Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Har­poe­nier­straat, de jeugd van Co

Van onze redac­tie, Co Plomp

Harpoenier1Een opname uit een boekje met oude foto’s geeft prachtig weer hoe het land erbij lag voor­dat het grote bouwen begon. Hier heeft iemand een kiekje gemaakt vanaf de Zuid­dijk, richt­ing Oost­zaan.

Wat we zien is land en aan het eind ligt de houtwerf van Ter­weij. Op het land zou de Har­poe­nier­straat komen en de andere bebouwing.

Eerste steen­leg­ging Stru­ikel­ste­nen Zaanstad

Van onze redac­tie, Greet Plekker
Gebro­ken namen­lint.
De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad onthulde op 16 en 17 april 2019 in Zaan­dam en Koog aan de Zaan de eerste 31 van de in totaal bijna 170 stru­ikel­ste­nen die in 2019 en 2020 wor­den gelegd voor de omgekomen Joodse inwon­ers van de Zaanstreek.

Struikelstenen1
Velen waren op dins­dag 16 april gekomen om de cer­e­monie bij te wonen.

Exposi­tie ‘Zaens Skoon’ ver­lengd tot 11 mei

Pers­bericht
Staphorsius9De exposi­tie ‘Zaens Skoon’ bij Galerie Staphor­sius in West­zaan is al door vele liefheb­bers bezocht; aan­lei­d­ing voor de Willem Jansen Sticht­ing om de exposi­tie met een aan­tal weken te ver­len­gen tot 11 mei.

De exposi­tie geeft vooral aan­dacht aan de werken van fijn­schilder Her­man Buschen­henke en teke­naar Rem­met Ouwe­jan. Het werk van beide kun­ste­naars geeft een prachtig beeld van hoe de Zaanstreek zo’n eeuw gele­den was. Soms is een straat­beeld ook nu nog herken­baar, maar vee­lal is het onherken­baar veran­derd. Ges­loopt om plaats te maken voor de noodza­ke­lijke vooruitgang.

Houtza­ag­molen De Dikkert

Door: Sjors van Leeuwen

(Deze col­umn heeft hij geschreven voor en zijn te lezen op de Orkaan. De Zuid­kan­ter pub­liceert de ver­halen met spe­ciale toestem­ming van de Orkaan.)

11afb1Pieter Ghi­jsen was een van de eerste grootin­dus­triëlen in de Zaanstreek. Hij bezat drie wer­ven om schepen te bouwen en een bijbe­horende houtza­ag­molen om de zeer zware eiken delen te zagen die in aan­merk­ing kwa­men om er zee­waardige schepen van te bouwen.
Molens die die eigen­schap beza­ten waren “dom­mekrachten”, zij beza­ten een krukas (de aan­dri­jv­ing van wie­len naar een op en neer gaande beweg­ing voor zagen) met drie sla­gen (bochten) waar­van er twee een zaa­graam aan­dreven en er een­tje “loos” was, het zoge­naamde pom­praam.
Deze “dom­mekrachten” ver­w­erk­ten uit­slui­tend zeer zwaar dik eiken­hout voor scheep­skie­len, dek­balken en huidplanken.
Foto: Zaandam-​west, De Dikkert zagend op een zuiden wind.

Joomla tem­plates by a4joomla