Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

potplantDe Pot­plant
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Soms verd­wi­j­nen kunst­werken. Dan passen ze niet meer op hun plek en moeten plaats maken voor grotere plan­nen. Zoals de Potplant.

Het Ankersmid­plein in Zaan­dam. Je kunt je toch haast niet meer voorstellen hoe en waar dat was. De straat is er nog wel en is nog steeds de verbind­ing van de Gedempte Gracht naar het sta­tion. Maar een plein?

In 1983 werd het bronzen kunst­werk de Pot­plant onthuld op het toen­ma­lige Ankersmid­plein door burge­meester Arie Lems in aan­wezigheid van Albert Heijn. Deze was de schenker van het beeld.
Het beeld was gemaakt door Huub Kor­te­kaas.

Van­wege de her­in­richt­ing voor Inver­dan is het beeld in 2011 ver­wi­jderd.
Maar zie: in april 2016 is het terugge­plaatst op… het Ankersmid­plein. Er was nog een hoekje vrij.
Over de plaats valt te dis­cus­siëren, maar het staat er weer en wel in het zicht.

Kun­ste­naars Huub en Adel­heid Kor­te­kaas maken vanaf 1975 mon­u­men­tale Planten, Bloe­men, flo­rale water­bron­nen en Pot­planten.
De planten als tekens van groeikracht, de Pot­planten als metafoor voor de cul­turele betrokken­heid van het indi­vidu, als tekens van vri­jheid in gebondenheid.


Joomla tem­plates by a4joomla