Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Podium DE FLUX – mei 2017 — juni 2017

Pers­bericht

logoflux

Kin­der­mid­da­gen in de Rosar­ium Vriendentuin

Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Leer alles over zaaien en oogsten

SAM 5567Ook dit jaar zullen er weer kin­der­mid­da­gen wor­den geor­gan­iseerd op de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­i­umpark (groen­plein) te Krom­me­nie. Ton Smit, bek­end van onder andere Tran­si­tion Town Zaanstreek en de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft zal gedurende zeven woens­dag­mid­da­gen de kinderen spe­len­der­wijs veel leren over zaaien en oog­sten. Hoe zaai je dop­erwten, hoe poot je aar­dap­pe­len? Maar natu­urlijk ook, hoe oogst je alles weer? En wat kun je er mee doen? En waarom heten pronkbo­nen toch zo? Een speels pro­gramma dat al door menig kind met veel plezier is gevolgd.

verhalenpark1Ver­halen­park

Pers­bericht .

Geniet van een echte ver­halen­verteller in de Rosar­ium Vrien­den­tuin en laat de ver­halen­verteller in jezelf wakker wor­den.
Waar: Rosar­ium Vrien­den­tuin, rosar­i­umpark, Krom­me­nie
Wan­neer: Vri­jdag 30 juni Aan­vang: 20:00 uur

Na het suc­ces van vorig jaar gaan we deze zomer ook weer ver­halen beluis­teren in het park. Ver­halen­verteller Jacob Pas­sander ( Smid & Zo.) zal weer een mooi ver­haal vertellen en daarna wor­den mensen uitgen­odigd om zelf ook een ver­haal te vertellen, maar als je alleen wilt komen luis­teren is dat natu­urlijk ook goed.
Er zijn geen kosten aan dit even­e­ment ver­bon­den, maar neem zelf stoeltje, deken­tje, eten en drinken mee.

groenhartKun­stschilder Jan Groen­hart vertelt over het veld als ein­de­loze inspiratiebron

Pers­bericht

Zondag 2 juli 13.30 uur: — Vaarex­cur­sie. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

De bek­ende Zaanse kun­stschilder Jan Groen­hart is geboren en geto­gen in Wormer. Tij­dens de vaarex­cur­sie laat hij zien dat zijn vroege jeugd zijn werk nog steeds beïn­vloed. „Het Wormer en Jis­per­veld – waar ik heel veel tijd door­bracht — leerde mij wat ruimte, licht en reflec­tie is. Gecom­bi­neerd met mijn liefde voor vogels is dit een kraamkamer voor menig schilderij. Ik laat zien dat door donker licht ontstaat en dat kleur bestaat bij de gratie van wat eromheen gebeurt.” . Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Aan­geleverde foto.

Dieren in de nacht met Ron van ’t Veer

Pers­bericht

Vri­jdag 7 juli 22.00 uur — Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld o.l.v. gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

Na een boeiende inlei­d­ing over dieren van de nacht — nachtvlin­ders, vleer­muizen en uilen — wor­den met een licht­laken insecten gevan­gen en gede­ter­m­i­neerd. Tij­dens de vaar­tocht wor­den met een bat­de­tec­tor de ver­schil­lende soorten vleer­muizen herk­end. Maar eerst varen we naar een stal waar bij het vallen van de duis­ter­nis kerkuilen uitvliegen om te gaan jagen op muizen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl .

Joomla tem­plates by a4joomla