Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het toren­tje

Van onze redac­tie, Ans Pieper

StjanstorentjeIn het buurtje tussen Bloem­gracht, Laan der Vri­jheid en H. Ger­hard­straat zijn de straten ver­noemd naar verzetstri­jders in de Tweede Werel­door­log. Ver­noemd zijn: Cor Geug­jes, Dirk Kleiman en Kapelaan Ger­rit Groot.

Eerder stond aan de Ger­hard­straat het St. Janzieken­huis, sinds 1969 het Johan­neszieken­huis. In 1987 is het opge­gaan in het nieuwe zieken­huis De Heel.

Het St. Janzieken­huis, van archi­tect S.B. van Sante. is offi­cieel geopend in 1932. De kapel was onderdeel van het ziekenhuis.

Een deel van het voor­ma­lige zieken­huis is ver­bouwd tot apparte­menten. Op de stoep achter dit gebouw staat een toren­tje. Het is het toren­tje van de kapel van het zieken­huis die zich op de eerste etage bevond.

In 2020 is het voorzien van een pla­que­tte ter nagedacht­e­nis aan de Zaanse verzetslieden. Hier­bij is het toren­tje tevens bestem­peld tot verzetsmon­u­ment, waar elk jaar op 4 mei bloe­men zullen wor­den gelegd.

Stjanstorentje2


Joomla tem­plates by a4joomla