Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


eiffel towerCuli­naire avond bij Men­nis­ten­erf
Pers­bericht


Op vri­jdag 29 novem­ber wordt voor dit jaar de laat­ste maan­delijkse culi­naire avond van Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf gehouden. In het restau­rant wordt een fan­tastis­che Franse sfeer gecreëerd van 18.00 tot 20.30 uur en wor­den er tra­di­tionele Franse gerechten geserveerd. Laat u ver­rassen door de kok en zijn keuken­bri­gade.
U bent van harte welkom, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.


Gratis work­shop CV maken voor vri­jwilligers
Pers­bericht

logoZaankvoorelkaarOp 22 novem­ber organ­iseert Zaankan­ters voor Elkaar de gratis work­shop “Zo maak je een CV’ voor Zaanse vri­jwilligers. Naar werk­er­var­ing en oplei­d­ingsachter­grond wordt veel gevraagd. Ook als je vri­jwilliger­swerk gaat doen. Hoe laat je op papier zien wat je in je mars hebt?
Tij­dens deze gratis work­shop krijg je tips over wat je wel en niet op je CV zet. Je zult er ook achter komen hoe je ervoor zorgt dat jouw CV opvalt. Aan het einde van de work­shop mag je ook nog op de foto bij een pro­fes­sionele fotograaf. Deze foto kun je gebruiken voor je CV.
Wil je vri­jwilliger­swerk gaan doen en is deze work­shop inter­es­sant voor jou? Dan kun je je opgeven via www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl Stuur een e-​mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of bel tussen 9.00 en 16.00 uur met 075 20 600 10.

Over Zaankan­tersvoorelkaar:
Zaankan­ters voor elkaar is HET Zaanse vri­jwilliger­splat­form, zowel voor vri­jwilligers als organ­isaties. Je kunt bij Zaankan­ters voor Elkaar terecht voor buren­hulp, maar ook als je op zoek bent naar een vri­jwilligers­baan. Daar­naast onder­s­te­und Zaankan­ters voor elkaar vri­jwilligers en pro­fes­sion­als met een groot cur­sus aanbod.

Onthulling stru­ikel­ste­nen

Pers­bericht

stolpersteine1De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad onthult op 18, 19 en 21 novem­ber in Zaan­dam en Koog aan de Zaan 49 stru­ikel­ste­nen voor weggevo­erde en in de Holo­caust omgekomen Zaanse Joden.

Tij­dens een korte cer­e­monie wor­den de namen en de lev­ens­geschiedenis­sen van de slachtof­fers voorgelezen. Daarna wordt het zand van de ste­nen geveegd en kan een steen­tje – bloe­men wor­den nooit gelegd op Joodse ‘graven’ – bij de stru­ikel­ste­nen wor­den gelegd.

U bent van harte welkom om aan­wezig te zijn.

Archieven van het Zaans Medisch Cen­trum
Pers­bericht

“Een injec­tie voor het Gemeen­tearchief” — Save the date! vri­jdag 22 novem­ber.
De archieven van het Zaans Medisch Cen­trum (ZMC) en zijn voor­lop­ers wor­den offi­cieel overge­dra­gen aan het Gemeen­tearchief Zaanstad.
Burge­meester Jan Ham­ming zal het archief in ont­vangst nemen. Het archief is geor­dend en beschreven door de Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen (CHZZ), die in 1991 is opgericht door Dr. F. van Soeren, oud-​specialist van De Heel.
Diverse sprek­ers nemen deze mid­dag de geschiede­nis van de zieken­huizen met u door, onder wie Ruurd Jan Roorda (voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Wouter van der Kam (voor­ma­lig voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Hans Oomen, Nel Hogewon­ing, Mar­ijke van Essen (CHZZ) en Rob Lengers (Gemeen­tearchief Zaanstad).
Tijd: Het pro­gramma duurt van 14.30 tot 16.15 uur.
Daarna is er gele­gen­heid tot napraten bij een borrel.

Velázquez & Co

Pers­bericht


Kristof2Het Ams­ter­damse Rijksmu­seum pre­sen­teert dit najaar kunst uit de Spaanse zeven­tiende eeuw.
Dat zijn schilder­i­jen die om his­torische rede­nen nauwelijks in Ned­er­landse open­bare col­lec­ties te vin­den zijn.

Op zondag 15 decem­ber lei­den we de Spaanse kunst uit die tijd graag bij u in met de lez­ing ‚Velázquez & Co’.
Let op: De verkoop voor de lez­ing van 12.00 reeds ges­loten.
Voor de lez­ing op zondag 15 decem­ber om 14.30 uur zijn nog kaarten beschikbaar.
UITVERKOCHT lez­ing ‚Velázquez & Co’: zo 15 dec, 12.0014.00 (Zaandam)
2e Lez­ing ‚Velázquez & Co’: zo 15 dec, 14.3016.30 (Zaandam)

U kunt kaarten bestellen via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla