exter

De Hare­mak­ers

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Haremaker0

De redac­tie van De Zuid­kan­ter had een ont­moet­ing met Kees Hare­maker. Kees is een nazaat van Jan Adri­aan­szn. Leegh­wa­ter, de beroemde geleerde uit de Rijp in de zestiende eeuw. De fam­i­lien­aam Hare­maker komt van een vak dat in de Zaanstreek werd uit­geoe­fend ten beho­eve van de oliemolens. En één van zijn vooroud­ers was sol­daat in het leger van Napoleon. Deze Pieter Hare­maker ging mee met het leger richt­ing Rus­land, werd gevan­gen genomen in Polen en kwam ongeschon­den weer thuis en heeft zijn belevenis­sen te boek gesteld. Er valt dus veel te vertellen.

Mw. Berg­ers – Huisman

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

bergers0

Mevrouw Tini Bergers-​Huisman is geboren op 12 juni 1929 in het zieken­huis in de Oost­z­i­jde. Haar oud­ers woon­den in de Jan Wind­houw­er­straat. Een straat die, voor een deel, is opge­gaan in de Peperstraat.

Feestge­bouw Thalia

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

thalia0

In 1942 komt er een einde aan het bestaan van een feestge­bouw aan de Prins Hen­drikkade. Waar ooit verenigin­gen hun feestavond hielden, waar sportwed­stri­j­den wer­den gehouden en waar dansavon­den met ork­est de aan­wezi­gen ver­maak­ten, heerst nu stilte. Thalia, voorheen café Prins Hen­drik, is ter ziele.

Joomla tem­plates by a4joomla