Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eisendrath, een ver­zonken fam­i­lie (18451945)

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Eisendrath0

Dat is de titel van het boek dat Erik Schaap in 2017 het lev­enslicht deed zien. Maar daaraan is veel voorafge­gaan.
De schri­jver begon in 2008 na het lezen van twee afschei­ds­brieven van Eisendraths dochters met een zoek­tocht naar de fam­i­lie. Na oproepen werd hij geholpen met veel doc­u­men­tatie en gesprekken met mensen die de fam­i­lie Eisendrath had­den gek­end. Want Bernard Eisendrath was huis­arts in Zaan­dam en het gezin woonde in de Booten­mak­ersstraat op nr. 108.

Mevr. A. van Gulik — de Boer

Van onze rdac­tie, Ruud Meijns

Gulik0

Maria (Riet) Aagje van Gulik — de Boer is geboren op 31 maart 1926 in de Czaar Peter­straat 52. Haar vader was met­se­laar en werkte bij Rus­sel­man en Hoen­der­dos op het Rusten­burg. Ze was enig kind maar had vier buurmeis­jes van de fam­i­lie Kelder die veel bij haar fam­i­lie over de vloer kwa­men. Haar moeder kon zo lekker koken en bakken. Ze maakte o.a. vlaggen­knop in een jus­pan­netje en ze maakte haar eigen boter.

Gemeen­te­huizen Zaandam

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Gemeentehuis00

Het vroegere raad­huis van Zaan­dam, De Burcht, komt op de markt. Par­teon, de eige­naar van het gebouw, vindt het niet meer passen bij zijn hoofd­taak; het wordt verkocht. Veel zal het niet uit­maken, het gebouw bli­jft gezichts­bepal­end aan de Zuiddijk.

Groen­teveil­ing Prins Hendrikkade

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Groenteveiling0

Enige tijd gele­den stond in een krant een stuk over de groen­teveil­ing aan de Prins Hen­drikkade. Ik heb nog wat foto’s gevon­den en wil die graag aan de geschiede­nis toevoe­gen.
In 1915 wer­den tuin­ders door de regering ver­plicht om zich aan te sluiten bij een veil­ing en in de Zaanstreek werd de ‘Veil­ingv­erenig­ing De Zaanstreek’ opgericht. Al eerder waren er veilin­gen geweest op de Stadswerf, de Hogedam, Burcht, en de Loswal. Voor deze veil­ing werd een pand gebruikt, offi­cieel in de Beethoven­straat, maar het meest zicht­bare deel lag aan de Prins Hen­drikkade. Daar vond ook de aan­voer plaats en waren de deuren groot genoeg om de waren naar bin­nen te brengen.

Joomla tem­plates by a4joomla