Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Sper­w­er­jon­gen Heem­tuin Zaan­dam geringd.

Pers­bericht

sperwer1 sperwer2

Bijna jaar­lijks broedt er een sper­w­er­paar in de heem­tuin te Zaan­dam. Op maandag 18 juni 2018 zijn de sper­w­er­jon­gen ger­ingd door Jos Blak­en­burg, lid van de Roofvo­gel­w­erk­groep Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek. Het sper­w­ernest bevindt zich op ca. 12 meter hoogte in een berk en toen Jos het nest bereikte via een hoge lad­der en het meegenomen klim­tuig, bleek dat zich daar 5 jon­gen bevon­den. Een­maal bene­den aangekomen wer­den de jon­gen opgeme­ten, gewogen en ger­ingd. De vier heren en een dame bevon­den zich in prima con­di­tie en zullen vol­gens Jos bin­nen een week uitvliegen. Vrouwt­jes sper­w­ers zijn aan­merke­lijk groter dan man­net­jes en dat ver­schil was tussen de ene dame en de vier heren ook al duidelijk te zien.
De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Park­eren kan west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat, in de Ros­molen­wijk of oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld.
Meer info: heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
of http://​zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl/

Aan­geleverde foto’s van Tom Kisjes: Roofvo­gelken­ner Jos Blak­en­burg met twee jonge sperwers

Gratig proe­fles Fit en Energiek

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins wordt op zater­dagocht­end en don­derda­gavond Fit&Energiek Dance gegeven. Het swin­gen op Afrikaanse ritmes ver­sterkt de spieren, geeft hoge calo­rie­ver­brand­ing, is goed voor de bloed­som­loop, zorgt voor een strakker lijf en ver­betert het uithoud­ingsver­mo­gen.
Iedere zater­dag­mor­gen van 09.0010.00 uur en don­derda­gavond van 19.3020.30 uur.
Kosten Euro 20,00 per maand. Gratis proe­fles.
Infor­matie en aan­meld­ing: 06 8530 4804.
Adres: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Naaien en handwerken

Maak zelf in een kleine club je eigen kled­ing of pas je bestaande garder­obe aan. Ook leuk om de kinderen met iets nieuws te ver­rassen! Zelf mate­ri­aal meen­e­men, maar naaima­chines zijn aan­wezig, eve­nals deskundige begelei­d­ing.
Iedere maandagocht­end van 09.3011.30 uur.
Kosten Euro 24,00 per maand.
En op de Handw­erk­hob­by­club is niets te gek: Maak zelf een tas, ga ‘crazy quil­ten’ of doe eens aan stokhaken. Een cre­atieve én gezel­lige mid­dag, waar­bij een ervaren handw­erk­ster de helpende hand biedt.
Maandag­mid­dag op de oneven weken.
Kosten voor 8 mid­da­gen: Euro 20,00. Zelf mate­ri­aal meen­e­men.
Inlichtin­gen en aan­meld­ing: Joke Grin­wis 075 771 443206 4489 2094.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Tel: 075 6310 707.

Achter­grond bij Monet

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

monetklein

monetatelier1Voor de bezoek­ers van het Mon­e­tAte­lier is er nu een film­pje dat enige achter­grond geeft bij de schilder Claude Monet en zijn verblijf van vier maan­den in Zaan­dam. Zeker voor buiten­landse bezoek­ers van belang maar ook Zaanse bezoek­ers kun­nen er nog wel wat van leren. We leren iets over de car­rière van Monet en hoe het kwam dat hij in Zaan­dam terecht kwam. De filmer Robert van den Broek deed ook de research. Tamara Markus sprak de tekst in.

Uit de research bleek dat de poli­tie die Franse gast wel in de gaten hield, je weet maar nooit. Gelukkig kon hij ongesto­ord werken en het zijn toch onwaarschi­jn­lijk veel schilder­i­jen die de Franse groot­meester hier in ons eigen Zaan­dam schilderde; 25 stuks. Beelden van een peri­ode die daarna in rap tempo veran­derde. Molens verd­we­nen om plaats te maken voor stoom­ma­chines en er moest gebouwd wor­den. Monet schreef aan een vriend; ‘Zaan­dam is wel bij­zon­der opmerke­lijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Huizen in alle kleuren, hon­der­den molens en ver­rukke­lijke boten.’
Soms zijn de beelden van de schilder­i­jen nog te her­lei­den naar de huidige sit­u­atie ondanks dat er bijna 150 jaar tussen ligt.

monetatelier2

Dit is de Oost­z­i­jde 221 en nog steeds staat dit huis er.

Voor alle bezoek­ers is dit zeker een welkome aan­vulling bij het bek­ijken van replica’s van de schilderijen.

Mon­e­tAte­lier: West­z­i­jde 14g
Geopend (1÷41÷9) Woens­dag t/​m zondag van 12:00 tot 17:00 uur
+31 (0)75 7722255
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Musi­calk­lassen van The­ater MUS pre­sen­teren zich

Pers­bericht

MUSBij FluXus werkt The­ater MUS op dit moment met alle musi­calk­lassen aan ver­schil­lende voorstellin­gen.
Zondag 10 juni staat ‘Toscane’ op de planken tij­dens het Jon­ger­enthe­ater­fes­ti­val in het Zaanthe­ater.
Zondag 24 juni kun je geni­eten van ‘De Kikker­prins (maar dan anders)’ en ‘De Wolf en de 7 Mei­den’ in de Verkadezaal van FluXus.
Zondag 1 juli zijn alle drie de musi­cals te zien in de Verkadezaal van FluXus.

Toscane
Een niet al te slim meisje en een nerd met een bril werken als piz­z­abezorger bij het Ital­i­aanse restau­rant Toscane. Ze belanden van het ene hache­lijke avon­tuur in het andere en groeien hier­door onverwachts naar elkaar toe.
Deze musi­cal is op 10 juni tij­dens het Jon­ger­enthe­ater­fes­ti­val in het Zaanthe­ater tweemaal in de For­bozaal te zien.
De eerste groep begint om 13.00 uur en de tweede groep start om 15.00 uur.
Entree van het gehele fes­ti­val is € 5,- incl. drankje. Met CJP-​pas is de entree gratis.
Zondag 1 juli kun je de Toscane om 19.00 uur zien in de Verkadezaal. Entree is 1 euro. Tot 4 jaar en met FluXus-​pas is de entree gratis.

De Kikker­prins (maar dan anders)
Prinses Fabi­o­lalala verveelt zich… en niet zo’n klein beetje ook. Weet je wel hoe saai het is om de hele dag een prinses te moeten zijn? Prinses Fabi­o­lalala gaat in stak­ing. Haar vader en moeder zijn ten einde raad en trekken een heel enter­tain­ment­team uit de kast. Niets helpt. Maar wat doet dat vreemde wezen daar aan de overkant? Wie is dat?
Deze musi­cal is op 24 juni tweemaal te zien in de Verkadezaal van FluXus, om 11.00 uur en om 13.30 uur.
Zondag 1 juli kun je De Kikker­prins nog­maals zien in de Verkadezaal om 11.30 uur. Entree is 1 euro. Tot 4 jaar en met FluXus-​pas is de entree gratis.

De Wolf en de 7 Mei­den
Wolf is hip… denkt hij. Wolf maakt indruk… denkt hij. De 7 buurmeis­jes denken daar toe­val­lig nou net even heel anders over. Het is maar beter dat ze niet met hem gezien wor­den. Maar ja, dat is vrij lastig als Wolf je buur­jon­gen is en elke dag komt aan­bellen. Tijd voor een plan!
Een eigen­zin­nige musi­cal naar het klassieke sprookje ‘De Wolf en de 7 Geit­jes’. Hip en hilar­isch!
Deze musi­cal is op 24 juni tweemaal te zien in de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148 in Zaan­dam, om 16.00 uur en om 19.00 uur.
Zondag 1 juli kun De Wolf en de 7 Mei­den nog­maals zien in de Verkadezaal om 15.00 uur. Entree is 1 euro. Tot 4 jaar en met FluXus-​pas is de entree gratis.

