Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Simon de Wit

Bron: Zaanse Wijken, Zaandam-Zuid,13 feb­ru­ari 2013

Nu is er nieuw­bouw, maar ooit stond aan de Con­rad­straat het dis­trib­u­tiecen­trum van een Zaanse kruide­nier. Met een naam die bek­end in de oren klinkt, namelijk Simon de Wit. Dat was op het Vis­ser­shop tussen de Zuid­dijk en de Zaan. De nieuw­bouw kreeg de toepas­selijke naam ‘bouw­pro­ject de Con­rad’, op de plek waar ooit een gelijk­namige scheep­swerf lag.

simondewitEerste winkel
Simon de Wit is in 1852 in Wormerveer geboren. Hij was vijf­tien toen zijn vader over­leed en hij de zorg kreeg over het gezin. Vader had in de kaas gew­erkt. Zijn moeder kocht van de eige­naar van het kaas­pakhuis een paar kazen. De kazen sneed ze aan grote stukken en die ging de jeugdige Simon huis aan huis ven­ten. Van dezelfde eige­naar leende Simon later der­tig gulden (ca. veer­tien euro) om een winkel te begin­nen.
Simon begon met een aan­tal kazen uit te stallen voor een raam in de woonkamer die later werd ingericht als winkel. Na een paar jaar werd de gebrekkige winkel­be­huiz­ing ver­ruild voor een pand aan Zaan­weg 101 in Wormerveer.
Hier begon hij met zijn zuster Geertje een winkel in kruidenierswaren.

Het eerste fil­i­aal
Van een beurtschip­per hoorde Simon dat de pri­jzen voor kruide­nier­swaren in Ams­ter­dam aan­merke­lijk hoger waren dan in Wormerveer. Dat was voor hem aan­lei­d­ing om in 1888 het eerste fil­i­aal aan de Lau­ri­er­straat in Ams­ter­dam te stichten.
Het ging als een trein: In 1900 waren er al der­tig fil­ialen en een groot mag­a­z­ijn aan de Con­rad­straat in Zaan­dam. Hij had zelf geen pro­duc­tiebedri­jven maar wel een groot aan­tal winkels.

Simon over­leed in 1934, maar in 1954 was de feestelijke open­ing van het 150ste fil­i­aal. Een grote tegenslag kwam in 1970 toen het grote cen­trale mag­a­z­ijn in Zaan­dam in vlam­men opging. Kort daarna werd de firma Simon de Wit benaderd door Albert Heijn voor een over­name. Vanaf de over­name veran­derde Simon de Wit van gezicht en van naam. Met de sluit­ing van het laat­ste fil­i­aal in novem­ber 1982 werd het Simon-​tijdperk afges­loten. Albert Heijn mem­o­reerde: “Als de klein­zoon Simon niet zo veel andere din­gen had gedaan en zich gewoon met het werk bemoeide, zou het een hele grote zijn gewor­den. Trouwens, hij was wel de eerste die doorhad hoe je een super­markt moest opzetten.”

Joomla tem­plates by a4joomla