Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Open Podium Avond bij FluXus

Pers­bericht

openpodiumVri­jdag 9 feb­ru­ari is er weer bij de muziekafdel­ing van FluXus een Open Podium. Iedereen is welkom! Het Open Podium vindt plaats in de Verkadezaal en begint om 19.00 uur. Entree is gratis. De Verkadezaal vind je bij FluXus, West­z­i­jde 148 in Zaandam.

Jong Polen, lezing

Pers­bericht

Malczewski‘Jong Polen’ is een begrip, maar dan wel in Polen. Schoonheid en bek­end­heid gaan niet altijd hand in hand. Kent u één Poolse schilder? Weinig Ned­er­lan­ders hebben van Olga Boz­nańska, Stanisław Wyspi­ański of Jacek Mal­czewski geho­ord. Alhoewel, over die laat­ste had het Drents Museum in 2003 wel een mooie ten­toon­stelling. En Woj­ciech Weiss genoot in 2016 een exposi­tie in het Gemeen­te­mu­seum in Den Haag.

Lez­ing: zondag 28 jan­u­ari 2018 van 12.0014.00 uur in de Bib­lio­theek, West­z­i­jde, Zaan­dam (voor­ma­lige Verkadefabriek)

Aan­geleverde foto: Malczewski

“Het jaren dertig-​huis”.

Pers­bericht

Op zondag 4 feb­ru­ari is er weer een luchtige lez­ing op de zondag­mor­gen in. De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over: “Het jaren dertig-​huis”. In de jaren der­tig ver­rezen de mooiste huizen, huizen die tot op heden enorm gewaardeerd wor­den. Hoe kan het dat juist in de cri­sis­jaren zulke mooie huizen wer­den gebouwd. Wie waren de bewon­ers en wat ver­rees er in de Zaanstreek. Een lez­ing over rijt­jeshuizen, villa’s, en bij­zon­dere architecten.

De lez­ing begint om 11.00 uur in de grote zaal en de kosten zijn € 5,00. U hoeft zich niet op te geven

Win­ter in het veld

Pers­bericht

Zondag 28 jan­u­ari: Vaarex­cur­sie o.l.v. gids. 13.30 uur - Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

smientenSlecht­valken uit het hoge noor­den vol­gen hun prooi­dieren, de duizen­den smien­teen­den die in de herfst de pooltoen­dra ver­laten om het win­ter­half­jaar grase­tend in onder meer het Wormer-​en Jis­per­veld door te bren­gen. Andere gas­ten zijn grote zil­ver­reiger, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, meeuwen– , een­den– en ganzensoorten.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 621 9100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Smien­ten. Foto Larry Kef.

Tal­en­tk­las van FluXus treedt op tij­dens Talentenconcert

Pers­bericht

Talentklas

Op vri­jdag 26 jan­u­ari kan iedereen geni­eten van de Tal­en­tk­las van FluXus. Tij­dens het Tal­en­ten­con­cert laten de muziek­leer­lin­gen uit deze klas horen waarom zij zo goed zijn. Het con­cert vindt plaats in de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148 in Zaan­dam. Aan­vang is 19.00 uur en de entree is gratis.

Joomla tem­plates by a4joomla