Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Com­posi­tie
Van onze redac­tie, Ans Pieper


CompositieHet beeld “Com­posi­tie” (1960) in het Burge­meester In ’t Veld­park, aan de Hei­jer­mansstraat, lijkt goed op haar plek. Het heeft de ruimte om het eens goed te bek­ijken en dan heb je ook steeds een ander ‚gezicht’ op het werk.

Het is gemaakt door beeld­houwer Hans Ver­hulst. ‚De com­posi­tie lijkt met haar alter­natieve, tegen­draadse anatomis­che struc­tuur een zeker raakvlak te vor­men met de Britse beeld­houwer Henry Moore.” (Zaanse beelden­wi­jzer)

Ver­hulst was lid van de „Groep A’dam”. Deze groep kan wor­den opgevat als de sculp­turale tegen­hanger van de schilder­groep CoBrA. Hans Ver­hulst was een van de eerste beeld­houw­ers in Ned­er­land die eind vijftiger jaren abstract begon te werken. In het begin van zijn car­rière werkte Ver­hulst figuratief.


Hans Ver­hulst in okto­ber 1959: “Tien jaar gele­den werkte ik real­is­tisch en ik was beïn­vloed door het crypto-​classicisme van de Ital­ia­nen. Ik heb toen door aller­lei probeersels getra­cht hier weer uit te komen en de laat­ste vier jaar is mij dat ein­delijk gelukt, en ik ben vrij gekomen van de beeld­houwkunst. Ik werk nu met aller­lei mate­ri­alen die op een gegeven ogen­blik bij een idee passen. Voor een dynamisch idee gebruik ik geen steen, maar veel vloeien­der, soe­peler mate­ri­aal als was, gips of klei.”

Bron uit:De Telegraaf


Joomla tem­plates by a4joomla