Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ams­ter­dam en de Noordzeekanaal­havens vanuit de Lucht

Pers­bericht Arne­muiden, 18/​01/​2018

Zeehavenstitel

Zee­havens Ams­ter­dam en IJmond vanuit de Lucht is de titel van een splin­ternieuw lucht­fo­to­boek over het lang­gerekte havenge­bied langs het Noordzeekanaal. De havens hebben een zeer goed jaar achter de rug. Onlangs werd bek­end dat main­port Ams­ter­dam en de haven­bekkens van Zaan­dam, Bev­er­wijk, Velsen en IJmuiden geza­men­lijk een recor­dover­slag van 100 miljoen ton hebben bereikt.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

Pieter van der Schoor - Ambachtss­chool 19601962.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ambachtsschool PS 00

Pieter, geb. 13-​04-​1947, heeft van 1960 t/​m 1962 op de Ambachtss­chool gezeten. Eerst een voor­berei­dend jaar en de vol­gende twee jaar in de schilder­sklas met als docen­ten J. Fris en Kempers.

Joomla tem­plates by a4joomla