Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zom­erse groeten 1944

Bron: Zaanse Wijke, Zaandam-​Zuid, 3 juni 2009

zomerse2Deze foto is gemaakt in de zomer van 1944. Strand en duinen waren niet toe­ganke­lijk voor recre­atie. Op reis gaan was boven­dien gevaar­lijk. De mensen moesten zich in hun eigen omgev­ing ver­maken.
Op de Lijn­baanstraat werd daarom een buurt­feest op straat geor­gan­iseerd door een jon­gen­scomité. Er wer­den op die dag wed­stri­j­den geor­gan­iseerd voor jong en oud.
De pri­jzen beston­den voor­namelijk uit etenswaren. Alles was schaars dus elke prijs was welkom.

Het comité had een jurytafel op een vrach­tauto gezet. Deze auto was beschik­baar gesteld door Vonk Brand­stof­fen­han­del. De auto reed op gas. De flessen zijn duidelijk zichtbaar.

Op de auto zijn onder meer te herken­nen:
achterin van links naar rechts: Piet Daas, Siem van Don­gen, Jaap Vet, Mar­tin en Cees Daas.
Daar­voor zit­tend: Chris Kabel, Henny Vonk, Frank Faber.
Recht voor de auto staat met licht over­hemd: Tom Vet.
Op de auto zit links Chris Plooi­jer en als klein jongetje Bob Kleiman.
Vooraan rechts Jan Wieman.

Joomla tem­plates by a4joomla