Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ton van der Horst

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

TonvdHorst0

Wroe­tend in de mod­der van de Gouw achter het toen nieuwge­bouwde zieken­huis De Heel, heeft een jonge Ton van der Horst zijn passie gevon­den. Een klein houten bootje. En wervels. Heel veel wervels. Eerder op dat ter­rein stond een fab­riek voor het maken van lev­er­traano­lie. De Zaanstreek is rijk aan ver­bor­gen schat­ten. Schat­ten vin­den, dat boeide Ton wel.

Dick Kerssens

Geschiede­nis Haalder­s­broek ontrafeld

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Kerssens00

Dick Kerssens is auto­di­dact in het onder­zoek van stam­bomen, maar wie ken­nis neemt van zijn onder­zoek naar de fam­i­lie Kerssens, merkt al snel dat hij tegen­over iemand zit die weet waar hij het over heeft. Het onder­zoek naar zijn eigen fam­i­lie, inclusief aan­ver­wante takken, is neergelegd in een boek­w­erk van ruim 3 kilo.

Ger­rit Dekker — ver­geten illustrator

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

GerritDekker00

Dag­bladen hebben altijd een zwak gehad voor teke­naars die extra kleur gaven aan het nieuws. Soms met een com­men­taar, andere keer weer als een illus­tratie. In de Volk­skrant tekent Jos Col­lignon zijn visie, Peter van Straaten deed het lang voor Vrij Ned­er­land en in het Dag­blad voor de Zaanstreek doet Marc het. Ger­rit Dekker is een ver­geten teke­naar die jaren­lang voor Zaanse en lan­delijke bladen tekende.

Joomla tem­plates by a4joomla