Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Spot on, ladies
Pers­bericht

artzaanstadlogo

Artza­anstad toont in de exposi­tie ‚Spot on, ladies’ werk van vijf kun­ste­naars.spoton

Pauline Bakker — Katelijn Bergman — Moi Cor­nelisse —
Bethany de For­est — Netty van Osch.

Van zater­dag 29 augus­tus tot en met zondag 4 oktober

Vijf vrouwen, geroemd van­wege hun sterke en boeiende beeld­taal; abstract of (sur)realistisch, sober of kleur­rijk, soms inge­to­gen dan weer expressief, maar altijd ver­hal­end en vol fan­tasie.
Kor­tom, een heer­lijke veelz­i­jdige exposi­tie met krachtig werk uit­gevo­erd in diverse dis­ci­plines; schilder­i­jen, foto’s en beelden van keramiek.

Van­wege de regels ron­dom corona is er geen spe­ci­aal open­ingsmo­ment. Je bent op de open­ings­dag, zater­dag 29 augus­tus van 10.001700 uur welkom. De exposi­tie is met veel vrije ruimte ingericht en dus veilig te bezoeken.

Bij grote drukte kun­nen wij je vra­gen even buiten te wachten.
‘Spot on, ladies!’ is tot en met zondag 4 okto­ber te zien.

Onze open­ingsti­j­den zijn:
dins­dag t/​m zater­dag van 10.0017.00 uur
Eerste zondag van de maand:
6 sep­tem­ber en 4 okto­ber van 12.0017.30 uur.Joomla tem­plates by a4joomla