Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

E.P. Cli­jnk — De Roomse Reus

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Clijnk0

Een Roomse Reus, zo noemde jour­nal­ist Wim Swart Ever­hard Petrus Cli­jnk uit Zaan­dam. Cli­jnk was bestu­ur­der van een groot aan­tal rooms-​katholieke organ­isaties en zat ruim der­tig jaar voor de katholieke poli­tiek in de Provin­ciale Staten van Noord-​Holland.

Maar hij wordt ook wel de red­der van de Kalver­polder genoemd. Een beetje over­dreven? Er zit wel degelijk een waarheid in deze uit­spraak. Als deze man de motie tot behoud van de Kalver­polder niet had inge­di­end was de polder vol­ge­bouwd en was er nooit zo’n toeris­ten­trekker ontstaan als de Zaanse Schans nu is. Dit was ook Ever­hard Petrus Cli­jnk uit Zaandam.

Indo Rock in Zaan­dam
Door Pas­cal Geurts

Het was de tijd van het kwartje en het dubbeltje, ook van de tijd dat Jaap de eieren­boer langs de deur kwam, je een kaart voor je raam moest zetten zodat Krom je was­goed ophaalde met een busje, SRV langs de deur kwam, je naar Kluft liep om postzegels te halen. Bakkerij de Zeeuw met zijn bak­wa­gen­tje stond op het mid­den van de weg stil en je kon nog pof­fen en aan het eind van de week betalen.

KrimpCzaarPeterBor­dje Czaar Peterhuisje.

Op het hoek Krimp — Czaar Peter­straat is een bor­dje op het hoekhuis beves­tigd om toeris­ten naar het Czaar Peter­huisje te lei­den.
Maar dat bor­dje is geen reclame voor Zaan­dam of voor het huisje van de Czaar.
Dat kan beter.

Koes­teeg
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Koesteeg0
Het Czaar Peter­huisje op het Krimp was tot begin vorige eeuw vanaf de Hogendijk te bereiken via twee kleine brugget­jes. Het eerste bruggetje lag bij de Lage Horn en het tweede gaf toe­gang via de Koes­teeg.

Voor de goede orde er was nog geen Czaar Peter­straat, nog geen Czari­nas­traat en geen Rus­sis­che buurt. Achter het Krimp en het Czaar Peter­huisje lag het Krimperven.

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan

Joomla tem­plates by a4joomla