Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rob­bert Hoekstra

Bron: de Zaankan­ter, zaanse wijken, Zaandam-​Zuid

Het zit zo. Je bent geïn­ter­esseerd in de 2e W.O. Zoekt op inter­net iets over Berlijn en komt bij toe­val op de site van de inter­netkrant ‘De Zuid­kan­ter’ terecht. Daar blijkt een stuk op te staan over een trip die mid­del­bare scholieren in 1957 hebben gemaakt naar Berlijn. Daar was jij ook bij en op de foto’s bij het stuk zie je jezelf op de foto staan. Je stu­urt een mailtje en een medew­erker van de krant blijkt in het­zelfde groepje naar Berlijn te hebben gezeten.

robberthoekstra1
Foto van l.n.r. Frans Bachet, Willy Nota, Rob­bert Hoek­stra, Willy Capellen en achter haar ver­sc­holen Cees Boon aan de Berliner Kindl.

Rob­bert Hoek­stra, geboren in 1940 in Batavia en woonde in Mr. Cor­nelis, groeide op als kind gedurende de Japanse bezetting. Na de oor­log, in Novem­ber 1945, ontsnapte het gezin aan de slacht­ing tij­dens de Bersiap. Daarna de rev­o­lu­tie met de 1ste en 2de Poli­tionele Acties, de onafhanke­lijkheid in 1949 en onze repa­tri­atie naar Ned­er­land in 1952.

robberthoekstra2Rob­bert woonde in Zaan­dam op het L.T.Roggeplein. Na zijn dien­st­tijd (zie foto) vertrok hij naar Amerika.
Hij woont nu in Ari­zona, U.S.A., is gepen­sioneerd en heeft nu, na ruim vijftig jaar, weer con­tact met leefti­jdsgenoten die met dezelfde jume­lage­tocht naar Berlijn mee zijn geweest.
Hij heeft er in ieder geval weer één gevon­den. Zouden de anderen nog in leven zijn, zouden ze……. Teveel vra­gen waar­voor via de krant miss­chien wel een oploss­ing is te vin­den. Het zijn de toe­val­lighe­den die het leven kleur geven.


Zo ont­moette Rob­bert Hoek­stra tij­dens een trip in de zomer van 2008 door de Verde Val­ley in cen­traal Ari­zona een aan­tal dames waar­van hij door hun taal merkte dat het Ned­er­lan­ders waren. Ned­er­lan­ders met Indis­che achter­grond zoals de zijne. En ze kwa­men nog uit de Zaanstreek, en dat was de plaats waar hij in 1952 terecht kwam nadat hij Indië moest ver­laten. Een lang gesprek met de dames gehad maar bij het afscheid ver­geten namen en adressen te vra­gen. Kan de krant mij ook daar­bij helpen?

Was u daar­bij in 1957 in Berlijn, of
Herkent u de reis door Verde Val­ley in Cen­traal Ari­zon­ain de zomer van 2008?
Laat het ons weten op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Joomla tem­plates by a4joomla