Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Anton de Kom­brug Zaanstad

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

dekombrug0

2 juli 2013 18631 juli — 2013
Bij de vier­ing van de Afschaffing van Slav­ernij door Ned­er­land in Suri­name werd de brug over de Gouw bij de Ver­miljoen­weg de naam „Anton de Kom­brug” gegeven. Velen waren gekomen om bij de onthulling te zijn.
Temid­den van hen zoon Adolf, dochter Judith en de klein­zoon van Anton de Kom. Met toe­spraken van mevrouw Corry Noom, wethouder van Zaanstad en van mevrouw Jetty Tauw­naar, en het Suri­naamse volk­slied werd gezon­gen. Ook Judith de Kom hield een kleine toe­spraak en eindigde met de tekst die haar vader Anton de Kom des­ti­jds in haar poëzieal­bum heeft geschreven. Op Suri­naamse wijze werd de grond besprenkeld en de zegen over de brug afgeroepen, waarna het doek viel. Onder applaus van de fam­i­liele­den de Kom en de overige aanwezigen.

dekombrug1 dekombrug2
dekombrug3 dekombrug4
dekombrug5 dekombrug6


Hierna ging men weer terug naar het restau­rant van zwem­bad de Slag voor een Suri­naams hapje en een drankje. Met muziek, zang en gezel­ligheid.
Vijf­tien jaar en vier wethoud­ers van Zaanstad heeft het gedu­urd voor­dat deze naamgev­ing is gere­aliseerd. Vooral aan Erik Schaap van het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken
en Jetty Tauw­naar van de Suri­naamse gemeen­schap is dit resul­taat te danken. “De aan­houder wint.”

Wie was Anton de Kom?
Hoewel slav­ernij bij zijn geboorte was afgeschaft, zijn vader en groot­moeder waren geboren als slaven op plan­tage Mok.
Cor­nelis Ger­ard Anton de Kom (18981945), pio­nier van het weten­schap­pelijk social­isme in Suri­name, schri­jver van het boek ‚Wij slaven van Suri­name’ waarin hij de geschiede­nis van en de strijd tegen slav­ernij beschri­jft.
Anton de Kom was óók een verzetsstri­jder en mensenrechten-​activist die zich in de Tweede Werel­door­log in Ned­er­land inzette voor vri­jheid en democ­ra­tie. Hij stierf in Con­cen­tratiekamp Neuengamme op 24 april 1945. Pas in 1960 werd zijn stof­fe­lijk over­schot geï­den­ti­ficeerd en op de Ere­be­graaf­plaats Loe­nen her­be­graven.
In 1982 werd hem het verzetsher­denk­ingskruis toegekend.

Het Anton de Kom-​lied
Hoe heeft dit ooit met ons kun­nen gebeuren
Zie de wervel­wind dreigt ons mee te nemen
Hoe heeft dit ooit met ons kun­nen gebeuren
Het schip rukt aan de ket­ting om deze haven te ver­laten
Weet dat dit volk in beweg­ing is
Ik ben een vrije geest geboren uit vrije vooroud­ers,
ver­ankerd in de almacht.

Breek de muren af die je inner­lijk verde­len
Papa Anton de Kom gaf de richt­ing reeds aan
Breek los uit de ketens van de geestelijke slav­ernij
de weg is lang en wij komen van ver
Ik ben een vrije geest geboren uit vrije vooroud­ers,
ver­ankerd in de almacht.

Nu ik weet wie ik ben nu voel ik me sterk
Dansend en stam­pvoe­tend zal ik de geschiede­nis een andere wend­ing geven
Papa Anton de Kom streed om ons bewust te maken:
Wordt wakker!

dekombrug8dekombrug9Bijschrift foto huis (Nov. 2004):
Belang­stel­len­den uit Ned­er­land bij het oud­er­lijk huis van Anton de Kom in Para­maribo.
Foto GPD/​Edward Troon

Voor de biografie van Anton de Kom lees: http://​social​his​tory​.org/​b​w​s​a​/​b​i​o​g​r​a​f​i​e​/​k​o​m

Anton de Kom:
‚Wij slaven van Suri­name’ 1934 – heruit­gave 1999 en 2009ISDN 9025496059 – € 17.50

Joomla tem­plates by a4joomla