Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jeanne Lied­meier (19152017)

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Liedmeier00

Ze werd geboren als dochter van een fiet­sen­maker in de Sta­tion­sstraat 33 en toen ze over­leed was ze pro­fes­sor in de Slavis­che talen; Adri­ana Mar­garetha Liedmeier.

Liedmeier01Ze was geen knap­perd, dat wist ze al vroeg want ze werd ermee gepest op school; ze was mager, had een kromme rug, scheve tanden. Die een­za­amheid hief ze op door te leren. Ze was de jong­ste thuis in het gezin van vier kinderen. Moeder over­leed toen Jeanne zeven jaar was. Het was de tweede echtgenote die haar vader, de rijwiel­han­de­laar Lied­meier, verloor.

Foto: Winkel in de Sta­tion­sstraat 33 Zaan­dam waar ooit de fiet­sen­winkel was geves­tigd. (Opdracht­gever P.J. Lied­meier, archi­tect S.B. van Sante)

Elvis tot de laat­ste snik

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Elvis00

Ab (Albert) Schaar is een echte Elvis fan. Zijn huis hangt vol met attributen die aan Elvis Pres­ley herinneren.

Elvis 01Als ik over het paadje van de Tjot­ter­laan naar de Pan­nerood­straat fiet­ste viel me altijd een huisje op waar duidelijk te zien was dat daar een fan van Elvis woonde. Die per­soon is Ab Schaar.

Elvis is al sinds 1977 niet meer onder ons, maar in het huisje van Ab is hij niet vergeten.

Zaan­damse Postkantoren

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Postkantoor00

Er is natu­urlijk altijd post bezorgd, vanaf het moment dat de men­sheid kon schri­jven zijn er med­edelin­gen over en weer gegaan. Als we het hebben over de post­be­zorg­ing naar Zaan­dam was Ams­ter­dam het laat­ste sta­tion voor­dat de post naar de Zaanstreek kwam.

Villa De Stormhoek

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

BruynzeelDeStijl0

In de tijd dat de firma Bruynzeel, na de brand in hun stoom­tim­mer­fab­riek ‘De Arend’ in Rot­ter­dam, zich in Zaan­dam ves­tigde, wordt ook meld­ing gemaakt van een won­ing aan de Pieter Ghy­sen­laan. Deze won­ing, van archi­tect Jan Wils, heeft in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw een aan­tal kunstenaars/​vormgevers de kans gegeven kleu­ron­twer­pen en meubels voor de won­ing te maken. Dit alles in opdracht van Cor­nelis Bruynzeel Sr., die met de archi­tect en de vor­mgev­ers bevriend was geraakt.

Joomla tem­plates by a4joomla