Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


StapWagemans

Exposi­tie Zon­der Haast
Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphor­sius
Op 14 mei opent Galerie Staphor­sius de 8ste edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Zon­der Haast, met heden­daags real­is­tisch werk van ruim twintig ver­maarde (inter)nationale kun­ste­naars met werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse. Het stilleven neemt een cen­trale plaats.

Voor het eerst is er werk te zien van de befaamde kun­stschilder Pieter Wage­mans die zich volledig richt op het bloem­stilleven. Over de jaren ver­fi­jnde hij in een lange zoek­tocht zijn spe­ciale schildertech­niek waarmee hij de (kleur)kracht en frisheid van een bloem tra­cht te evenaren. Met zijn sobere com­posi­ties kri­j­gen de bloe­men in zijn schilder­i­jen een bij­zon­dere en mon­u­men­tale uit­stral­ing.

Verder toont de galerie werk van Yt Osinga, die zich laat inspir­eren door prachtige vor­men en deze in alle een­voud zo real­is­tisch mogelijk weergeeft om eigen­lijk de werke­lijkheid als extra nog eens een meer­waarde mee te geven.

Ook Inge Zwolle, een zeer real­is­tisch kun­stschilder neemt voor het eerst deel. Zij werkt in een zeer tij­drovende schilder­stijl, waar­bij ze bij­zon­dere aan­dacht geeft aan een per­fecte sto­fuit­drukking van de onder­w­er­pen in haar stillevens.

StapOsiingaStapZwolle


Yt Osinga en Inge Zwolle


Verder doen onder meer mee Maarten Boffé, Marc van Crom­brugge, Jan Teu­nis­sen, Hub Pollen, Ben Hek­ert, Deb­ora Makkus en de Ital­i­aanse Alessan­dra Allori.
De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk, en is er ruime par­keergele­gen­heid beschik­baar.
Zon­der Haast: 14 mei – 27 augus­tus
Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur
Galerie Staphor­sius
JJ Allanstraat 287b
1551 RG West­zaan
075 61 43 000

Vlin­deren in het Twiske

Pers­bericht

Tot en met dins­dag 20 sep­tem­ber vindt er om de twee weken op dins­dag, een vlin­derex­cur­sie plaats op de Blokken in het Twiske o.l.v. onze vlin­dergids Nico Dekker.
Het Twiske kent een mooie var­iëteit aan vlin­ders en deze excur­sies bieden een mooie gele­gen­heid om daar nader ken­nis mee te maken.
Een leerzame en kleur­rijke excur­sie!
De excur­sie start om 14.00 en duurt tot 16.00 uur.
Verza­me­len bij de Twiske Stuw­dam, tussen par­keer­plaats P9 (Leeuwen­weg, Oost­zaan) en de Blokken.

vlinders2 vlinders1


Kleine Vos Sint — en - de Jans vlinder

Voor alle vlin­derex­cur­sies kan men zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


hopjes18Portret van Vissershop

Bericht van Jaap de Jong.

Samen met Henk Cobe­lens maak ik de rubriek Buurt in Beeld voor RTV Zaanstreek.
We maken portret­ten van Zaanse buurten aan de hand van gesprekken met buurt­be­won­ers. Na het Blok in Krom­me­nie, de Bomen­bu­urt in Wormerveer (drie aflev­erin­gen) en de Zaanse Schans willen we nu een portret maken van het Vis­ser­shop. Daar­voor zijn we op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over de buurt.
Bijvoor­beeld omdat ze er lang wonen, actief zijn in het buurtleven, iets bij­zon­ders hebben gedaan.

Wilt u hierop rea­geren, geef dan een bericht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en wij geven het door aan Jaap de Jong.

Alvast bedankt.


Joomla tem­plates by a4joomla