Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Peper­hoek

peperhoek1

Hier ziet U een foto genomen voor 1960 vanaf de Oost­z­i­jderk­erk­toren. Het betrof de Peper­hoek. Voor­dat de Beat­rixbrug er kwam had Zaan­dam, zowel Oost als West, een geheel ander aanzien. De vol­gende plaat­jes laten zien wat er aan de oost­kant is verdwenen.


peperhoek2Aan de link­erkant van de Kalver­straat stond bakkerij de Beschuit­mand (Van de Voort), dit huis staat nu op de Zaanse Schans als Kalver­ringdijk num­mer 9. Aan de andere kant van de Kalver­straat was een kruide­niers­bedrijf /​groen­ten­man Dekker, vroeger was daar een melksalon.


peperhoek3Aan de Zaankant van de Oost­z­i­jde, gezien vanuit de Savorin Lohmanstraat de pan­den van Fa. A de Jonge en S. Strop Assur­an­tiën (later Sturop), slagerij G.Eymers, Hoorn & de Vos. (foto: H. Poppen)


peperhoek4Maar wat er nog meer verd­ween was de Peper­hoek, aan de Zaankant van de Oost­z­i­jde gele­gen.
Hier een foto genomen van de Ned. Herv. Oost­z­i­jderk­erk, met onder in de foto De Peper­hoek. In het mid­den, het donkere pand is het huis van Dr. Berkesteijn. Daar begon de Peperstraat.

peperhoek5En nu gezien vanaf de Zaan met de R.K. Joseph­school, nu filmhuis De Fab­riek, pakhuis Gronin­gen en de Peperhoek.

peperhoek6Hier­naast ziet u de ingang van de Peper­straat, richt­ing de Zaan. Met links het huis van Ter­wee en rechts het huis van dr. Berkesteijn.

peperhoek7Hier in de Peper­straat met het gezicht naar de Oost­z­i­jde met links het pand van Molen­berg en vd Berg.

peperhoek8Hier de ingang van de Dwarsstraat, rechts het pand van de stof­feerderij van P. Joor. Hele­maal op de achter­grond de Ned. Herv. Kerk.

peperhoek9Rechts het Dwarsstraatje met het zicht op café Spits­ber­gen, waar in vroeger tij­den het loon van de arbei­ders werd uit­be­taald met alle gevol­gen van dien.

peperhoek10En als je dan het straatje hele­maal doorgelopen was kwam je uit in de Klauw­er­shoek, tussen deze twee pan­den. Rechts de muur van de Ned. Herv. Kerk.

peperhoek11En tenslotte Café Spits­ber­gen waar ron­dom alles al is verdwenen.

Foto’s: Gemeente Archief Zaanstad (ten­zij anders vermeld)

Joomla tem­plates by a4joomla