Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ont­bijt met de burge­meester
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Ont­bi­jten met de burge­meester in het Stad­huis van Zaanstad. Die eer viel 34 leer­lin­gen van groep 8 van basiss­chool De Piramide uit Koog aan de Zaan dins­dagocht­end te beurt.

OntbijtBurge

Foto: Burge­meester Ham­ming heet de kinderen welkom en stelt iedereen voor.

logoVuisterlunchcafeLunch­café in De Vuis­ter
Pers­bericht

Op maandag 10 okto­ber van 12.3014.00 uur kunt u zich weer opgeven in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan voor een heer­lijke lunch in ons Lunch­cafe.
Er wordt een heer­lijke lunch geserveerd door de vri­jwilligers en niet alleen de lunch is belan­grijk, maar ook de sociale con­tacten wor­den erg op prijs gesteld door de deel­ne­mers.
Zin om mee te doen? Geef u dan op bij Hedy Merck: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of: 06 110 000 64 en geniet op gepaste afs­tand weer van een heer­lijke lunch en een goed gesprek.
De kosten zijn €4,00 en van te voren opgeven.

Bijlage: Foto aangeleverd

veiligheidWeek van de Vei­ligheid
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Volop (gratis) train­in­gen tij­dens de Week van de Vei­ligheid

In de week van de vei­ligheid van 10 tot 16 okto­ber organ­iseert de gemeente op ver­schil­lende plekken train­in­gen en activiteiten om inwon­ers en onderne­mers weer­baarder te maken tegen crim­i­naliteit. Op maanda­gavond 10 okto­ber opent burge­meester Jan Ham­ming de eerste bijeenkomst over onder­mi­j­nende crim­i­naliteit in de Bullerk­erk in Zaan­dam. Daar­naast zijn er die week bijeenkom­sten over: gedig­i­taliseerde crim­i­naliteit, het tegen­gaan van woning­in­braken, een over­val­pre­ven­ti­etrain­ing en een bijeenkomst over buurtpreventie.

HulshofHanen1Het Zaanse Hanen­pad
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Het was een gezel­lige bedoen­ing op zater­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber 2022 in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Ger­rie Huls­ing pre­sen­teerde zijn boek “Het Zaanse Hanen­pad en haar bewoners”. Een his­torisch overzicht en tijds­beeld. Veel (oud)bewoners kwa­men samen waarmee het meteen een reünie was.
Opgek­napte ont­moet­ingstafel
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Enige tijd gele­den besteedde de Zuid­kan­ter aan­dacht aan het kunst­werk The Com­mu­nity Table; een kunst­werk bij buurthuis de Poe­len­burcht. Het kunst­werk werd in 1989 gemaakt door de vooraanstaande Amerikaanse kun­ste­naar Den­nis Adams in opdracht van SKOR (Sticht­ing Kunst in Open­bare Ruimte Ams­ter­dam) en de Gemeente Zaanstad. Het kunst­werk moest ook dienen als ont­moet­ingsplek: een pick­nick­tafel met veer­tien stoe­len, waar­van zeven stoe­len aan het einde een paneel (licht­bak) had­den. De tafel zag er onder­tussen armoedig uit. De glazen platen met daarin foto’s van gebouwen in de wijk waren beschadigd. Miss­chien dat de tafel nog werd gebruikt als ontmoetingsplek.

communitytable1

Joomla tem­plates by a4joomla