Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Archief dom­i­nee Eikema overge­dra­gen aan Gemeentearchief


Het archief van dom­i­nee Jan Eikema (18951975), die in de oor­log vanaf de kansel van de Bullek­erk preekte tegen de bezetter en tegen de Joden­ver­vol­ging, is overge­dra­gen aan het Gemeen­tearchief Zaanstad. Burge­meester Jan Ham­ming nam het archief op vri­jdag 26 april in ont­vangst van Heddy Eikema, de zoon van de dominee.

Bischoff.

Van onze redac­tie: Ruud Meijns
Via via ontvin­gen wij een foto van een bijeenkomst, mogelijk jubileum, met het per­son­eel van Bischoff. En…. met een vraag welke per­so­nen staan er op?
De winkel van Bischoff sierde tot 1980 de hoek van de West­z­i­jde met de Sta­tion­sstraat. Van de foto is geen jaar­tal bek­end, maar wel zijn enkele namen genoemd.

Nieuwe looproute spoorover­bouwing sta­tion Zaandam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf maandag 20 mei is de nieuwe looproute over de spoorover­bouwing bij sta­tion Zaan­dam geopend. Op dat moment wordt de loop­brug, die op dit moment de sta­tion­shal verbindt met de Houtveld­wegz­i­jde, afges­loten. Tegelijk­er­tijd ope­nen de eerste winkels in de Zaanse huis­jes op de spooroverbouwing.
Maandagocht­end 20 mei delen pro­motiemedew­erk­ers stroop­wafels uit om de reizigers te bedanken voor hun geduld tij­dens de werkzaamheden.
Sinds het voor­jaar van 2018 wordt gew­erkt aan de nieuwe fiets– en voet­gangersverbind­ing bij sta­tion Zaan­dam. Deze nieuwe spoorover­bouwing vormt de verbind­ing tussen oost en west. De route sluit aan op het Stad­huis­plein en de Houtveld­weg. Naast de bouw van deze nieuwe verbind­ing wordt ook het sta­tion gemod­erniseerd en wor­den de winkels verplaatst.

spooroverbouwing

Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Gratis excur­sie naar een Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Afval schei­den, waar doen we dat eigen­lijk voor en wat gebeurt er eigen­lijk met plas­tic afval? Dat kun­nen mensen van de Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie (KSI) in Heeren­veen vertellen. Op 25 mei 2019 organ­iseert de gemeente Zaanstad samen met HVC een excur­sie naar de KSI.
En inwon­ers uit Zaanstad kun­nen gratis mee! Mensen die zich aan­melden kun­nen ont­dekken wat er met hun geschei­den huishoudelijk afval gebeurt.

Archi­tect Simon Bernar­dus van Sante 18761936
Rooms in ‚rood’ Zaandam’

Van onze redac­tie, Ruud Meijns
SBboekHet boek van auteur Gerry van Sante-​van Ingen over Simon Bern­hardus van Sante is een groot for­maat boek en geeft daarmee vol­doende ruimte voor illus­traties en dat is van belang om een goed beeld te kri­j­gen van zijn werk. Gelukkig wordt er ook aan­dacht besteed aan zijn per­soon­lijke leven en aan zijn activiteiten buiten de architectuur.

Joomla tem­plates by a4joomla