Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Eleonora Stol: 75 lentes!
Pers­bericht

Vanaf zater­dag 24 april tot en met maandag 24 mei is er een solo-​expositie van ELEONORA STOL bij kunstuitleen/​galerie ARTZA­ANSTAD op het HEMBRUGTERREIN.

Ter gele­gen­heid van de 75e ver­jaardag van Eleonora Stol organ­iseert kunstuitleen/​galerie Artza­anstad een prachtige solo-​expositie met ouder en vooral veel nieuwe schilder­i­jen. Hoewel op leeftijd is haar werk nog steeds zo krachtig als in het begin vaar haar, inmid­dels 50 jaar omvat­tende, car­rière. De vreugde in het leven spat nog steeds van haar doeken; vol passie, liefde en altijd in opval­lende en vrolijke kleuren. Eleonora Stol was de muze van kun­ste­naar Anton Mar­tineau (19262017). Samen vor­m­den zij een in de kun­stscene beroemd kunstenaarskoppel.

Stol

Afbeeld­ing: Andra tutto bene!, Eleonora Stol 2020, 140 x 160 cm

Noord-​Hollandse Pop­po­dia met online festival!

Pers­bericht

FluxTien Noord-​Hollandse podia pre­sen­teren op zondag 9 mei het gratis online NH-​Pop Fes­ti­val.
Tussen 15:00 en 18:00 kan pub­liek vanuit huis schake­len tussen optre­dens van onder andere Wies, Tim Knol, The Over­slept en Mell & The Vin­tage Future.
Ook Zaanse tal­en­ten 3:AM en Slekt! zijn vanuit Podium de Flux te bewonderen.

NH-​Pop Fes­ti­val
Er gebeurt iets moois in Noord-​Holland. In samen­werk­ing met Sticht­ing NH-​Pop organ­is­eren Patron­aat, De Vorstin, Podium Vic­to­rie, P60, Podium Duy­cker, Man­i­festo, PX, P3, Q-​Factory en Podium de Flux op 9 mei het NH-​Pop Festival.

Tussen 15:00 en 18:00 kun je vanuit je luie stoel online het fes­ti­val bij­wo­nen. En net als bij een live fes­ti­val, kies je zelf welk optre­den je wilt zien. Vol­ume op max, biertje erbij en de fes­ti­valer­var­ing is compleet!

Pro­gramma
Het pro­gramma loopt uiteen van punk tot hiphop, met geves­tigde en nieuwe namen. Van root­srock met Tim Knol, tot catchy Ned­er­pop lied­jes van Wies, de energieke rock van The Over­slept en nog veel meer. Het hele pro­gramma is te bek­ijken via https://​www​.nhpop​.nl/​l​i​n​e​-​u​p​/.

Samen­werk­ing
Het NH-​Pop Fes­ti­val is een samen­werk­ing tussen tien pop­po­dia en Sticht­ing NH-​Pop, een belan­grijke verbinder en pro­mo­tor van pop­muziek in Noord-​Holland. Daar­naast zal medi­a­part­ner NH-​Media een deel van de uitzend­ing ver­zor­gen. Pre­sen­ta­tor Morad El Ouak­ili gaat op bezoek bij alle deel­ne­mende podia om te kijken hoe het met ze gaat en voor een uniek kijkje achter de schermen.

NH-​Pop Fes­ti­val
9 mei, van 15:0018:00 Gratis toe­ganke­lijk.
Ga voor meer infor­matie en de livestream naar https://​www​.nhpop​.nl/​f​e​s​t​i​v​a​l​/


Exposi­tie Aron Kroes en Merette Uiter­waal
Pers­bericht

We gaan weer van start!
Vanaf zater­dag 20 maart t/​m 17 april pre­sen­teert Artza­anstad de Zaanse con­nec­tie met werk van twee zeer getal­en­teerde Zaanse kun­ste­naars:
Aron Kroes (schilder­i­jen) & Merette Uiter­waal (fotografie)

AaronKroes Merette


Pri­vate view met rondlei­d­ing op afspraak. We organ­is­eren maandag 5 april, 2e Paas­dag, nog een Pri­vate View.

Tussen 12.0017.30 uur ont­van­gen we ieder half uur 4 nieuwe gas­ten. Je hebt circa 1 uur om de ten­toon­stelling te bezoeken. Dit betekent dat er max­i­maal acht bezoek­ers tegelijk aan­wezig zijn.

Aron en Merette zijn die dag spe­ci­aal voor jou aan­wezig. Op ver­zoek geven ze je een tour langs hun werken en ze beant­wo­or­den al jouw vragen.

