Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ams­ter­dam en de Noordzeekanaal­havens vanuit de Lucht

Pers­bericht Arne­muiden, 18/​01/​2018

Zeehavenstitel

Zee­havens Ams­ter­dam en IJmond vanuit de Lucht is de titel van een splin­ternieuw lucht­fo­to­boek over het lang­gerekte havenge­bied langs het Noordzeekanaal. De havens hebben een zeer goed jaar achter de rug. Onlangs werd bek­end dat main­port Ams­ter­dam en de haven­bekkens van Zaan­dam, Bev­er­wijk, Velsen en IJmuiden geza­men­lijk een recor­dover­slag van 100 miljoen ton hebben bereikt.

Antibi­ot­ica

Van de Buurtbuschauffeur

bus177

Vanuit de halte zag ik haar èn de moeite die het haar kost om zich te haas­ten. Ik probeer haar blik te van­gen en met een gerust­stel­lend gebaar laat ik haar weten dat ik wel op haar wacht.
„Dank je wel, lieverd” zei ze als ze voor de deur staat, „Sorry, maar ik kan niet meer snel ren­nen.„
Daarna stapt ze langzaam de tre­den op en checkt in. Ik wacht even tot­dat ze plaats neemt voor­dat ik van de halte weg rijd.

Pieter van der Schoor - Ambachtss­chool 19601962.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ambachtsschool PS 00

Pieter, geb. 13-​04-​1947, heeft van 1960 t/​m 1962 op de Ambachtss­chool gezeten. Eerst een voor­berei­dend jaar en de vol­gende twee jaar in de schilder­sklas met als docen­ten J. Fris en Kempers.

Joomla tem­plates by a4joomla