Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Heropen­ing Volkspark Zaandam-​West

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante


volkspark1volkspark4Op zondag 22 maart 2009 werd onder grote belang­stelling het Volkspark aan de Provin­ciale weg geopend door wethouder Hans Luiten. Met het doorknip­pen van de kleurige lin­ten aan de poort was het park open en kon­den de mensen en kinderen achter de doedelzak­speler (met zijn kinderen op de trom­mel), het park in. Op ver­schil­lende stukken grond kon­den kinderen de zelfge­maakte papieren bloe­men ‚planten’, wat een kleur­rijk geheel werd.

Op het aan­gren­zend stukje (zand)grond waren ten­ten opgezet. De Har­monie speelde, kinderen kon­den bloe­men maken van papier, er was koffie en fris­drank, een stand van de Boeren­markt en de wijk Oud-​West pre­sen­teerde zich. Het was een gezel­lige bijeenkomst.

volkspark5Het Volkspark in Zaan­dam Oud West werd door Cor­nelis Corver van Wessem op dins­dag 17 juni 1890 geschonken aan de Zaanse bevolk­ing ter gele­gen­heid van zijn 40 jarig huwelijk. Het parkje aan het einde van de Park­straat moest als ontspan­nings– en ont­moet­ingsplek fun­geren voor de bewon­ers.
Bijna was dit zeldzame stukje groen in de buurt verd­we­nen. Gelukkig kon wijkv­erenig­ing Oud West een stokje steken voor de ruim­ings­plan­nen van de Gemeente. Sterker nog, de Gemeente gaf zelfs opdracht het park in oude luis­ter te her­stellen. Onder de naam Vrien­den van het Volkspark is de wijkv­erenig­ing Oud West actief betrokken geweest bij de plannen-​makerij en renovatie.

Gedenknaald
Als tegen­presta­tie liet de dankbare burg­erij een jaar later in het park een gedenknaald oprichten ter ere van deze schenk­ing. De twee meter hoge zand­ste­nen naald heeft de vorm van een Dorische zuil met bovenop een hard­ste­nen sier­vaas. In een in de zuil uit­ge­houwen car­touche is een plaat aange­bracht waarop staat:
DE INGEZETE­NEN VAN ZAAN­DAM
AAN DEN HEER C.CORVER VAN WESSEM 17 JUNI 1890.
Gedenknaald in Volkspark, tussen Provin­cialeweg 188196, archi­tect J. West­en­berg, 1890.

volkspark2Vriend wor­den?
U kunt vriend wor­den van Het Volkspark: www​.het​volkspark​.nl of per e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Boekje
Er is bij de Werk­groep His­to­rie van Wijkover­leg Oud West te Zaan­dam een mooi boekje te koop voor Euro 4.00
„Het Volkspark”, pad­boek­jes deel 2.
Een prachtig boek­w­erkje met veel illus­traties en foto’s van de geschiede­nis van het Volkspark.

volkspark3Cor­nelis Corver van Wessem
Cor­nelis (Kees) Corver van Wessem, tweede zoon van Jan Carel van Wessem (17991864) en Maartje Corver (18011884). Cor­nelis heeft dus de naam van zijn moeder voort­gezet, zoals dat in die tijd wel gebruike­lijk was bij fab­rikan­ten om de fam­i­lien­aam niet ver­loren te laten gaan. Hoewel hij nog twee broers had, Adri­anus van Wessem en Jan Carel van Wessem, is hij de enige die de naam Corver heeft voortgezet.

West­z­i­jde 39
Verder is van Cor­nelis Corver van Wessem bek­end, dat hij het woon­huis West­z­i­jde 39 heeft laten bouwen in 1866. Archi­tect was L.J. Immink. Het huis is bek­end als het voor­ma­lige Kamer van Koo­phan­del gebouw, Kun­st­cen­trum Zaanstad, en nu gerenoveerd.

volkspark6

Joomla tem­plates by a4joomla