Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wijk­a­gen­ten Zaandam-​Zuid

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Wijkagenten0

Als je met poli­tieagen­ten spreekt is er altijd de neig­ing om te willen horen van grote zaken, maar bij een wijk­a­gent gaat het toch voor­namelijk om de vele kleine din­gen die in een wijk spe­len. Daarom een gesprek met agen­ten Anita Lenzen (1986) en Joeri van Duijn (1982) even voor hun spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins begint. Hun poli­tieloop­baan begonnen ze respec­tievelijk in Ams­ter­dam en Den Haag.

Ger­rit Thomas Rietveld — De Stijl

Van onze redac­tie: Co Plomp

Rietveld00

Van Mon­dri­aan tot zigza­gstoel. Van blauw, geel, rood tot Rietveld­paviljoen. U weet genoeg. Dit is De Stijl. De inter­na­tion­aal bek­ende maar o zo Ned­er­landse kun­st­be­weg­ing. Leden als Piet Mon­dri­aan, Ger­rit Rietveld en Bart van der Leck wilden met nieuwe kunst niets min­der dan de wereld veran­deren. In 2017 is het 100 jaar gele­den dat De Stijl in Lei­den werd opgericht.

RENATI KOMT!

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Renati0

Renati1Zo werd de luit­speler ‘Renati’ in een adver­ten­tie in 1923 aangekondigd. Blijk­baar zaten ze daar in de bioscoop in Assen al lang op Renati te wachten en ein­delijk kon men zijn komst dan aankondi­gen. In die tijd probeerde men het bioscoop­pub­liek extra te ver­maken met het optre­den van arti­esten. In een adver­ten­tie van een bioscoop in Veen­dam vin­den we weer de aankondig­ing dat Renati komt. De grote vraag is nu wie deze Renati dan wel was. Renati was nie­mand min­der dan Klaas Vink uit Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla