Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Joop en An Kiel.

Bron: Zaanse Wijken Zaandam-​Zuid, 4 mei 2011

Een smalle rustige zijs­traat van de Oost­z­i­jde die altijd de naam van een pad bleef behouden, is het Koni­j­nen­pad.
In 1921 werd daar zelfs onder grote belang­stelling een voet­balveld van VVZ in gebruik genomen. Tussen oude ste­nen huizen en nieuw­bouw staan slechts nog een paar heel oude houten pand­jes.
Zaansewijken ging op de koffie bij het echt­paar Joop en An Kiel, beide tachtigers. Ze zijn samen met Stan v/​d Brink in leeftijd de oud­ste bewon­ers van dit pad.

joopkiel1Op de vraag hoe­lang ze hier nu al wonen zegt An: ”In dit huis ongeveer 30 jaar. Maar ik heb zes­tig jaar in het houten pand hier­naast gewoond, het huisje stamt nog uit 1684.”
Ze ver­volgt lachend: “Joop niet hoor, die komt van de haven.” Dat is miss­chien ook de reden dat Joop Kiel is gaan varen. Hij laat een gek­leurd wapen van Zaan­dam zien. Een schild met vier leeuwen, ingek­lemd tussen twee walvis­sen, daar heeft hij iets mee.

Joop verteld: „Ik heb zestien jaar op de walvis­vaart gezeten.” Hij haalt meteen een dik plak­boek tevoorschijn en val ik plots in het bloed, zweet en traan van de walvis­vaart.
“Ja het was hard werken”, vertelt Joop. “Ik heb eerst een tijdje op de kust­vaart gezeten, voor­dat ik me in 1956 als 22-​jarige samen met mijn jon­gere broer aan­mon­s­terde op de Willem Barendsz.” Zijn vrouw An vult hem gretig aan:“Dat was niet zo’n leuke tijd hoor. Joop was zeven maan­den van huis, maar die vijf maan­den erna maakte alles goed.”
Joop was flenser, een zware job. Als de walvis uiteen werd getrokken, moest hij de vastzit­tende spekde­len met een haakmes lossnijden.

“Het waren barre tochten naar de Zuid­pool”, gaat Joop verder. “Lange werk­ti­j­den en gevaar­lijke werkom­standighe­den. Niet iedereen kon er tegen. Zo mis­ten we al een dag een Duitser, toen we hem von­den, had hij zich ver­hangen in zijn hut. Op een dag hoor­den we een kreet ‘man over boord’! Ik kreeg een touw om mijn mid­del en ging over de rel­ing.
Toen ik de dren­kel­ing te pakken kreeg, bleek het mijn eigen broer te zijn.”
Dan wijst Joop op een kran­te­nar­tikel in het boek. “Deze jon­gen had min­der mazzel. We had­den een gezel­lige avond gehad, maar ’s ocht­ends von­den we alleen nog zijn klom­pen, pet en har­mon­ica. Jan Douma uit Fries­land was verd­we­nen.” Er wer­den heel wat sterke ver­halen aan deze verd­wi­jn­ing verbonden.

An Kiel schenkt de kop­jes nog eens vol, want ze weet: als Joop een­maal op zijn praat­stoel zit…”Jullie pakken toch wel een koekje er bij hé!”

In 1964 kwam er een einde aan de Walvis­vaart.
Joop Kiel: “Ik sprak een buurtgenoot, Bram Bru­inink, die op een motordekschuit van Albert Heijn voer. Dat leek me wel wat. Zo werd ik van speksni­jder een gedreven schip­per. Maar wat pret­tiger was: ik had weer werk op het water en ik moet zeggen, een schit­terende tijd.” Hij moest koffiebalen en theek­isten varen van Ams­ter­dam naar Zaan­dam. Dat ging op een zold­erdekschuit met een Ford diesel van 100 pk. Daar achter een sleep van vier dekschuiten. Dat hij op zo’n motordekschuit voer kwam mooi uit. Want Joop Kiel was vri­jwilliger bij speel­tu­in­v­erenig­ing There­sia. “Prachtig man”, roept hij ent­hou­si­ast. “Samen met een tien­tal anderen hielpen we kinderen mod­elzeil­boten bouwen.” Het hout kwam gratis van Bruynzeel en het beslag maak­ten we zelf. Een vier­tal keren per jaar waren er wed­stri­j­den, waar we aan meed­e­den. Naar een groot open water nam ik dan de hele bups kinderen mee aan boord. Dat was dolle pret.

Verder is Joop een echte knut­se­laar; molen­t­jes bouwen en scheep­jes in een fles. Hij repa­reerde zelfs beeld­jes voor de ker­st­stal van de kerk. “Niet gek voor een hei­den als ik”, zegt hij lachend.

Joop was erg van onder de indruk van de reis naar Amerika waar hij en zijn vrouw voor waren uitge-​nodigd.
“Ik vroeg aan meneer Heijn: waar heb ik dit aan ver­di­end?” Albert Heijn antwo­ordde: “Aan je harde werken.”

Joop is nu al ruim 15 jaar met pen­sioen en ze wonen nog steeds met veel plezier in de Ros­molen­bu­urt, aan hun Konijnenpad.

Joomla tem­plates by a4joomla