Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cor Visser

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Visser0

Cor Visser is geboren op 21 feb­ru­ari 1935

Lagere school deed hij op de Park­straatschool, alles van de Bullek­erk tot en met het Blauwepad liep daar op school. Ook van de Frans Halsstraat tot het Mal­le­gat. Maar van de schilder­s­bu­urt was er geen één. Die gin­gen naar school 9 in de Sta­tion­sstraat, het was een open­bare school, maar was voor de gegoede burg­erij. Er was toen nog standsver­schil, zijn vader deed altijd hand aan de pet als hij iemand tegenkwam van de gegoede burgerij.

Foto boven: Cor Visser gefo­tografeerd bij de ten­toon­stelling van schilder Jan Kruijver

Gesprek info age

Gesprek met een Buurtbuschauffeur

Ach, ik heb iets fouts gedaan, nu zit ik vast,” roept de pas­sagier.
Ik kijk even in mijn spiegel maar zie niks mis. Ze zit nog keurig op haar plaats, zelfs van de vei­lighei­ds­gordel gebruik mak­end. „Alles goed?” roep ik toch.
„Nee, dit ding zit vast,” roept ze terug.
„Uw riem?” vraag ik, even omdraaiend ter­wijl ik voor een sto­plicht sta.
„Nee,” roept ze vrolijk, „dit ding!”, en ze toont een mobiele tele­foon boven de stoelle­un­ing voor haar, „cadeau van mijn klein­zoon,” voegt ze erbij.

Oliemolen /​Verf­molen “De Witte Duif”

Door Sjors van Leeuwen

Een mooiere naam is er bijna niet te geven aan een nieuw te bouwen oliemolen in het jaar 1680. “De Witte Duif”, een mythis­che naam die alles belichaamt: vrede, vri­jheid en ook nog eens een sym­bool van huwelijkse trouw! En dan ook nog op een mooie plek gele­gen aan de Zaan tegen­over Wormerveer staande tussen een indruk­wekkende rij van bijna alle­maal oliemolens.

1foto1 1foto2


Wormer: links lak­fab­riek “Benguela” en rechts verf­molen “De Witte Duif” rond 1900. C.Heekelaar heeft zijn naam in de dak­pan­nen laten schilderen voor toen een zeer vernieuwende vorm van reclame.
Wormer: rechts “Mer­curius” en rechts Meet­pa­pier 2018 zelfde locatie als de foto hier boven.

Joomla tem­plates by a4joomla