Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eierkolen!

Door: Mar­tin Rep

repeierkolen0

‘Onze brand­stof lever­ancier is en bli­jft de Carpentier’

Ik breng met mijn broer een bezoek aan het Ned­er­lands Mijn­mu­seum in Heerlen. We wan­de­len van­daag door het Zuid-​Limburgse land­schap, maar het giet van de lucht. Het leidt tot een ver­rassende ontmoeting.

Toos Smit

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Voor­dat zij met een opdracht voor de Zaanse Schans kon begin­nen, moest Toos Smit zich verdiepen in de bestand­de­len van het Zaanse vrouwenkos­tuum anno 1800. Pas eind 1700 kwam er streekkled­er­dracht met kleine ver­schillen in vorm van kap of kraplap. Na 1830 is het kos­tuum niet meer veran­derd, voor­namelijk omdat het niet meer in de mode was.

Over bruggen­bouw­ers gesproken!

( …Deel je brood en het smaakt beter…)

Van onze redac­tie: Chan­nie Hutchinson

ariebooman77carlabooman77

Er is al heel veel geschreven over Arie Booman „De Bruggen­bouwer” en zijn „Sticht­ing Hul­pactie Polen”, maar het bli­jft zo’n mooi ver­haal dat ik ook een stuk aan hem wil wij­den. Arie en zijn vrouw Carla komen uit en wonen nog steeds een deel van het jaar in Zaan­dam. Vanaf april tot novem­ber vertrekken zij naar Zelow in Polen. Hoe zij in Polen terecht zijn gekomen begon in 1981 met een uitzend­ing van het tv pro­gramma van Henk v.d. Mei­j­den „TV Privé”. Daarin vertelden vijf Poolse vrouwen over de erbarmelijke sit­u­atie in Polen.

Fort aan den Ham
Onderdeel van de Stelling van Amsterdam

Van onze redac­tie, J.B. Plomp

Hefkoepel100

Fort aan den Ham, Uit­geest, Busch en Dam 1, is een van de 42 forten van de Stelling van Ams­ter­dam. Het is gele­gen aan de spoor­lijn van Uit­geest naar Krom­me­nie. De aar­den wallen, het eerste onderdeel van dit verdedig­ingswerk, dateren uit 1896, het fort zelf werd in 1903 opgeleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla