Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


logoZNMCYabba dabba dóóóó!!
Pers­bericht

Wauw, te gek! Of liever gezegd: Yabba dabba dóóóó!!
Zondag 5 feb­ru­ari vanaf 11.00 uur is het weer Dino Day bij het ZNMC.
In het leslokaal van het Natu­ur­mu­seum zijn ver­schil­lende activiteiten. Je kunt stuk­jes dinobot sli­jpen en zelf haaien­tanden, dino­tanden en megalodon-​tanden zoeken. Het is ook mogelijk om een afdruk van een dino-​voet te maken met gips.
Stuk­jes geslepen dino-​bot kun je onder een microscoop bek­ijken of op een groot tv-​scherm. Je kunt in het leslokaal ook een kleine exposi­tie van dino-​fossielen bewon­deren.
dinoschedelWe begin­nen vanaf 11.00 uur en de dino-​activiteit duurt tot ongeveer 16.00 uur (het museum is tot 17.00 uur geopend).
De activiteit is ongevaar­lijk en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar betalen € 4,00 muse­u­men­tree (op dit moment kun je de exposi­tie Klet­snat bezoeken) en € 3,50 voor de dino-​activiteit. Vol­wassen begelei­ders en Vrien­den van het ZNMC mogen gratis naar bin­nen.
En als het lekker weer is, kun je daar­voor of daarna nog een bezoekje bren­gen aan de Stads­boerderij en de natu­ur­speelplaats. Dat wordt weer een topdag, of liever gezegd: Yabba Dabba Dóóóóóó!!!!!

Waar: Natu­ur­mu­seum E. Heimans, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: Zondag 5 feb­ru­ari van 11.00 tot 17.00 uur.
Kosten: Kinderen vanaf 3 jaar betalen € 4,00 muse­u­men­tree, en € 3,50 voor de dino-a‚ctiviteit. (Vol­wassen begelei­ders en vrien­den van het ZNMC hebben gratis toegang)


Start­sein Zaanse Kinder­jury en Hotze de Roosprijs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

logoHotzedeRoos

De Zaanse Kinder­jury gaat weer van start! Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen, lezen in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers. Dit jaar is de start extra bij­zon­der. Aan de vooravond van de start van de Zaanse Kinder­jury, wordt de in 1991 overleden kinder­boeken­schri­jver Hotze de Roos zélf geëerd. Met een gedenksteen op de plek van zijn voor­ma­lige won­ing in Krommenie.

logoVuisterbridgeBridgedrive op zondag in De Vuis­ter
Pers­bericht

Op zondag 5 feb­ru­ari van 13.3017.30 uur is er in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan weer een gezel­lige bridgedrive voor alle bridgers.
Bij vol­doende belang­stelling wor­den de begin­ners en gevorder­den apart ingedeeld.

Kosten €4,00 per per­soon, incl. NBB-​lidmaatschap. In elke groep zijn er dan voor twee paren pri­js­jes.
Aan­melden kan tot uiter­lijk 11.00 uur op de speeldag zelf.

Els Riezen­beek tel: 06 120 605 78 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto

WormerveerTrio John Mei­jer
Pers­bericht

Met zanger/​gitarist John Mei­jer, contrabassist/​basgitarist Fred Snel en pianist/​organist Ruud Lut­tikhuizen spe­len Klassieke Par­els uit kleinkunst en pop­muziek op zondag 5 feb­ru­ari om 15:00 uur — Zaal open: 14.30 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, Wormerveer

TrioMeijer

Wormerveerdino RemkesExo­tis­che dieren, door Don Remkes
Pers­bericht

Op dins­dag 7 feb­ru­ari 2023 om 14:30 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, Wormerveer.

In 1597 keer­den drie schepen terug van een reis naar Oost-​Indië. Deze reis ging de geschiede­nis in als de ‘de eerste schip­vaart’, het begin van de han­del op Azië. Naast een lad­ing peper, noot­muskaat en porse­lein brachten zij een merk­waardige loopvo­gel aan wal. Het curieuze geval kreeg veel bek­ijks in en buiten Amsterdam.

Nadat de VOC werd opgericht en daarna de WIC was het hek van de dam. Het werd een rage om exo­tis­che dieren vanuit Azië en Amerika naar Ams­ter­dam te halen. Het begon met pape­gaaien en apen. Later keken de mensen stomver­baasd naar grote dieren als Hansken de olifant en de neushoorn Clara. Er werd heel wat afgesold met die dieren. We kijken naar de beroemde menagerie van Blaauw Jan, eve­nals de Boter­markt, het huidige Rem­brandt­plein, waar men o.a. een ‘water­paard’ kon aaien. Hoe die dieren zich daar­bij voelden speelde in die tijd geen enkele rol. Als volksver­maak waren dierengevechten ook heel gewoon. We zien exo­tis­che dieren op gevel­ste­nen in de stad en we maken een uit­stapje naar de weten­schap. We belanden uit­er­aard in ARTIS.
Tot slot wordt het vrolijker als we zien dat niet alleen mensen, maar ook apen wel degelijk gevoel voor humor en recht­vaardigheid kun­nen hebben.

Toe­gang
Deze lez­ing is gratis voor leden van het NUT en 7,50 voor niet-​leden.
Lid wor­den? Het lid­maatschap van Departe­ment Zaanstad-​Zuid kost € 15 per per­soon per jaar.
Nut Zaanstad, Tijdelijk sec­re­tari­aat: Prins Hen­drikkade 34, 1501 AC Zaan­dam

Foto aan­geleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla