Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Repair­café

Pers­bericht
In de Stads­boerderij in het Dar­win­park, De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam is vri­jdag 20 sep­tem­ber van 14.00 uur tot 16.00 uur 2019 weer Repaircafé.
Niet voor niets startte Sire – afgelopen week — de duurza­amhei­d­scam­pagne ‘Waardeer het, Repa­reer Het’.
Ons motto is al vele jaren ‘Gooi uw defecte spullen niet te snel weg’. Samen met u kun­nen we ze nog weer een ‘tweede leven’ geven.

Dus, neem uw kapotte spullen mee naar het Repair­cafe en bek­ijk dan samen met een van onze experts of uw cam­era, printer, broodrooster, vide­o­recorder, (wekker)radio of koffieze­tap­pa­raat nog te her­stellen is. Onze tech­nici draaien hun hand niet om voor de reparatie van bijvoor­beeld een train­ingsap­pa­raat dat niet meer werkt, u moet het wel zelf mee naar ons toe nemen. En de reparatie doen ze samen met u en met plezier. Het is gratis maar een kleine bij­drage is natu­urlijk van harte welkom.
Te lange broeken – die u daarom niet draagt — verko­rten wij, maar ook zetten we knopen aan over­hem­den, jurken, blouses en jassen. Proberen te repar­eren kan altijd. Laatst hebben we een heer met twee te lange nieuwe broeken blij gemaakt door ze te verko­rten. ’n Blij gezicht daar doen we het voor.
Natu­urlijk is onze fiet­sen­maker aan­wezig om aan uw fiets kleine reparaties – lam­p­jes repar­eren en/​of ver­van­gen, spaken span­nen of band plakken – te ver­richten. Neem wel daar­voor de ben­odigde mate­ri­alen zelf mee.
Het team van acht vri­jwilligers staat op vri­jdag 20 sep­tem­ber weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar.
Voor de bezoek­ers is er natu­urlijk altijd koffie of thee. Wij hopen u vri­jdag weer te begroeten!
De Stads­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan:
De Weer 31, 1504 AH Zaandam.

Luchtige lez­ing op de luie zondagochtend

Pers­bericht

Op zondag 22 sep­tem­ber is er weer een luchtige lez­ing op de zondag­mor­gen in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan. De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over: “De Zaanse Schans: Museum of pretpark”.
We groeien langzaam door naar 3 miljoen bezoek­ers en op som­mige dagen kan de Zaanse fietser zich amper meer over de Kalver­ringdijk voort­be­we­gen: De Zaanse Schans is inmid­dels een van de groot­ste toeris­tis­che attrac­ties van Ned­er­land.
Hoe is het idee van de Zaanse Schans ooit ontstaan? Waarom op deze plek? Was het wel de bedoel­ing dat er toeris­ten op bezoek zouden komen? En geeft de Zaanse Schans eigen­lijk wel een goed beeld van de Zaanse geschiede­nis?
Een lez­ing over Jaap Schip­per, wind­v­eren, eeuwige con­flicten, prachtige ini­ti­atiefne­mers, groen en grijs, dijken en sloot­jes, een mas­samo­ord en een feestdag, een walvis als museum, dwarse paden én dwarse burg­ers.
Een inter­es­sante ocht­end over een buurt die iedereen kent.
De lez­ing begint om 11.00 uur in de grote zaal en de kosten zijn € 5,00.
U hoeft zich niet op te geven.

Pro­gramma Wijk­cen­trum Dirk Prins

Juridisch Spreekuur

in de even weken op woensdag

Juridisch advies

Pers­bericht

Wijk­be­won­ers van Zaan­dam Zuid /​Ros­molen­bu­urt kun­nen in hun omgev­ing terecht voor gratis juridisch advies bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. Juris­ten van advo­catenkan­toor Mar­quis Legal uit Ams­ter­dam houden daar een tweeweke­lijks spreekuur. Door de diver­siteit van het team van dit kan­toor kan er in ver­schil­lende talen wor­den bijges­taan, waaron­der Turks, Ara­bisch, Koerdisch, Farsi en Pools.
Heb je een prob­leem? Kom dan gerust langs.
Het spreekuur is er woens­dag om de week vanaf 18 sep­tem­ber, van 09.3011.30 uur.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam Zuid

Gratis cur­sus ‘meer zelfvertrouwen’ te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het ver­groten van het zelfvertrouwen.
Voel je je onzeker, neig je om jezelf kleiner te maken dan je bent en vind je het lastig om jezelf te zijn bij anderen? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een tekort aan zelfvertrouwen ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je zelfvertrouwen te vergroten.
De train­ing start op dins­dag 24 sep­tem­ber 2019.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur.
De 5 bijeenkom­sten vin­den plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur op:
Dins­dag 24 sep­tem­ber 2019 — Dins­dag 15 okto­ber 2019 — Dins­dag 29 okto­ber 2019 — Dins­dag 19 novem­ber 2019 — Dins­dag 3 decem­ber 2019
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


Molen­fi­et­sroute op Zaanse Molendag
Pers­bericht

molenfietsroutesTij­dens Zaanse Molendag op zater­dag 28 sep­tem­ber kunt u de Zaanse molens met de fiets bezoeken.
De fiet­sroute oost is 32 kilo­me­ter lang en voert vanaf De Bleeke Dood in Zaandijk, naar De Koker in Wormer­land, De Vlijt in het Twiske, Het Pink in Koog om weer uit te komen bij De Bleeke Dood. Deze route voert ook langs de molens op de Kalver­ringdijk.
Voor de min­der getrain­den is er de fiet­sroute west van 21 kilo­me­ter, die begint bij De Schoolmeester in West­zaan en voert langs De Paauw in Nauerna, De Held Jozua in Zaan­dam, De Bleeke Dood in Zaandijk om weer uit te komen bij De Schoolmeester.

De fiet­sroutekaart met de stem­pelka­art (die alleen geldig is op 28 sep­tem­ber) is in de week vooraf­gaand aan Zaanse Molendag te koop bij molen De Huis­man aan de Kalver­ringdijk en bij de Alle­manja, Guisweg 19 in Zaandijk.
Op de dag zelf zijn route– en stem­pelka­art boven­dien te koop bij De Schoolmeester en De Bleeke Dood, de start– en eind­pun­ten van beide routes.
Als lid van De Zaan­sche Molen betaalt u € 2,50; niet leden betalen € 10.-.
En iedereen die een volle stem­pelka­art inlev­ert, kri­jgt een prachtig én prak­tisch cadeautje.
Joomla tem­plates by a4joomla