Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Peper­notendisco
Pers­bericht

Op zater­dag­mid­dag 30 novem­ber organ­iseert Fun kids events, met een knipoog naar de bijna jarige Goed­heilig­man, een swin­gende Peper­notendisco bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. De lieve kinderen zijn welkom om 14.30 uur en om 17.00 uur is het strooi­goed op en stopt de muziek.
Leeftijd tot 10 jaar, maar kinderen tot 5 jaar alleen onder begelei­d­ing.
Kosten: € 2,00 per kind en € 2,00 per begelei­der, inclusief drankjes, lekkers en een (klein) cadeautje.
Locatie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam. Tele­foon: 075 6130707
Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

‘Vurige’ Bingo

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins is er woens­dag 4 decem­ber weer de maan­delijkse bingo. Zoals altijd een span­nende en vooral gezel­lige middag.

Met een knipoog naar de Kerst schenkt Sin­terk­laas er nog een extra glas glüh­wein bij. Vanaf 14.00 uur gaan de bal­let­jes rollen, maar de zaal is al open vanaf 13.30 uur.
De organ­isatie meldt dat het bin­goteam ook nu weer een feestelijke pri­jzentafel heeft samengesteld.
De toe­gang­sprijs bedraagt Euro 3,00 inclusief bin­gokaart, een kopje koffie of thee en hap­jes tussendoor.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Optre­den Willy Ash­man Orig­i­nal Jazzband

Pers­bericht

Ashmanband
Op zondag 24 novem­ber van 14.3017.30 uur treed op in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan de “Willy Ash­man Orig­i­nal Jazzband”.
De band is een Dix­ielandork­est dat diversen sti­jlen in de muziek kan spe­len, van bal­lads via New Orleans jazz en gospels tot swingnum­mers Het ork­est bestaat 30 jaren heeft in veel Europese lan­den opge­tre­den zoals Duit­s­land, Bel­gië, Oost­en­rijk en Zwit­ser­land en natu­urlijk op vele jaz­zfes­ti­vals en jaz­zclubs in Ned­er­land. De band beschikt over een omvan­grijk reper­toire, dat met veel plezier wordt gespeeld.
Bezetting van de band: Bas Toscani, trompet en vacals, Wim Vree­burg, klar­inet en sax­o­foon, Henk van Mui­jen of Harry Hack, trom­bone en vacals, Rob ten Sel­dam, banjo, gitaar en vacals, Louis van der hei­den slag­w­erk en was­bord en, Luuk jellema, con­tra­bas.
Een echte aan­rader voor de zondag­mid­dag.
De toe­gang is € 5,00 aan de zaal.
Voor meer infor­matie zie de web­site www​.devuis​ter​.nl
Aan­geleverde foto


Zeemeeuwen, land­meeuwen en patat­meeuwen
Pers­bericht


kokmeeuwZondag 24 novem­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
De ene meeuw is de andere niet. Er zijn kleine en grote, jonge en vol­wassen meeuwen. De ene meeuw­soort is liever op zee, de andere soort is meer een lan­drot en som­mige houden vooral van de stad. En ze zien er alle­maal anders uit. Leer tij­dens een vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld van gids Jan Zorgdrager de onder­linge ver­schillen te zien. Jan is actief in de Vogelwacht Zaanstreek en weet heel veel van meeuwen. Behalve meeuwen zijn er in het veld ook grote zil­ver­reigers, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, een­den– en ganzensoorten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 0762 19 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Kok­meeuw. Foto Jos Lap.


‘Hulp bij rouw’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland geeft in Zaan­dam een lez­ing gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast? Heb je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze lez­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te ondersteunen.
De lez­ing wordt gegeven op dins­dag 17 decem­ber 2019 van 14.30 uur tot 16.30 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


Joomla tem­plates by a4joomla