Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Podium DE FLUX – mei 2018 — juni 2018

Pers­bericht

logoflux

Molen de Koker of Roofvogels

Pers­bericht

kokerZondag 1 juli 10.30 uur: Pan­nenkoeken­tocht, varen naar molen De Koker — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Vaar­tocht en bezoek aan graan­molen De Koker onder lei­d­ing van een gids. U vaart eerst door het Wormer– en Jis­per­veld langs nos­tal­gis­che houten wei­de­mo­len­t­jes. Daarna volgt een bezoek aan en rondlei­d­ing door de mole­naar van graan­molen de Koker. Bij terugkomst is er een pan­nenkoek en een zakje meel voor iedereen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten inclusief zakje pan­nenkoeken­meel € 14, kinderen € 5. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 12.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl


Zondag 1 juli 13.30 uur: Roofvo­gels — Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld met gids. - Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Vooraf aan de vaar­tocht een snel­cur­sus ‘Roofvo­gels herken­nen’. In deze tijd van het jaar hebben roofvo­gels jon­gen en moet er veel gejaagd wor­den. Daarom is er nu de meeste kans op het zien van een jagende slecht­valk, buiz­erd, toren­valk en bru­ine kiek­endief. Kleine kans op boom­valk, havik en sper­wer.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Aan­geleverde foto: Graan­molen De Koker. Foto archief Poel­boerderij.

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 20 juni en 18 juli terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 28 juni en 26 juli terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio .

Alessan­dro Scar­latti in de Bullekerk

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam & Baro­kensem­ble Arx Ardens o.l.v. Cor Brandenburg

Dixit Domi­nus (Ps. 110) – Alessan­dro Scarlatti

Bethany Shep­herd – sopraan
Andrew Hal­lock – alt
Jasper Dijk­stra – tenor
Michiel Mei­jer – bas

Zater­dag 30 juni 2018, 17.00 uur — West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam - Toe­gang gratis (col­lecte na afloop)

Zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast

Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphorsius

Galerie Staphor­sius in West­zaan pre­sen­teert deze zomer de lus­trumedi­tie van de exposi­tie Zon­der Haast. Vanzelf­sprek­end staat het stilleven hier­bij weer cen­traal met werken in ver­schil­lende tech­nieken van nation­aal en inter­na­tion­aal bek­ende kun­ste­naars. Niet alleen werken voor aan de wand, van (hyper) real­isme tot een meer impres­sion­is­tis­che stijl, maar ook beelden en objecten voor in de vrije ruimte.

StapHub

Joomla tem­plates by a4joomla