Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Sprookjesbos1Sprook­jes­bos Heem­tuin Zaandam

Pers­bericht

In de herf­st­vakantie, vanaf zondag 22 okto­ber t/​m vri­jdag 27 okto­ber, is in de heem­tuin te Zaan­dam het alom bek­ende “Sprook­jes­bos” te bezoeken. De afgelopen jaren was dit steeds een dav­erend suc­ces.
Zoek de kip met de gouden eieren. Wie weet kom je onder­weg Rood­kapje tegen. Wie wil mag mee­varen met het bootje van de Heen– en Weer­wolf uit Pluk van de Pet­te­flet? Er is een vrien­delijke voor­leesheks. In het indi­a­nen­dorp kan je je eigen broodje bakken. De thee­tuin en het kabouter­café zijn open. We vin­den het leuk als je zelf gek­leed komt als je favori­ete sprook­jes­figuur!
Sprookjesbos2Sprook­jes­bos open­ingsti­j­den: 10.0016.00 uur.
Entree4,- voor kinderen vanaf 2 jaar, ouders/​volwassen begelei­ders gratis toegang.

Alleen de hoofdin­gang bij de grote vijver is deze dagen geopend. Park­eren kan oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld, en west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat of in de Ros­molen­wijk.
Meer info: Heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of http://​zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
De Heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum.

Foto Bart Hom­burg: Sprook­jes­bos in de heemtuin

Con­ver­sa­tie Nederlands

Pers­bericht

Deze Con­ver­sa­tielessen zijn een gezel­lige gele­gen­heid om goed Ned­er­lands te leren spreken. Al pra­tend wordt de taal­vaardigheid op een leuke manier geoe­fend. Er wordt soe­pel inge­speeld op de dagelijkse prak­tijk, zoals bijv. een bezoek aan de dok­ter. Maar we kun­nen ook met elkaar praten over gebruiken in Ned­er­land, cul­tuur, wonen en werken.
Aan­vang: don­derdag 26 okto­ber van 19.0021.00 uur.
Kosten: Euro 10,00 per maand, incl. kopje thee of koffie.
Aan­meld­ing en inlichtin­gen bij de coör­di­na­tor: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Of kom langs bij Wijk­cen­trum Dirk Prins: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Tele­foon: 075 6310 707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Con­cert aan de Zaan

Pers­bericht

Metz

Zondag 15 okto­ber 17.30 uur Musica Lyrica

Vri­jdag 3 novem­ber 20.00 uur Ed Spanjaard

Kaarten reserveren op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Sinds twee jaar wor­den er in de bij­zon­dere ruimte van Maroeska Metz aan de Zaan con­certen geor­gan­iseerd met een heel informeel karak­ter. Bij ont­vangst kri­jgt U meestal koffie, thee en taart en na afloop een glas wijn. Daarna gaat men boven in de grote ruimte geni­eten van een con­cert dat meestal ongeveer een uur duurt. De Musici komen vee­lal uit de ken­nis­senkring van Maroeska, alle­maal pro­fes­sionele mensen (anders gezegd top­mu­sici) die graag voor pub­liek in ‘eens een keer een andere set­ting’ spe­len.
Maak het een keer mee, in uw eigen omgev­ing aan de Zaan!

Mon­et­Diner

Pers­bericht


monetkleinHet is zo langza­mer­hand een mooie tra­di­tie dat Sticht­ing Monet in Zaan­dam twee keer per jaar een Mon­et­Diner organ­iseert. Op 2 juni (de dag dat de Franse impres­sion­ist Claude Monet arriveerde in Zaan­dam) en op 3 novem­ber, de dag dat hij ons weer ver­liet. Een Mon­et­Diner ken­merkt zich door goed gezelschap, lekker eten en een omli­js­tend programma.

Herf­st­buf­fet bij Mennistenerf

zalmDag zomer! Hallo herfst! De kok en zijn keuken­bri­gade hebben weer een heer­lijke culi­naire avond voor u in petto. Daarom wordt er op 27 okto­ber een heer­lijk herf­st­buf­fet geserveerd. Op het buf­fet staat onder andere pom­poen­soep, pulled beef, gegrilde zalm, gegrilde wit­lof, een stamp­pot van zoete aar­dap­pel en nog heel veel meer. Als nagerecht serveren wij een herf­stver­rass­ing en we eindi­gen met koffie en bonbons.

Komt u aan bij ons aan tafel? U bent van harte welkom op vri­jdag 27 okto­ber vanaf 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,00 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met onze recep­tie: 075 612 3262.
Graag tot ziens!

Joomla tem­plates by a4joomla