Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Herin­ner­in­gen aan de Hemmes

De film „Herin­ner­in­gen aan de Hemmes” is gemaakt door Wendy van Wilgen­burg & Sticht­ing Hemmes Groep.
• Herin­ner­in­gen aan de Hemmes
• Hoe zag het er vroeger uit op de Hemmes?
• Wat zijn uw jeugdherin­ner­in­gen?
• Waar speelden jul­lie?
Vra­gen die we aan een aan­tal oud­ere Zaankan­ters stelden, om te komen tot een korte film over de herin­ner­in­gen aan de Hemmes. De ver­halen gaan van het Kren­gel­gat, via zelfge­graven gan­gen­s­telsels, naar voet­ballen in de pakhuizen. Onder andere Ben Spillekom (82), Bram Ver­gouw (68) en Piet de Goede (92) vertellen hun kleur­rijke verhalen.

Hier de link naar YouTube: youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​y​_​y​_​4​s​Z​t​V​_​k

Het is te vin­den onder de rubriek ‚Nieuws en Media’.
Sticht­ing Hemmes Groep
Web­site: www​.hemmes​groep​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla