Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rein Stu­ur­man – Een leven met vogels

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

stuurman00

Wat moet je nou van zo’n boek zeggen, ‘Rein Stu­ur­man – Een leven met vogels’. Het is een hooglied van een vogel­liefheb­ber. Zelf hou ik wel van vogelt­jes, in de tuin hangen ze aan net­jes, sprokke­len wat op de grond en de meeste herken ik wel. Maar wat ik in dit boek, over het leven en werk van Rein Stu­ur­man zie, gaat mijn ken­nis ver te boven.

Jacob Spaan­der

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Spaander0

Jacob Spaan­der ont­moette ik bij het Pen­nemes waar hij een dak­tuin aan het realis­eren is. Door die dak­tuin wilde ik wel wat meer weten over Jacob, van­daar een gesprekje.

Ron Rijk­ers

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

rijkers00

Er was ooit een jonge Ajax-​fan, die ging naar de camp­ing. Daar is hij een mooi meisje tegengekomen. Ze woonde in Wormerveer en speelde voet­bal bij Saen­den. Hij is bij de club komen kijken. Sinds­dien is hij met het meisje in het huwelijks­bootje gestapt en al die jaren trouw aan club en vrouw gebleven. Meet Ron Rijk­ers, Voorzit­ter Saen­den Voetbalclub.

Pim van Splunteren

Human­i­tas Zaanstreek, Elly van Tol.

Bew­erkt door Ruud Meijns

Splunteren0

Offi­cieel heet ik Willem Cor­nelis van Splun­teren en ik ben geboren op 13 jan­u­ari 1924 op het Molen­pad nr. 74, nu Molen­straat, in Zaan­dam. Ik ben de 8ste in de rij van 12 kinderen.

Alge­meen kiesrecht

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kiesrecht0

Dit jaar, 2017, is het hon­derd jaar gele­den dat het Alge­meen Kies­recht werd ingevo­erd, voor man­nen wel te ver­staan. Het vrouwenkies­recht moest nog even wachten.

Joomla tem­plates by a4joomla