentier’

Ik breng met mijn broer een bezoek aan het Ned­er­lands Mijn­mu­seum in Heerlen. We wan­de­len van­daag door het Zuid-​Limburgse land­schap, maar het giet van de lucht. Het leidt tot een ver­rassende ontmoeting.

Joomla tem­plates by a4joomla