Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cor en Aaf Kok 65 jaar getrouwd

van onze redac­tie, Greet Plekker

194222 okto­ber — 2007 BRIL­JANTE BRUIDSPAAR KOK
Op maandag 22 okto­ber 2007 zijn Cor en Aaf Kok-​Hekelaar 65 jaar getrouwd. Het feest werd gevierd in ver­zorg­ing­shuis West­er­wa­ter­ing met kinderen, kleinkinderen fam­i­lie en ken­nis­sen.
Cor, geboren in Wormer en 90 jaar oud en Aaf Heke­laar, geboren in Jisp en 85 jaar oud.
Cor was al jong wees en werd opgenomen in het gezin Heke­laar in Wormer. In 1942 trouw­den zij en gin­gen wonen aan de Prins Hen­drikkade.
Cor werkte bij Kegh’s Groothandel op de Hogendijk.
Later startte hij, met Piet Kee, het bedrijf Besanger & Co aan de Sta­tion­sstraat in Zaan­dam.
Samen met zijn part­ner reisde Cor vele jaren naar de Leip­sicher Messe om inkopen te doen voor de han­del. Vele zei­den tegen hem dat het toch gevaar­lijk was, om te reizen achter het IJz­eren Gordijn. Maar dan zei Cor: „Menseneters wonen daar niet!” Bij de grens kon het wel eens lastig zijn, voor opon­thoud zor­gen, maar verder heeft hij daar geen prob­le­men gehad. Elk jaar logeer­den zij bij dezelfde fam­i­lie in Leipsich.

kok1

Het gezin kreeg 5 kinderen: Frans, Wim, Guda, Joke en Lia. Zij groei­den op en sticht­ten een eigen gezin.
kok2Frans, studeerde eerst in Duit­s­land en vertrok later naar de

USA. Hij werkte bij een bank, tot hij zijn eigen bank opgericht, de Johan Heke­laar­bank, genoemd naar Opa Heke­laar uit Wormer.
Wim nam het bedrijf van vader over, maar gaf het bedrijf een eigen richt­ing.
Guda is de Zaanstreek trouw gebleven, Joke en Lia vertrokken naar elders.
Een paar jaar heeft het echt­paar Kok in een flat op het Eiland gewoond vóór ze ver­huis­den naar het ver­zorg­ing­shuis.

Het feest was zeer geanimeerd. Cor en Aaf genoten zicht­baar van de kinderen, kleinkinderen en de vele bek­enden die hen kwa­men feliciteren.
kok3Spe­ci­aal kwam wethouder Oot­jers, als loco-​burgemeester va de gemeente Zaanstad, het bruidspaar feliciteren met een pachtige bos bloe­men.
kok4Tij­dens de recep­tie waren op groot scherm de film­p­jes te zien die vader Cor maakte gedurende vele jaren. De kinderen nog klein, de vakanties in het huisje aan het strand in Egmond aan Zee, de (ondergelopen land) schaats­baan aan de Troel­stralaan en veel oude bek­ende gezichten en plekken. kok5
Blij ver­rast was het bruidspaar met de felic­i­taties per brief van de Koningin en ook van de Com­mis­saris van de Koningin van Noord-​Holland.

Cor­nelis Kok
26 sept. 19173 juli 2008
Willem Nico­laas Kok
22 maart 19454 dec. 2008
Aafje Kok-​Hekelaar
16 aug. 19221 dec. 2009
Guda Kok 15 aug. 194705 juni 2018
Joomla tem­plates by a4joomla