Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Van Peuter­school tot Politiebureau

Bron: Zaankan­ter, Zaanse Wijken, 28 sep­tem­ber 2005
teken­ing: Jacques Veth

peuterschool1Gele­gen nabij de Oude Her­berg en direct tegen­over het plantsoen aan de Zuid­dijk werd rond 1870 begonnen met de bouw van een nieuw school­ge­bouw. Het eerste idee om een school te bouwen stamt uit 1858. Er zou een samen­voeg­ing gemaakt moeten wor­den voor alle losstaande lokaaltjes.

Zo ontstond een houten school-​lokaal. Het oude houten school­ge­bouw moet echter al gauw geheel ges­loopt wor­den wegens zeer slechte staat van onder­houd. Het schooltje was bedoeld voor kleuters en andere kleine kinderen ook wel bewaarschool of Maitress­eschool genoemd. De achi­tect van het nieuwe gebouw werd J.H. Waan­ders. De kosten waren ger­aamd op fl. 13.000,- ; na onder­han­der­lin­gen kwam het uit op fl. 11.000,-. Het bood ruimte voor veer­tig kinderen verdeeld over 3 lokalen, later 5 lokalen.
In 1906 wordt het schooltje defin­i­tief gesloten

Joomla tem­plates by a4joomla