Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Simon Theewis

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

SimonTheewis0

In de huiskamer van Simon Theewis kom je, als liefheb­ber van boeken, ogen tekort. Veel lit­er­atuur, gedicht­en­bun­dels, oude Russen, maar ook boeken over archi­tec­tuur, boeken over kunst. Het is van alles wat en laat een brede inter­esse zien. Voor die dicht­bun­dels, zegt Simon, moet je af en toe even gaan zit­ten en de tijd nemen.

Ger­rit Thomas Rietveld — De Stijl

Van onze redac­tie: Co Plomp

Rietveld00

Van Mon­dri­aan tot zigza­gstoel. Van blauw, geel, rood tot Rietveld­paviljoen. U weet genoeg. Dit is De Stijl. De inter­na­tion­aal bek­ende maar o zo Ned­er­landse kun­st­be­weg­ing. Leden als Piet Mon­dri­aan, Ger­rit Rietveld en Bart van der Leck wilden met nieuwe kunst niets min­der dan de wereld veran­deren. In 2017 is het 100 jaar gele­den dat De Stijl in Lei­den werd opgericht.

RENATI KOMT!

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Renati0

Renati1Zo werd de luit­speler ‘Renati’ in een adver­ten­tie in 1923 aangekondigd. Blijk­baar zaten ze daar in de bioscoop in Assen al lang op Renati te wachten en ein­delijk kon men zijn komst dan aankondi­gen. In die tijd probeerde men het bioscoop­pub­liek extra te ver­maken met het optre­den van arti­esten. In een adver­ten­tie van een bioscoop in Veen­dam vin­den we weer de aankondig­ing dat Renati komt. De grote vraag is nu wie deze Renati dan wel was. Renati was nie­mand min­der dan Klaas Vink uit Zaandam.

JanHammingNieuwe burge­meester voor Zaanstad

Van onze redactie

Maandag 10 juli 2017 heeft de Gemeen­ter­aad voorge­dra­gen als nieuwe burge­meester van Zaanstad:

Jan Ham­ming.

Jan Ham­ming is van de PvdA, momenteel burge­meester van Heus­den. Geboren 28 08 1966.

Als de min­is­ter­raad de voor­dracht overneemt is de verwacht­ing dat hij in sep­tem­ber 2017 geïn­stalleerd kan worden.

Foto: Wikipedia.

Joomla tem­plates by a4joomla