Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Berend van de Weide

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

BerendvdW0

Iedereen kent hem als Berend. Van z’n werk bij afd. Bevolk­ing, van ZFC of van Zil­ver­meeuwen. Maar het meest kent men hem van de Haven, waar hij in de Sundsval­straat een kruide­nier­szaak had. De haven waar iedereen hem kende als Berend.
Geboren in 1921, in Emmen. Vader was los werk­man en van­wege het gebrek aan werk ver­huisde het gezin naar Zaan­dam. Ze kre­gen een won­ing aan het Hanen­pad; een nood­won­ing op 45b. Als het gevroren had kon je zo over de sloot gaan schaat­sen. Het vroor toen nog. De Zaan lag ook nog dicht want toen zijn zoon was geboren is zijn vrouw nog over de Zaan naar de Prins Hen­drikkade overgesto­ken. Schaap, van het pon­tje, had een houten brug over de Zaan gelegd. Toen waren er nog twee pon­t­jes: van Schaap en van Kaaijk.

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

Kap­per Goos van Elburg,

Door Siem Meijn

KapperGoos2

Kaper Goos is als kap­per begonnen in Oost­zaan bij kap­per Cor de Boer in de Kerk­bu­urt. Als je bij Cor de Boer bin­nen­stapte had Goos de tweede stoel, deze stond links in de zaak. Dat weet ik omdat ik met mijn opa naar de kap­per moest; daar aangekomen stapten wij naar bin­nen. Cor was bezig en ik moest plaats nemen op de stoel van Goos. Mooi niet, ik wou niet door hem geknipt wor­den; moest toen wachten tot Cor klaar was en werd door hem geknipt. Waarom? Ik kan het niet zeggen.

Cacao­molen “De Cacaoboom”

Door Sjors van Leeuwen

8foto1Passend bij de aanstor­mende feestda­gen nu een molen­type dat maar weinig in de Zaanstreek voork­wam.
Deze kleine molen­t­jes, want daar hoorde De Cacao­boom bij, wer­den voor van alles en nog wat gebruikt, soms met een func­tie zoals snuiftabak, soms met meerdere func­ties, zoals schelpzand, blauwsel, mos­terd etc. De keur­ings­di­enst van waren bestond toen nog niet!

Foto: West­zaan, v.l.n.r. molen de Veen­boer, de Schoolmeester, de Cacaoboom

De Cacao­boom startte zijn leven als molen zon­der naam in het win­drecht­boek van De Banne Oost­zaan voor een bedrag van 2,00 gulden per jaar als ‘Tabax­mo­len­tje in de Noord.’

Joomla tem­plates by a4joomla