Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Op het dak, onder de sterren.

Pers­bericht

Ster­re­navond op het zorg­cen­trum Pen­nemes. 28 sep­tem­ber. 19:30 uur.
Let op: Als het de 28ste bewolkt is, wijken wij uit naar de 29ste!

dakterras

In samen­werk­ing met IVN en Weer-​en ster­renkundi­gen Kring Zaanstreek (WSKZ)organiseert zorg­cen­trum Pen­nemes een avond onder de ster­ren. En waar kun je die beter bek­ijken dan op de Daktuin.

We begin­nen al rond 19:30 omdat de maan dan al zicht­baar is. Behalve de maan kun­nen we

Laat­ste zater­dag van de maand sep­tem­ber: Zaan­sche Molendag!

Pers­bericht

molens

Op 30 sep­tem­ber is het Zaanse Molendag. Bijna alle molens van de Zaan­sche Molen zijn deze dag tussen 10 en 16 uur voor het pub­liek geopend.
Leden van de Zaan­sche Molen mogen zelfs gratis naar binnen!

Molen De Ooievaar is bijna klaar met de restau­ratie en zal de molen “voor de prins laten draaien”, maar is nog niet geopend voor publiek.

In en bij de molens in West­zaan: De Schoolmeester, Het Prin­sen­hof en De Jonge Dirk zijn de hele dag activiteiten.

Pro­gramma Podium DE FLUX – sep­tem­ber — okto­ber 2017

Pers­bericht

logoflux

Zondag 24 sep­tem­ber 13.30 uur:

Pers­bericht

1. Schat­graven in een rijk verleden met arche­oloog Piet Kleij

Echt schat­graven mag je natu­urlijk niet in het Wormer en Jis­per­veld. Maar arche­oloog Piet Kleij kan beeldend vertellen én laten zien welke sporen mensen uit de pre­his­to­rie, de ont­gin­ning van het moeras­ge­bied, de walvis­vaart en molenin­dus­trie in onze Gouden Eeuw hebben nage­laten. Ga mee met onze arche­oloog op een span­nende ont­dekkingsreis door een rijk verleden! Vaarex­cur­sie o.l.v. gids. 13.30 uur.

Zondag 24 sep­tem­ber 13.30 uur:
2. Varen met kun­stenares Joke Konijn met bezoek aan haar ate­lier in de Schaalsmeer

SchaalsmeerpolderVaar mee met beelden kun­ste­naar Joke Konijn en ont­dek de nazomer in het Wormer– en Jis­per­veld. „Lichte wolken waaien boven onrustig stromend dicht blauw water of stil water ligt tussen veen­ran­den waarin alles weerkaatst in een oneindig helder stral­end tweede land­schap waar koeien en vogels zich omge­keerd in bewe­gen. Vlak boven de water­spiegel dansen libelle en muggen in wit licht.’’ Joke Konijn woont en werkt in het bescher­mde land van Natu­ur­mon­u­menten, op de grens van de Schaalsmeer­polder en het Wormer –en Jis­per­veld. Aan­vang 13.30 uur vaar­tocht met bezoek aan ate­lier Joke Konijn.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 621 9100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Foto: Schaalsmeep­older met werk­plaats Joke Konijn.

Buurtkunst op Burendag

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins organ­iseert op zater­dag 23 sep­tem­ber een Burendag even­e­ment: Ont­moet­ingskunst.
Samen met buurt­be­won­ers ´van 8 tot 80 en ouder´ wor­den er twee grote schilder­i­jen gemaakt, onder begelei­d­ing van buurt­be­woner en ama­teur kun­stschilder Henk v.d. Bergh. Het resul­taat komt te hangen in Dirk Prins. Indi­vidueel schilderen mag trouwens ook. Verf en doek is beschik­baar.
En de klein­t­jes kun­nen onder­tussen kun­stig wor­den geschminkt. Wordt een foto­col­lage van gemaakt, die ook in Dirk Prins komt te hangen.
Voor iedere bezoeker, schilderend of niet, staat een glas fris­drank klaar.
Inloop en schilderen van 13.0016.00 uur.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. Tele­foon: 075 6310 707.

Joomla tem­plates by a4joomla