Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


WormerveerCLI­MATE CHANGE

Pers­bericht

Op maandag 23 mei vanaf 20:0022:00 uur in de Ver­man­ing Wormerveer, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer.

Werk­groep Wormerveer Soci­aal nodigt u uit.

klimaat
klimaat2

Lees even mee!
Duurza­amheid is 1 van de 6 thema’s in de Omgev­ingsvisie van Zaanstad. Duurza­amheid kent vele aspecten. Je kunt denken aan kli­maatadap­tatie, cir­cu­lar­iteit, mobiliteit en de voed­selin­dus­trie.
Maar kli­maatveran­der­ing is er al! Waterover­last op de Wan­del­weg, zware stor­men die de bomen ont­worte­len, en we hebben alle­maal de beelden uit Zuid-​Limburg nog op ons netvlies.
Hierover willen we met elkaar in gesprek. Aan de hand van drie gesprek­sron­des willen we de vol­gende vra­gen beant­wo­or­den. De gesprekken wor­den ingeleid door Zaanse ini­ti­atiefne­mers op het gebied van kli­maat en duurza­amheid, zoals Jacob Spaan­der, ini­ti­atiefne­mer van Eco­hof aan de Zaan.

Wat kan IK doen aan duurza­amheid?
Bijvoor­beeld met aan­passin­gen in mijn eigen huis, min­der snel de auto pakken, etc.

Wat kun­nen WIJ als burg­ers geza­men­lijk doen?
Met onze VVE kiezen voor zon­nepan­e­len, onze gemeen­schap­pelijke tuin ver­groe­nen, etc.

Wat moeten ZIJ dan doen?
De ZIJ in deze vraag zijn de Zaanse politici, die we uitn­odi­gen om te komen luis­teren naar onze gesprekken.

Zien we jou ook op maandag 23 mei?
Wormerveerse Ver­man­ing
Zaan­weg 57, Wormerveer.
Inloop: 19.30 uur
Gesprekken van 20.00 tot 22.00 uur


landschapschetsenVaar­tocht met land­schap schet­sen
Pers­bericht

Op zondag 22 mei 13.30 uur: Land­schap schet­sen /​Urban sketch­ing. Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer
Urban sketch­ing wordt beoe­fend door tien­duizen­den mensen wereld­wijd. Je tekent op locatie wat je ziet door directe obser­vaties. In dit geval het land­schap in en om het Wormer– en Jis­per­veld.
Gedurende een twee uur durende vaar­tocht leggen we een aan­tal keren aan voor spec­i­fieke ken­merken in het land­schap. U neemt zelf teken­ma­te­ri­aal (papier, pot­lo­den, vilt­s­tiften, e.d.) mee.

Reserveren is noodza­ke­lijk en kan tele­fonisch 075 62 191 00 of per mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer. (Via mail aan­melden alleen op werkda­gen tussen 9.00 en 16.00 uur.)
Reserveren kan tot ander­half uur voor deze excur­sie en sluit dus om 12.00 uu
Het tarief voor een vaar­tocht inclusief koffie of thee:
– vol­wasse­nen is 17,50 euro
– vrien­den van de Poel­boerderij 15 euro
– kinderen 5 euro

Land­schap schet­sen, aange­bo­den tekening.


Vaarex­cur­sie in het veld
Pers­bericht

tuleluurWoens­dag 25 mei 13.30 uur: Voor­jaar in het veld. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Vaar mee door het Wormer– en Jis­per­veld met gids.
Geniet op deze boot­tocht van de roepende vogels: het is voor­jaar! Ga mee en luis­ter naar de gelu­iden van de wei­de­vo­gels in dit oer-​Hollandse veenge­bied.
Tij­dens de boot­tocht varen we door het gebied langs wei­lan­den met grutto’s en andere wei­de­vo­gels. Grutto’s zoeken een broed­plekje in het veld, net als de ture­lu­urs en kieviten. Hun geroep is een prachtig voor­jaars­geluid. Onder­weg komen we ook andere vogels tegen.

Reserveren is noodza­ke­lijk en kan tele­fonisch 075 62 191 00 of per mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer. (Via mail aan­melden alleen op werkda­gen tussen 9.00 en 16.00 uur.)
Reserveren kan tot ander­half uur voor deze excur­sie en sluit dus om 12.00 uur.
Het tarief voor een vaar­tocht inclusief koffie of thee:
– vol­wasse­nen is 17,50 euro
– vrien­den van de Poel­boerderij 15 euro
– kinderen 5 euro

Ture­luur. Foto Larry Kef.


highteaWormer– en Jis­per­veld + High Tea
Pers­bericht

Hem­l­vaartdag 26 mei om 13.30 uur Vaar­tocht rondje Wormer– en Jis­per­veld + High Tea (met gids).
Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Je stapt aan boord van de boot van de Poel­boerderij en vaart een mooi rondje door het Wormer– en Jis­per­veld onder lei­d­ing van een gids.
Bij terug­keer zal er in de bloem­rijke boom­gaard een heer­lijke high-​tea geserveerd wor­den, ver­zorgd door cater­ingbedrijf Keetje Stip­pel.
De kosten zijn € 45,- per per­soon voor vaar­tocht inclusief high-​tea. Het arrange­ment gaat door bij min­i­maal 20 aanmeldingen.

Reserveren is noodza­ke­lijk en kan tele­fonisch 075 62 191 00 of per mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer. (Via mail aan­melden alleen op werkda­gen tussen 9.00 en 16.00 uur.)
Reserveren kan tot ander­half uur voor deze excur­sie en sluit dus om 12.00 uur.


Lego3Lego-​tentoonstelling in Pen­nemes
Pers­bericht

Zorg­cen­trum Pen­nemes is van woens­dag 25 mei tot eind augus­tus voor even een soort museum.
Dan strijkt er namelijk een heuse Lego-​tentoonstelling neer in de gang van Pen­nemes in Zaan­dam.
De ten­toon­stelling telt maar liefst 80 items van tech­nisch Lego.
Van Bugatti’s tot vorkheftrucks en van Porsches tot tractors.

Joomla tem­plates by a4joomla