Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Culi­naire avond bij Men­nis­ten­erf
Pers­bericht


indoOok in 2020 wordt op elke laat­ste vri­jdag van de maand een culi­naire avond geor­gan­iseerd bij Men­nis­ten­erf.
Op vri­jdag 31 jan­u­ari trap­pen we af met een heer­lijk Indone­sisch buf­fet omdat we al uitk­ijken naar een mooie zomer. De kok en zijn keuken­bri­gade laten zich inspir­eren door de Gordel van Smaragd met zijn 17.000 eilan­den en zetten aller­lei authen­tieke gerechten op het buf­fet voor u klaar. Sela­mat makan (= eet smake­lijk)!

U bent van harte welkom om 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.

Foto aan­geleverd

Uit­waaien in het nieuwe jaar
Pers­bericht


smientenZondag 5 jan­u­ari 13.30 uur: Vaarex­cur­sie met gids — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Heer­lijk om even lekker een frisse neus te halen en te geni­eten van al het moois dat het Wormer– en Jis­per­veld te bieden heeft. We ver­welkomen u met een lekker stuk ker­st­stol. Onder­weg bren­gen we in de beste ker­stra­di­tie een bezoek aan de beheer­boerderij van Natu­ur­mon­u­menten waar de koeien op stal staan. In het veld over­win­teren in deze peri­ode tien­duizen­den vogels. Smien­ten, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, meeuwen– en ganzen­soorten. Maar ook de grote zil­ver­reiger en blauwe kiekendief.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij €10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Smien­ten. Foto Larry Kef.

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

Pro­gramma Podium DE FLUX20192020

Pers­bericht

logoflux

Gratis Cur­sus Assertiviteit te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.
De cur­sus start op dins­dag 14 jan­u­ari 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 14 en 28 jan­u­ari, 11 en 25 feb­ru­ari, 17 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 3571100.


Joomla tem­plates by a4joomla