Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


🎶Grammy-​winnaar Joe Louis Walker, Bruce Katz en Giles Rob­son naar De Flux🎵

pers­bericht

Op vri­jdag 14 sep­tem­ber om 21:30 uur in Podium de Flux

Wat gebeurt er als je drie blues leg­en­des bij elkaar op het podium plaats? Magie… Joe Louis Walker, Bruce Katz en Giles Rob­son gri­jpen terug op de oor­sprong van de klassieke blues in een akoestis­che show waarin nos­tal­gis­che glo­rie hoogtij viert.

Joe Louis Walker is een ware pow­er­house gitaar vir­tuoos, grammy win­naar, een unieke zanger en oneve­naar­bare song­writer. Hij heeft inmid­dels 4 maal de Blues Music Awards gewon­nen en hij is geen onbek­ende in de Blues Hall Of Fame. Zijn laat­ste wapen­feit is genaamd ‘Every­body Wants A Piece’ en doet zijn naam eer aan.

Bruce Katz is een van de meest ervaren, vir­tuoze blues pianis­ten van het moment. John Ham­mond noemt hem een van de beste key­board arti­esten die hij ooit heeft geho­ord. “This man is as good as it gets” – John Hammond

Je moet iets behoor­lijk goed doen als grootse har­mon­i­cas­pel­ers als Sugar Blue en Paul Jones je pri­jzen om je tal­ent. Giles Rob­son speelt de ster­ren van de hemel op zijn ongetemde blues har­mon­ica. Hij is bek­end als front­man van de garage­rock blues band The Dirty Aces. Giles Rob­son wordt ook wel de ‘Joe Bona­massa van de blues-​harmonica’ genoemd.

Het album ‚Jour­neys To The Heart Of The Blues’ wordt uit­ge­bracht door het leg­en­darische label ‚Alli­ga­tor Records’.

Podium de Flux, adres: Zuiderk­erk­straat 2 in Zaan­dam, Tele­foon: 075 615 4832

Datum: 14 sep­tem­ber | Aan­vang: 21:30 | voorverkoop: € 15,00 | aan de deur: € 17,50

Pro­gramma Podium DE FLUX2018

Pers­bericht

logoflux

Varen vanuit de Poelboerderij

Varen vanuit de Poelboerderij

Pers­bericht

Poelboer

Open dag Soci­aal Wijk­team Zaan­dam West — Oude Haven

pers­bericht

Op maandag 20 augus­tus van 14.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom op de Open dag van het Soci­aal Wijk­team West — Oude Haven!

Op deze dag willen we elkaar op een onged­won­gen manier ont­moeten en samen in geprek gaan. Zo leren we elkaar ken­nen en weet u ons te vin­den, als dat ooit nodig moet zijn.

Er staat een hapje en een drankje voor u klaar en tot 17.00 uur is het mogelijk om ieder half uur een rond­vaart op de boot ’ de voor­ma­lige Zaan­hop­per’ te maken.

We organ­is­eren deze open dag samen met keten­part­ners en buurtbewoners.

Wilt u mee­varen, meld u dan s.v.p. vooraf aan via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­fonisch via: 0882001 1116.

Adres: De Ver­to­ev­ing, West­z­i­jde 82.

Wij hopen u te ont­moeten tij­dens onze Open dag!

Exposi­tie Veelz­i­jdig verleden van Zaandam

pers­bericht

In deze ten­toon­stelling laat de verenig­ing His­torisch Zaan­dam een klein deel van het veelz­i­jdige verleden van Zaan­dam zien. Waar werkte men? Hoe woonde men? Wat deden de mensen in hun vrije tijd?

Scheep­vaart en indus­trie speelden een belan­grijke rol in het leven van zowel deftige fam­i­lies als arbei­der­s­gezin­nen. Werkom­standighe­den ver­be­ter­den en er ontstond meer tijd voor amuse­ment. Wat zie je hier na al die jaren nog van terug? Een kop­eren trek­bel, schoeni­jz­ers, een Jongensdorp-​paspoort in de vit­rine. En na het bek­ijken van de ten­toon­stelling zie je buiten op straat ook opeens meer ver­wi­jzin­gen naar het verleden.

De ten­toon­stelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Gemeen­tearchief Zaanstad.
U bent op woens­dag 5 sep­tem­ber van harte welkom bij de offi­ciële open­ing door de wethouder in de pub­liek­shal van het stad­huis. Na het bek­ijken van de vit­rine is er tijd om na te praten, inclusief bor­rel.

Op 6 maart 2018 is de verenig­ing His­torisch Zaan­dam offi­cieel opgericht en daarmee heeft Zaan­dam nu als laat­ste deel­ge­meente in de Zaanstreek een eigen his­torische verenig­ing. Met de ten­toon­stelling laat de verenig­ing alle bezoek­ers van het stad­huis zien wat zij in huis heeft.

Pro­gramma 5 september:
16.15 uur
• Inloop met koffie/​thee
16.30 uur
• Welkom door de gemeen­tearchivaris Frans Hov­ing
• Inlei­d­ing door de verenig­ing His­torisch Zaan­dam
• Onthulling ten­toon­stelling door de wethouder
• Bek­ijken ten­toon­stelling en afs­lui­tende bor­rel

Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tot en met vri­jdag 28 sep­tem­ber tij­dens de open­ingsti­j­den van het stadhuis.
Joomla tem­plates by a4joomla