Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.Water­rijke groep­sex­posi­tie bij Artzaanstad

Pers­bericht

waterVan 13 okto­ber t/​m 17 novem­ber organ­iseert Artza­anstad een groep­sex­posi­tie van zes kun­ste­naars met het thema „Water”.
De offi­ciële en feestelijke open­ing is op zater­dag 13 okto­ber om 15:00 uur bij de kun­s­tu­itleen op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam en is vrij toe­ganke­lijk. De open­ing wordt ver­zorgd door Cees Loggen. Cees Loggen (VVD) is gede­puteerde van de provin­cie Noord-​Holland voor water, Wad­den­fonds, water­recre­atie, grotere wateren, toezicht waterschappen.

Varen op de Kagerplassen

Pers­bericht

Op woens­dag 31 okto­ber 2018 heeft het uit­bu­reau van Men­nis­ten­erf een dagje uit geor­gan­iseerd Varen op de Kager­plassen. Er is een prachtige route uit­gestip­peld via Voge­len­zang en Lisse naar War­mond. In War­mond gaat u aan boord bij één van de schepen van Red­erij van Hulst voor een rond­vaart over de beroemde Kager­plassen. De tocht voert langs vele water– en wind­molens én langs het schilder­achtige Kaag­dorp, dat op één van deze eilan­den is gebouwd. Uit­er­aard zal er aan boord een geurig kopje koffie met gebak wor­den geserveerd. Deze tocht is ook prima geschikt voor mensen die met een rol­la­tor lopen.

Vertrek­ti­j­den:
Om 12.45 uur vertrek de bus vanaf de Meer­paal en
om 13.00 uur vertrek bij Men­nis­ten­erf.
De kosten zijn slechts € 32,00 pp.

Kaarje kopen?
Wilt u mee, wacht dan niet te lang want vol is vol. Een kaartje kunt u elke don­derdag­mid­dag kopen in het Men­nis­ten­erf tussen 14.0016.00 uur.
Voor infor­matie kunt u bellen met 075 6123 262.

Culi­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht

Op vri­jdag 26 okto­ber wordt de maan­delijkse culi­naire avond van Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf weer gehouden. Deze keer staat er een heer­lijk uit­ge­breid Indisch menu voor u klaar van 18.00 tot 20.30 uur. Als voorg­erecht serveren wij een over­heer­lijke pin­da­soep. Het hoofdgerecht bestaat uit diverse Indis­che gerechten uit­er­aard aange­vuld met nasi. Na deze smake­lijke gang wordt er nog een lekker nagerecht geserveerd en ver­vol­gens wordt het diner afges­loten met koffie en bonbons.

indo
Komt u aan bij ons aan tafel? U bent van harte welkom op vri­jdag 26 okto­ber vanaf 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met onze recep­tie: 075 6123 262.
Graag tot ziens!

Remem­ber the legends.

Pers­bericht

Van Elvis tot André Hazes.
20 okto­ber vindt er een spe­ci­aal con­cert van 4 koren plaats in de Noorderk­erk aan de Hei­jer­manstraat te Zaan­dam.
De 4 koren, Coun­try en West­ernkoor Rum­ber­ley , De Golden Pen­nies, The Neigh­bours en Jo’s Gen­er­a­tion Mix bren­gen op dit con­cert songs ten gehore van overleden muzikale leg­en­des.
De koren wor­den geleid door diri­gente Jolanda van Box­tel en hebben afgelopen kerst een zeer ges­laagd con­cert gegeven met z’n allen.
Deze samen­werk­ing smaakte naar meer. Aangezien het reper­toire van de koren zeer ver­schil­lend is , is er voor het thema The Leg­ends gekozen. Het belooft weer een ver­rassend con­cert te wor­den.
Kaarten zijn te verkri­j­gen bij de koorleden, via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en op de avond zelf bij de entree.
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden om het voor zoveel mogelijk mensen toe­ganke­lijk te maken. Een entreekaart kost € 7,50.
De zaal is open om 19.00 uur. Aan­vang con­cert 20.00 uur.

Verenig­ing His­torisch Zaan­dam ini­tieert ten­toon­stelling over de Gedempte Gracht

pers­bericht

De verenig­ing His­torisch Zaan­dam organ­iseert samen met onderne­mers ‘op de Gracht’ een ten­toon­stelling over de ontwik­kelin­gen op de Gedempte Gracht vanaf 1600 tot nu, genaamd ‘De Gracht door de jaren heen’. In de loop van de tijd heeft de Gedempte Gracht ver­schil­lende keren een make-​over meege­maakt. Van woonge­bied naar winkel­ge­bied, van ver­keer­sroute naar voet­gangers­ge­bied met kiosken tot de huidige sit­u­atie met een gracht. De ten­toon­stelling opent op 1 sep­tem­ber en is de gehele maand sep­tem­ber en okto­ber gratis te bezichtigen.

Joomla tem­plates by a4joomla