Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

FluXus by Night groot succes

Pers­bericht

fluxusnight1

Afgelopen vri­jdag 12 jan­u­ari werd FluXus by Night geor­gan­iseerd in FluXus, Klaas Kater­straat 7b in Zaan­dam. FluXus by Night is het jaar­lijkse nieuw­jaars­feest van het kun­sten­cen­trum FluXus met gratis cre­atieve work­shops, optre­dens en voorstellin­gen van docen­ten en cur­sis­ten.
De avond werd goed bezocht: zowel jong als oud genoot volop van beeldende kunst, muziek, the­ater, dans, maar ook van lekkere hap­jes, cham­pagne en een wijnproeverij.

fluxusnight2
Om na te geni­eten en voor meer infor­matie over FluXus: www​.fluxus​.nl

Foto­cre­dit: Nina ter Haar
Foto­bi­jschrift 1: De Zaanse The­ater­school beet de spits af met een prachtig optre­den.
Foto­bi­jschrift 2: Het FluXus-​team test de cre­ativiteit van de bezoek­ers.

Nieuw!!! Klaver­jassen op woensdagavond

Pers­b­sricht

Er is nu ook klaver­jassen op de woens­da­gavon­den in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
Het klaver­jassen is weke­lijks van 19.00 tot 22.00 uur en de kosten zijn € 1,00 per keer.
Er wordt uit­slui­tend voor de gezel­ligheid gespeeld

U hoeft zich niet aan te melden of lid te wor­den en het is geheel vri­jbli­jvend.
Voor meer infor­matie www​.devuis​ter​.nl of 075 621 5702 (Johan Plomp)

Pro­gram­ma­boekje 2018, Buurt­cen­trum De Vuister

Pers­bericht

Het nieuwe pro­gram­ma­boekje 2018 van buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan is uit en staat vol met bek­ende maar ook nieuwe activiteiten. Wilt u nu echt voor de vakantie een vreemde taal leren, bijv. Engels, Frans, Ital­i­aans of Spaans? Dan is dit uw kans!
Nieuw in het pro­gramma is oa. Dansen en Toneel­spe­len voor kinderen van 7 tot 12 jaar op de woens­dag­mid­dag.
Gewichtscon­sulente Nico­lette. Door een gezonde leef­stijl naar een gezon­der gewicht op de vri­jdagocht­end.
Schilder­les op de woens­da­gavond door een ervaren docent. Alle tech­nieken zijn mogelijk.
Er is nog plaats op de babysoos op de woensdagochtend.

Ook handig om alvast in uw agenda te noteren: Op zater­dag 7 april is er weer de tweede­hands kinderkled­ing­beurs. U kunt zich nu al opgeven om een tafel te huren voor € 10,00.

Natu­urlijk kunt u ook bij ons terecht voor bridge, bil­jarten, tafel­ten­nis, breien/​haken en diversen activiteiten voor oud­eren. Te veel om op te noe­men!
Heeft u belang­stelling voor het pro­gram­ma­boekje? Kijk voor meer infor­matie op de site www​.devuis​ter​.nl - of — haal het pro­gram­ma­boekje op.

Joomla tem­plates by a4joomla