Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


hemmes header3

Geweldig nieuws !!

Pers­bericht

De gemeen­ter­aad van Zaanstad kiest voor de her­bouw van drie Zaanse molens en een zelfvoorzienende kli­maat­neu­trale woon­wijk op de Hemmes.

Dit besluit is 15 maart 2018 genomen op ini­ti­atief van ROSA en ges­te­und door de PvdA, D66, Chris­te­nUnie, Groen­Links, Zaanse Inwon­ers Par­tij, SP, De Volk­stem, POV en Zaanstad Voor Iedereen!

Kleuren voor volwassenen

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Zaan­dam is ´Kleuren voor Vol­wasse­nen´ ges­tart.
Een nieuwe activiteit, die iedere woens­dagocht­end van 10.00 tot 12.00 uur plaatsvindt. Het is een leuke hobby om samen in een klein clubje te doen: Gecon­cen­treerd kleuren, soms een beetje praten en ook van elkaar ideeën opdoen. Kleur­boeken en kleur­platen voor vol­wasse­nen zijn inmid­dels mateloos pop­u­lair. En hoe fijn is het niet om onder je han­den iets moois te zien groeien.
De kosten zijn Euro 2,00 per keer. Zelf mate­ri­aal meen­e­men.
Opgeven bij Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Tele­foon: 075 631 0707.

Naaien en handwerken

Pers­bericht

Maak zelf in een kleine club je eigen kled­ing op maat of pas je bestaande garder­obe aan. Ook leuk om je kinderen met iets nieuws te ver­rassen! Zelf mate­ri­aal meen­e­men, maar naaima­chines zijn aan­wezig, eve­nals deskundige begelei­d­ing.
Iedere maandagocht­end van 09.3011.30 uur.
Kosten Euro 24,00 per maand.

Op de Handw­erk­hob­by­club is niets te gek. Maak zelf een tas, ga ‘crazy quil­ten’ of doe eens aan stokhaken. Laat je fan­tasie de vrije loop! Een cre­atieve én gezel­lige mid­dag, waar­bij een ervaren handw­erk­ster zo nodig de helpende hand biedt.
Maandag­mid­dag op de oneven weken.
Kosten voor 8 mid­da­gen: Euro 20,00. Zelf mate­ri­aal meen­e­men.
Inlichtin­gen en aan­meld­ing: Joke Grin­wis 075 771 443206 4489 2094.
Locatie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. Tele­foon 075 631 0707.

Ein­de­loos Tex­tiel bij FluXus

Pers­bericht

eindeloostextielDrie tex­tiel­d­o­cen­ten bun­de­len hun krachten bij FluXus in Zaan­dam. Linda Willem­szoon, Jan­tine Hos en Nathalie Prins van Duin hebben het ini­ti­atief genomen om, onder de vlag van Fluxus, een plek te creëren waar ein­de­loos met tex­tiel kan wor­den geëx­per­i­menteerd. Vanaf maandag 26 maart om 19.30 uur in FluXus, Klaas Kater­straat 7b in Zaan­dam, is iedereen welkom die een passie heeft voor tex­tiel en zijn of haar ken­nis over mate­ri­alen en tech­nieken wil ver­bre­den en verdiepen. Tot sep­tem­ber 2018 is de toe­gang gratis.
Je bent op de vol­gende maanda­gavon­den welkom: 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 28 mei en 11 juni.
Ein­de­loos Tex­tiel is van 19.30 tot 21.30 uur open.

MennistenlogoVakantiekrachten gezocht 2018

Pers­bericht

vakantiekrachtenWij zoeken in de peri­ode van mei tot en met augus­tus 2018 voor diverse dis­ci­plines vakantiekrachten:
• Ver­pleegkundi­gen niveau 4
• Ver­zor­gen­den niveau 3
• Helpen­den
• Huishoudelijk medew­erk­ers
Meer info: Mar­i­anne van Reeden, P&O adviseur
T: 075 612 3262

Joomla tem­plates by a4joomla