Adres van het Zaanthe­ater is Nico­laasstraat 3 in Zaan­dam.
Adres van de Verkadezaal van FluXus is West­z­i­jde 148 in Zaan­dam.
Meer info over de lessen en voorstellin­gen van MUS bij FluXus vind je op www​.fluxus​.nl en www​.the​ater​mus​.nl.
Alle info over het Jon­ger­enthe­ater­fes­ti­val en het Zaanthe­ater vind je op www​.zaanthe​ater​.nl

FluXus houdt audi­ties voor grote musical

Pers­bericht

GeheimvdZTal­en­ten gezocht voor ‘Het Geheim van de Zaanstreek’

Ben jij een ent­hou­si­aste en tal­entvolle toneel­speler, danser of zanger voor de musi­cal ‘Het Geheim van de Zaanstreek’? Meld je dan aan voor de audi­ties bij FluXus op 2 en 7 juli. De musi­cal is op 25 en 26 mei 2019 te zien in de grote zaal van het Zaanthe­ater in Zaan­dam.
Aan­melden kan tot 27 juni via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

‘Het Geheim van de Zaanstreek’ is de nieuwe musi­cal van FluXus die vol­gend jaar te zien is in de grote zaal van het Zaanthe­ater. Het wordt een span­nende voorstelling vol Zaans tal­ent en een live-​orkest. Samen met een pro­fes­sioneel team wordt er maan­den­lang aan de pro­duc­tie gew­erkt. The­ater­maker Majanka Fröh­lich tekent voor de regie en maakte al eerder de suc­cesvolle pro­duc­ties ‘De Saense Choco­lade­fab­riek’ en ‘Code Monet’.

Acteren, zin­gen en dansen
FluXus is op zoek naar toneel­spel­ers met een goede zang­stem voor de hoof­drollen en ensem­ble­spel­ers die kun­nen zin­gen en dansen. Het stuk speelt zich af in het heden en in het verleden van de Zaanstreek. Een greep uit de castli­jst: geheimzin­nige man/​vrouw uit 1850, meisje van 1314 jaar uit 1850, moeder van het meisje uit 1850, strenge vader uit 1850 en het heden, oude, wijze oma, over­be­zorgde moeder, opstandige pubers en slimme nerds. Daar­naast kent deze pro­duc­tie diverse bijrollen en een ensem­ble vol met span­nende en geheimzin­nige fig­uren. De audi­tie bestaat uit spel, dans en zang. Als je wordt uit­gekozen betaal je € 350,- voor je deelname.

Audi­ties
De audi­ties wor­den gehouden bij FluXus, Hof van Zaen­den 65 in Zaan­dam.
– Op maandag 2 juli van 19.15 tot 22.00 uur kun­nen spel­ers, dansers en zangers vanaf 13 jaar auditeren. Als je wordt uit­gekozen dien je van 20 tot en met 26 mei overdag en ’s avonds beschik­baar te zijn. Dit i.v.m. met het spe­len van schoolvoorstellin­gen overdag. De repeti­ties starten vanaf 3 sep­tem­ber. Je repeteert iedere maanda­gavond.
– Op zater­dag 7 juli kun­nen van 13.00 tot 15.00 uur kinderen tot 14 jaar audi­tie doen. Mocht je uit­gekozen wor­den dan leer je in vijf repeti­ties in het week­end een aan­tal num­mers uit de show en speel en dans je mee in het ensem­ble. Je staat in het Zaanthe­ater op 25 en 26 mei 2019. Wan­neer je hier­voor wordt uit­gekozen betaal je € 55,- voor je deelname.

Het jon­gerenkoor Musi­cal Mad­ness doet ook mee aan deze pro­duc­tie.
Ben je 12 jaar of ouder, houd je van musi­cals en zin­gen? Geef je dan op. Meer info over Musi­cal Mad­ness vind je op www​.fluxus​.nl

Aan­melden kan tot woens­dag 27 juni 2018 via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Geef hier­bij je naam, leeftijd en ervar­ing door.

Joomla tem­plates by a4joomla