Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Voet­tocht der Schoenen

Bron: NHD Zaanstreek, 19 augus­tus 2009 door: Ed Blaauw

Wan­del­ing uit eerbe­toon aan groot­vader Schoen
voettocht1In de zeer vroege ocht­end van don­derdag 19 augus­tus 1909, van­daag pre­cies hon­derd jaar gele­den, brak brand uit in het perceel Zuid­dijk 247 van sigaren­maker Ger­rit Schoen. Hij ver­loor hier­bij vrouw en drie kinderen. Hij trok verder, naar de Zuiderk­erk­straat 6 waar hij een nieuw leven begon met zijn huishoud­ster, Esther Brouwer uit Enkhuizen. „Uit deze verbin­te­nis komen onze oud­ers voort. Wij, de kinderen, zijn dus let­ter­lijk uit Vuur geboren”, schri­jft Ed Visser in Voet­tocht der Schoe­nen.
Van­mid­dag her­denken fam­i­liele­den de ramp en wan­de­len vanaf de plaats waar het ver­brande pand stond naar het winkel/​woonhuis aan de Zuiderk­erk­straat.
„De plek waar onze oud­ers opgroei­den. Met deze voet­tocht bewi­jzen we eer aan onze opa die zoveel ver­loor en moest doorstaan en toch de kracht vond om door te gaan en om opnieuw een gezin te stichten.”

voettocht2Voet­tocht
Nu wil het toe­val dat de vader van Ed Visser, Jan Visser, de schoonzoon van Ger­rit Schoen, vorige week op 88-​jarige leeftijd over­leed. Voor de voet­tocht, die 15.30 uur van­mid­dag begint, is er eerst om 13.30 uur een afschei­ds­di­enst in de Oost­z­i­jderk­erk voor Jan Visser, bij geboorte een vrije Fries en bij leven een hard­w­erk­ende Zaankan­ter. „Onze vader Jan ont­moette onze moeder voor het eerst in de winkel aan de Zuiderk­erk­straat waar hij sigaren haalde voor zijn vader.„
voettocht3Het ini­ti­atief voor de voet­tocht is van Fer en Ed Visser, zoons van Rie Schoen en Jan Visser. De bedoel­ing is dat de deel­ne­mers alias fam­i­liele­den zich verza­me­len bij het adres Zuid­dijk 247. De afs­tand naar de Zuiderk­erk­straat bedraagt ongeveer één kilo­me­ter en duurt naar verwacht­ing zo’n elf minuten. Voor het voor­ma­lige winkel/​woonhuis zal een groeps­foto gemaakt wor­den. Daarna gaan de deel­ne­mers rond­dwalen in dat oude Zaanse buurtje waar hun oud­ers speelden.
Ver­vol­gens zal het gezelschap, Ed Visser verwacht tussen de twintig en 25 deel­ne­mers, het glas hef­fen in café de Oude Her­berg aan de Klauw­er­shoek. Aanslui­tend gaat de groep eten aan de andere kant van de sluis, op het adres Dam 2.

voettocht4voettocht5Een ongek­end drama waarop van­daag wordt teruggekeken.
De nood­lot­tige brand, hon­derd jaar na dato. Drie kinderen, van vier en twee jaar en acht maan­den als ook de 28-​jarige echgenote Cather­ine Schoen-​Bonte kwa­men om het leven. Ed Visser: „Deze bijeenkomst zal één van de weinige momenten in ons leven zijn dat wij elkaar als fam­i­lie kun­nen ont­moeten, vandaar.”

Joomla tem­plates by a4joomla