Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Varen met burge­meester Peter Tange

Pers­bericht

Zondag 27 augus­tus Aan­vang 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

reigerEen bij­zon­dere vaar­tocht door het Wormer– en Jis­per­veld met Peter Tange, de burge­meester van Wormer­land, die boeiend vertelt over het roem­rijke verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over het Ver­bon­den Hoofd en slag tegen de Span­jaar­den. Over de uitvin­d­ing van wind­molens en het ontstaan van de indus­trie in Wormer en Jisp in de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg volop aan­dacht voor prachtige vogels en planten.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Blauwe reiger met prooi. Foto Larry Kef.

Op zoek naar onder­wa­ter­dieren in Heem­tuin Zaandam

Pers­bericht

heemtuinGiebelIn augus­tus barst het van het onder­wa­ter­leven in de sloot­jes en vijvers van de heem­tuin. Op zondag 27 augus­tus staan er langs het kikker­pad in de heem­tuin schep­net­ten klaar om dat onder­wa­ter­leven te ont­dekken. De bezoek­ers van de tuin –en met name kinderen– wor­den uitgedaagd om ook de rest van de kikker­pad­speur­tocht uit te voeren. Dat lukt door goed kijken en nadenken maar vaak ook door te proeven, te ruiken of te voe­len.
Vanaf 11.00 uur (tot ongeveer 16.00 uur) staan de kikkers klaar.
Mee­doen kost niets en kan doorlopend.

Na al dat speur­w­erk kun­nen deel­ne­mers zich ver­wen­nen met eigen gebakken brood, aan de stok boven het heem­tuin kam­pvuur.
Kosten: 1 euro p.p.
In de thee­tuin kan men ook geni­eten van een kopje thee of koffie met wat lekkers.

De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Park­eren kan west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat, in de Ros­molen­wijk of oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld.
Meer info: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Verken­ning van het geheimzin­nige onder­wa­ter­leven in heem­tuin Zaan­dam, foto Wim Giebel

Buren­fes­ti­val

Pers­bericht

Zater­dag 23 sep­tem­ber 2017 – Stad­splein de Burcht, Zaan­dam
Met o.a. Buurt­info markt/​Hip Hop acts. Tijd: 11:0022:00 uur
Ben je begin­nend arti­est, kun­ste­naar, dans je graag of heb je een ander bij­zon­der tal­ent die je wilt laten zien aan het Zaanse pub­liek op het Stad­splein De Burcht?
Meld je dan snel aan! Zater­dag 16 sep­tem­ber is de sluit­ings­da­tum!
Vra­gen & aan­melden bij Zaanse Bewon­ers Zuid
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Join the India Expe­ri­ence in het Zaantheater

Pers­bericht

voorkant achterkant


Sticht­ing Indian Light organ­iseert “India Day Hol­land” een jaar­lijks terugk­erend maatschap­pelijk even­e­ment waar bezoek­ers cul­tureel en spir­itueel India kun­nen beleven. Er zijn diverse stand­houd­ers, work­shops en een spet­terende podi­umpro­gramma.
Fundrais­ing van bij­zon­dere pro­jecten in India komt ook aan bod.
Zondag 8 okto­ber 2017
tijd: 13.0019.30 uur
Kosten: Entreekaart € 12,50 p.p. en kinderen tot 10 jaar € 7,50
Kaarten verkri­jg­baar via www​.Zaanthe​ater​.nl
Voor meer infor­matie bezoek de web­site www​.indi​an​light​.nl

Varen door een roem­rijk verleden

Pers­bericht

Woens­dag 23 augus­tus 13.30 uur: Vaarex­cur­sie o.l.v. gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

In de zomer is het Wormer– en Jis­per­veld land­schap­pelijk op z’n groenst en mooist. We varen een grote ronde over het Zwet naar Jisp en via Bruiloft­sloot, Noorder­ganss­loot, Merken en de polder Schaalsmeer weer terug naar de Poel­boerderij. De gids vertelt over het boeiende verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over wind­molens, het Ver­bon­den Hoofd en de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg volop aan­dacht voor prachtige vogels en planten.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 0756219100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla