Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

februaristak20092Wil­hel­mus van Nas­souwe
ben ik van duit­sen bloed.
Den vader­land getrouwe
blijf ik tot in den doed.

Een prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd.
Den kon­ing van His­panje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen,
zijt Gij, o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
ver­laat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag’ bli­jven,
Uw dien­aar ‚t aller stond.
De tiran­nie ver­dri­jven
die mij mijn hart doorwondt.

Ned­er­land heeft het oud­ste volk­slied ter wereld, daterend van de tweede helft van de 16de eeuw. We zin­gen door­gaans alleen het eerste en het zesde cou­plet van de in totaal 15 cou­plet­ten. Wie de tekst wil oefe­nen: www​.wil​hel​mus​.nl

Rood, wit, blauw: de offi­ciële kleuren van de Ned­er­landse vlag.
De vroeg­ste ver­meld­ing van die vlag dateert van 1572 toen de Geuzen er een over­win­ning mee vier­den.
Oranje, wit, blauw komt ook voor; het zijn de kleuren van het wapen van de Oran­jes. Willem van Oranje (van Nas­sau) legde de basis voor ons huidige kon­ing­shuis en vormt ook het onder­w­erp van ons volk­slied.
Het oranje in onze vlag raakte voor­goed in de ban toen de NSB tij­dens de Tweede Werel­door­log een oranje-​wit-​blauwe vlag voerde. Vanaf dat moment is het rood-​wit-​blauw.
Met een oranje wim­pel op konin­klijke feestdagen.

Joomla tem­plates by a4joomla