Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Win­naars van de sportverkiez­ing 2022
Van onze redactie

sportverkiezing

Sport­man van het jaar: Yoeri Havik, (Baan)wielrennen

Sportvrouw van het jaar: Lynn Snel, Karate

Par­a­lymp­isch sporter van het jaar: Sander Koomen, Paratriatlon

Sport­tal­ent van het jaar: Mar­loes Steen­beek, Synchroonzwemmen

Sport­coach van het jaar: Mick van den Bree, ZV De Zaan

Sport­ploeg van het jaar: ZV De Zaan Heren, Waterpolo


logoshm zaanstadSchuld­hulp­maatje Zaanstad
Pers­bericht

Vanaf 2 feb­ru­ari 2023 inloop­spreekuur Schuld­hulp­maatje Zaanstad in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Schuld­hulp­maatje Zaanstad onder­s­te­unt Zaanse burg­ers die in finan­ciële nood zijn gekomen met gratis advies. Vanaf 2 feb­ru­ari is het nu ook mogelijk om hulp te kri­j­gen via het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Iedere don­derdag zijn twee vri­jwilligers van de sticht­ing van 14:00 tot 16:00 uur aan­wezig om mensen van de juiste hulp te voorzien.

Start­sein Zaanse Kinder­jury en Hotze de Roosprijs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

logoHotzedeRoos

De Zaanse Kinder­jury gaat weer van start! Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen, lezen in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers. Dit jaar is de start extra bij­zon­der. Aan de vooravond van de start van de Zaanse Kinder­jury, wordt de in 1991 overleden kinder­boeken­schri­jver Hotze de Roos zélf geëerd. Met een gedenksteen op de plek van zijn voor­ma­lige won­ing in Krommenie.

WormerveerTrio John Mei­jer
Pers­bericht

Met zanger/​gitarist John Mei­jer, contrabassist/​basgitarist Fred Snel en pianist/​organist Ruud Lut­tikhuizen spe­len Klassieke Par­els uit kleinkunst en pop­muziek op zondag 5 feb­ru­ari om 15:00 uur — Zaal open: 14.30 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, Wormerveer

TrioMeijer

Joomla tem­plates by a4joomla