Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

gevelsteenGedenksteen Verzets­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Als je wan­delt zie je meer. In plaats van langs de Gouw te lopen, wat ik gewoon­lijk doe op mijn ocht­end­wan­del­ing, neem ik de straten erachter. Vanaf de Jan Bonekamp­straat, door de Willem Brinkmanstraat, Jacob Goris­straat tot de Dirk de Kor­te­s­traat.
Tot mijn ver­rass­ing zie ik een gevel­steen in de zijkant van G.L. Lam­broesstraat no 6, tegen­over Willem Brinkmanstraat no 1. Het lijkt mij een her­denk­ingssteen. Nieuws­gierig ga ik op zoek.

De wonin­gen in deze buurt wer­den kort na de Tweede Werel­door­log gebouwd. Het was onder andere het ini­ti­atief van Mr. In ’t Veld, des­ti­jds burge­meester van Zaan­dam, om ver­schil­lende straten naar verzetsstri­jders te ver­noe­men.
Behalve dat men deze straten ver­noemde naar Zaan­dammers die in de strijd voor ons land waren gevallen, was er ook nog het plan er een vri­js­taand bronzen beeld te plaat­sen. Helaas zag men hier vanaf wegens de hoge kosten. Beeld­houwer H. Dan­nen­burg kreeg daarna de opdracht het verzet in een gevel­steen te ver­beelden. Deze had in de steen “de geest van de strijd voor de vri­jheid, die niet te doven was” willen uit­beelden.
Het beeld werd in sep­tem­ber 1950 onthuld door wethouder Meu­lenkamp van Zaandam.

George Jam­broes (22 april 1905 Ams­ter­dam + 7 sep­tem­ber 1944 Mau­thausen) was ler­aar aan het Zaan­lands Lyceum die in het verzet ging en de dood vond als gevolg van ver­raad bij het Eng­land Spiel.
De Zaan­damse boekhan­de­laar Willem Brinkman ( 20 novem­ber 1901 Zaan­dam + 20 feb­ru­ari 1945 Sieg­burg) was onder andere actief bij het huisvesten van Joodse onder­duik­ers. Hij werd ver­raden en over­leed in het Duitse Sieg­burg in feb­ru­ari 1945.

Henk Dan­nen­burg Ams­ter­dam (19181986) was beeld­houwer en medailleur. Na de Tweede Werel­door­log maakte Dan­nen­burg, zoals veel beeld­houw­ers, oor­logsmon­u­menten voor Ams­ter­dam zoals Mon­u­ment aan de Nieuwe Passeerder­sstraat. (1952) en Phoenix voor de geval­lenen in Amsterdam-​Noord (1951) eerst Mosveld; in de 21e eeuw ver­huisd naar Kamperfoelieweg.

Info: De Orkaan, Dag­blad de Zaan­lan­der en Wikipedia.


Joomla tem­plates by a4joomla