Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Spel van licht en schaduw
Van onze redac­tie, Ans Pieper

“Spel van licht en schaduw” van Hans Petri (1965) is een com­posi­tie in staal. Van welke kant je het bek­ijkt biedt het een steeds weer wis­se­lende aanblik.

Pascalstraat Pascalstraat2

De sculp­tuur lijkt een gestileerde geode weer te geven, een knol die aan de bin­nenkant begroeid is met kristallen. Het beeld staat voor het Blaise Pas­cal Col­lege aan de Pas­cal­straat, Zaan­dam en geeft met zijn vorm een link naar wiskunde, scheikunde en aardrijk­skunde.
Hans Petri vol­gde een oplei­d­ing aan de Acad­e­mie voor beeldende Kun­sten in Rot­ter­dam. Met enkele andere studiegenoten week hij op zoek naar ate­lier­ruimte uit naar Dor­drecht, waar zij in 1949 onder­dak von­den bij Pic­tura, Dor­drecht. Hij heeft zich met vele takken van de beeldende kunst bezigge­houden, meestal in opdracht. Hij tek­ende voor het archief van Dor­drecht, maakte pop­pen voor de acteur­pop­pen­speler Henk Zou­tendijk en ontwierp pen­nin­gen. Hij maakte mon­u­menten. Na 1960 ging hij steeds meer over op het vor­mgeven van de omgev­ing van gebouwen. Aan­vanke­lijk maakte hij fig­u­ratieve beelden en schilder­i­jen, maar gaan­deweg ontwikkelde hij zich tot een van de eerste Ned­er­landse omgev­ing­son­twer­pers.
Werk van Hans Petri bevindt zich in de col­lec­tie van het Dor­drechts Museum in Dor­drecht. Hij woonde en werkte in Dor­drecht en was lid van de Dordtse kun­ste­naars­groeper­ing Teekengenootschap Pic­tura.
Info: Wikipedia en Dor­drechts museum.


Joomla tem­plates by a4joomla