Maak een afspraak voor het bezoeken van deze spe­ciale ‚zondag’ bel 0756141210 of mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Artza­anstad is op afspraak geopend van dins­dag t/​m zater­dag van 10.0017.00 uur
Ons adres is:
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaan­dam
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Soep in Zuid
Pers­bericht


Soep in ZuidflyerNog steeds een suc­ces. Ander­half jaar gele­den werd het idee van Soep in Zuid geboren: een ini­ti­atief van vri­jwilligers en Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid waar­bij de heer­lijk­ste soepen met verse groen­ten door chefs Paul en Mevrouw Nazari voor de buurt­be­won­ers wor­den bereid. Van­daag de dag is het nog steeds een suc­ces. De soep kan iedere woens­dag opge­haald wor­den of wordt gratis thuis­be­zorgd. Een deel van de soep wordt tevens weggegeven aan bewon­ers in armoede. Wie soep wil bestellen, kan con­tact opne­men met Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid via tele­foon­num­mer 075 304 00 33 of e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Soep in coro­natijd
Soep in Zuid trans­formeerde van een weke­lijkse samenkomst naar een coro­n­aproof ophaal– en thuis­be­zorg­di­enst. “Niet alleen prak­tisch, maar ook nog eens gezel­lig voor mensen die in coro­natijd het huis niet (kun­nen) ver­laten en even een vrien­delijk gezicht willen zien”, aldus Opbouww­erker Mila Jol­ing van Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid.

Bestel je voor het eerst, dan is de soep gratis. Daarna kost het €1,00 per kom of kun je betalen via de Soci­aal Wijk­team Strip­penkaart.
Iedere woens­dag kan er tussen 12.00 uur en 12.30 uur soep opge­haald wor­den bij Wijk­cen­trum de Zuid­hoek en wordt er tussen 11.30 uur en 13.00 uur gratis aan huis bezorgd door ent­hou­si­aste vri­jwilligers.
Wil je ook mee doen als vri­jwilliger? Neem dan con­tact op met Soci­aal Wijk­team Zaan­dam Zuid via 075 304 00 33 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Ook in jouw wijk? Vind je Soep in Zuid zo’n leuk ini­ti­atief dat je het ook graag in jouw wijk zou willen opzetten? Neem con­tact op met het Soci­aal Wijk­team in jouw wijk via de web­site van Soci­aal Wijk­team Zaanstad: swt​.zaanstad​.nl

Soep in Zuid
Datum: Iedere woens­dag
Tijd­stip: 12.0012.30 uur ophalen/11.0013.00 uur thuis­be­zor­gen
Locatie: Wijk­cen­trum de Zuid­hoek, Wilgen­straat 11, 1505 TE Zaan­dam
Kosten: Eerste keer gratis, daarna €1,00 per kom, met altijd gratis thuis­be­zorg­ing

Meer infor­matie:
https://​swtza​anstad​.nl/​z​a​a​n​d​a​m​-​z​u​i​d
https://​www​.face​book​.com/​s​w​t​.​z​a​a​n​d​a​m​z​u​i​d
https://​zaan​damzuid​.info

Rosar­ium Kinder­tu­inen
Pers­bericht


kindertuin4Start Kinder­tu­inen in de Rosar­ium Vrien­den­tuin
Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Elke eerste woens­dag van de maand — Van maart tot en met okto­ber.
Rosar­ium Vrien­den­tuin - Rosar­i­umpark Krommenie.

Lekker buiten bezig zijn en (soms) nog wat leren ook.

Ook dit jaar zal de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­ium park door­gaan met de kinder­tu­inen. Er zullen tuin­t­jes beschik­baar zijn waar kinderen in hun eigen stukje lekker (met hun oud­ers) aan de slag kun­nen wan­neer ze dat zelf willen
Natu­urlijk is dat soms best ingewikkeld, tuinieren. Daarom zal Ton Smit, bek­end van onder andere de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft wel elke maand een keer aan­wezig zijn met gereed­schap, plan­t­jes en zaden.
Dat zal dan steeds op de eerste woens­dag­mid­dag van de maand zijn, van 14:00 tot 16:00 uur zijn.
We begin­nen in maart.
In okto­ber sluiten we weer tra­di­tion­eel af met een pan­nenkoek­maaltijd in het Rosar­i­umhorst.
Heb jij zin om lekker met plan­t­jes en groente en grond bezig te zijn, geef je dan op. Er is beperkte ruimte dus doe het maar snel. Opgeven kan via Ton Smit: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ook hebben wij dit jaar een nieuw dier in de tuin, een gigan­tisch groot zwijn van een boom­stam. Daar gaan we een naam voor zoeken en leuk schilderen. Samen met het Soci­aal wijk­team en Local Heroes zijn wij bezig om meer activiteiten in het park te organ­is­eren. Dus ook dit jaar leuke work­shops voor jong en oud.
We zijn ook op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


Joomla tem­plates by a4joomla