Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jacob Israël de Haan

Van onze redac­tie, G Plekker-​van Sante

Gedenksteen bij syn­a­goge Gedempte Gracht
Na de her­denk­ings­bi­jeenkomst Feb­ru­ar­is­tak­ing 1941 onthulde burge­meester Geke Faber omstreeks 11.45 uur een gedenksteen voor de voor­ma­lige syn­a­goge op de Gedempte Gracht nr. 40. De steen is een herin­ner­ing aan de Zaan­damse dichter Jacob Israël de Haan; zijn vader was lange tijd voorzanger in de syn­a­goge. Op de gedenksteen, gere­aliseerd na een ver­zoek van Bureau Dis­crim­i­natieza­ken en de Ned­er­lands– Israëli­tis­che Gemeente Zaanstreek, staat een kwa­trijn waarin de Haan ref­er­eert aan de Zaanstreek.

Foto: Plekker

jacobisrdehaan1

Joomla tem­plates by a4joomla