Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Onthulling zeven stru­ikel­ste­nen
Pers­bericht

Op vri­jdag 29 sep­tem­ber aanstaande wor­den in Zaan­dam zeven stru­ikel­ste­nen onthuld. Tij­dens een korte cer­e­monie wor­den de namen en lev­ens­geschiedenis­sen voorgelezen van de mensen voor wie een steen onthuld wordt. Daarna kan, na een ogen­blik stilte, een steen­tje – bloe­men wor­den nooit gelegd op Joodse ‘graven’ – bij de stru­ikel­ste­nen wor­den gelegd.

Struikelstenen4

Onthulling zeven stru­ikel­ste­nen voor Zaanse Joden die in de Tweede Werel­door­log wer­den weggevo­erd en ver­mo­ord.
Bijeenkomst afs­luit­ing project Stru­ikel­ste­nen Zaanstad.

logoZMuseumZaans Museum pre­sen­teert foto­ten­toon­stelling STROOM
Pers­bericht

125 foto’s van de Zaan als spiegel van veran­derend Nederland

Vanaf 29 sep­tem­ber 2023 pre­sen­teert het Zaans Museum de nieuwe ten­toon­stelling Stroom. De Zaan in beweg­ing. Op veel plekken in Ned­er­land zien we het land­schap wezen­lijk veran­deren: indus­trie trekt zich terug, bewon­ing en recre­atie rukken op. Ner­gens wordt dit zo goed zicht­baar als langs de Zaan.
Fotografen Bert Ver­ho­eff en David Gal­jaard laten de veran­derin­gen zien in het oud­ste indus­triege­bied van Europa. Hun indruk­wekkende foto’s tonen een streek vol con­trasten en fun­geren als een spiegel voor Ned­er­land. Archi­tect en rijks­bouwmeester Floris Alke­made en muzikant en nieuwkomer in de Zaanstreek Tim Knol spreken ieder een audio­tour in. Knol maakte ook de sound­track voor de ten­toon­stelling.
Stroom. De Zaan in beweg­ing is te zien tot en met 31 maart 2024.

De ten­toon­stelling
Doc­u­men­tair fotografen Bert Ver­ho­eff en David Gal­jaard zijn nieuwe inwon­ers van de Zaanstreek. Zij leg­den het kan­telpunt vast waarop de streek zich nu bevindt.
‘Toen David en ik hier ongeveer tegelijk kwa­men wonen, ver­baas­den we ons ontzettend over de manier waarop de mens en het mensen­werk samenkomen. Het con­trast tussen de oprukkende won­ing­bouw en de nog altijd aan­wezige indus­trie vroeg erom vast­gelegd te worden.’

Bert Ver­ho­eff
In 125 nieuwe werken tonen beide fotografen een span­nend tijds­beeld van een streek in ontwik­kel­ing. Sociale won­ing­bouw naast toren­hoge silo’s, bad­pakken ron­dom oude voed­selfab­rieken, recre­atievaart tussen meter­slange plat­bodems. Daar­naast portret­teer­den ze oude en nieuwe bewon­ers van de streek.

WORMER

logoBullekerkDansavond met dj Patrick
Pers­bericht

dj avond

Op vri­jdag 29 sep­tem­ber van 21:00 uur tot zater­dag 1.00 uur in de Bullekerk.

We organ­is­eren weer een gezel­lige dansavond. Dit keer met dj Patrick. Lekker swin­gen op heer­lijke muziek uit de jaren ’70 en ’80.

Tick­ets: € 8,50 (+ € 1,50 reserver­ingskosten) via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Aan de deur: € 10,00
Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam


logoBullekerkVive la Chan­son!
Pers­bericht

Op zater­dag 30 sep­tem­ber om 20:0022.15 uur in de Bullek­erk.
In het nieuwe the­ater­con­cert Vive la Chan­son! spe­len zan­geres Britta Maria, pianist/​zanger Mau­rits Fondse en accordeon­ist Oleg Fateev ontroerende en opzwepende Franse chan­sons van grote Franse zangers als Aznavour, Brel, Gréco, Gains­bourg, Yves Mon­tand, Piaf, Zaz, Julien Clerc en Bar­bara Pravi. Met tussen de chan­sons door bij­zon­dere ver­halen achter de lied­jes en anek­dotes over de grote Franse chan­son­niers, aange­vuld met zelf geschreven Franse chan­sons en een enkele ver­tal­ing naar het Nederlands.

De musici spe­len chan­sons die u meevo­eren naar de licht­stad Par­ijs en die de Franse ziel bloot­leggen. Liederen vol weemoed, maar ook vol lev­ensvreugde. Chan­sons over het leven in al haar facetten: de liefde, de hoop maar ook de pijn en de teleurstelling.

Noord­hol­lands Dag­blad: ‘Drie muzikan­ten van de bui­ten­cat­e­gorie zor­gen voor een betov­erende avond’.

Vive La Chanson

Met:
Britta Maria: zang (foto: Clau­dia Otten)
Mau­rits Fondse: piano/​zang
Oleg Fateev: accordeon

Dit is een zitconcert.

Tick­ets: € 20 (+ 1,50 reserver­ingskosten) via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED ZaandamExposi­tie Foto­club Zaan­land
Pers­bericht

fotoclub2

Foto­club Zaan­land exposeert tot en met 25 okto­ber 2023 in Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij in Wormer.
Foto­club Zaan­land is een groep ent­hou­si­aste hob­by­fo­tografen, die inmid­dels bijna 95 jaar bestaat.

Eén keer in de maand gaan de cluble­den met elkaar op pad om op een locatie te fotograferen. Dit kan zijn het fotograferen in de natuur, archi­tec­tu­ur­fo­tografie in de stad, avond­fo­tografie of het fotograferen in een museum of mon­u­men­taal gebouw.

Joomla tem­plates by a4joomla