Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De eerste reac­ties op deze site

Namens alle coör­di­na­toren van het Dig­i­tale Trapveld, VAN HARTE!!!Aart Mole­naar
Veel suc­ces, en ik hoop dat jul­lie vol­gend jaar ook bij de genom­i­neer­den voor ‚beste site’ of ‚beste idee’ zullen zijn, op de lan­delijke dig­i­trap bijeenkomst.


Mar­got Heijn
Geweldig dat „de Zuid​kan​ter​.nl” nu werke­lijkheid is gewor­den.
Het ziet er heel mooi uit. Ik hoop dat er veel bezoek­ers komen en veel buurt­be­won­ers zullen reageren.


Chan­tal Jaasma
Ik ben zelf vri­jwilliger bij Buurt­cen­trum de Exter en zodoende ben ik in con­tact gekomen met het Dig­i­tale Trapveld. Ik vind de site erg mooi en vooral de ver­halen van vroeger vind ik erg leuk. Veel suc­ces verder!


Mar­tin de Groen
Ik ben nu al bijna 3 jaar werkzaam voor het Dig­i­tale Trapveld van Zaandam-​Zuid.
Al vanaf het begin heb ik de verhalen/​geruchten geho­ord over het opzetten van een dig­i­tale buurtkrant en ik moet zeggen dat het uitein­delijke resul­taat al mijn verwachtin­gen overtreft.
Ik wens jul­lie verder veel suc­ces met deze mooie site en ik hoop dat er nog veel meer moois in de toekomst op geplaats wordt.


Rolf van der Sluis
Vanaf begin dit school­jaar ben ik betrokken bij Buurt­cen­trum „De Exter” en het Dig­i­tale Trapveld als sta­gaire van de oplei­d­ing Cul­turele en Maatschap­pelijke Vorm­ing.
De site is zeker heel mooi gewor­den en bin­nenkort zal er een erg mooie kinder­site wor­den toegevoegd!


Otto Würth
Ein­delijk on-​line. Met heel veel inzet hebben jul­lie er een leuke site van gemaakt. Het ziet er aantrekke­lijk uit.
Ik hoop dat er veel buurt­be­won­ers in Zaan­damZuid aktief wor­den op jul­lie site en de Zuid­kan­ter gaan zien als hun buurtkrant. Wie weet komt er ook snel een leuke kinder­pag­ina vanuit de Exter.
Veel suc­ces met de site.
Ook dank aan Ams­ter­dam Schiphol Air­port die dit als spon­sor mogelijk maakt.


Reac­tie cur­sis­ten Dirk Prins cur­sus Inter­net
Ik vind het leuk.
Hart­stikke leuk
Ik ga hem thuis gelijk opzoeken.
Corry, Harry, Nel, Henk, Nelly en Jana.Hallo Dirk Prins Ik weet niet waar dit mailtje terecht komt maar in ieder geval gefe­lici­teerd met de web­site. Het werd wel een keer tijd vin­den jul­lie ook niet. Ik heb twee jaar les gegeven in het dig­i­tale trapveldje Dirk Prins met veel plezier. Nu ik in de krant las dat er ein­delijk een pag­ina was, wou ik dan ook even rea­geren. Ik zal hem regel­matig bek­ijken en hoop dat dan ook iets van mijn oude collega’s te zien want die mis ik nu wel in het hele ver­haal.
Groet­jes en veel geluk met jul­lie pag­ina.
Ger­rie Kruse


Joomla tem­plates by a4joomla