Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevr. A. Pasterkamp — Jansen

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Pasterkamp0

An Pasterkamp — Jansen (21011937) heeft net haar rijbe­wijs voor de scoot­mo­biel gehaald. Lange stukken lopen lukt niet meer, zeker niet nadat ze met de fiets gevallen was en het lopen alleen maar pijn­lijker werd. Nu kan ze weer eens naar het Noordzeekanaal, boot­jes kijken, dat deed ze ook altijd met haar man.

Pasterkamp5Ze is geboren op de Willem­straat 28 in de Spoor-​buurt, de buurt is hele­maal verd­we­nen. Haar vader werkte bij Polak & Schwarz. In de Willem­straat woonde ze tegen­over bakker vd Brink, later is daar vd Meulen gekomen. Met luilak lekkere warme bollen halen. Die bakkerij is nog een keer ont­ploft, ze had­den ver­geten de oven uit te zetten. Het was een hevige knal en de deur van de bakkerij vloog eruit. Het was een gezel­lige buurt, je ging met iedereen om. Je keek toch nog even bij een oude buurvrouw of alles nog in orde was. De Emmas­traat was toch wel anders. De zuster van m’n moeder huurde bij jufr. Brug­man, een ouwe vri­jster, boven een kamer. Als we dan naar de WC moesten gin­gen we hele­maal naar bene­den, bij jufr. Brug­man door de kamer, maar die hield wel van een praatje en die hield ons dan zo op.

Foto: Met de fam­i­lie in het oude Volkspark, zusje in de wagen, An op de arm.

Er waren toen nog ontzettend veel winkelt­jes. Op de Oran­jes­traat waren twee kruide­nier­swinkels, de bakker op de Willem­straat, op de Anna Paulow­nas­traat, op de hoek een groen­ten­winkel, op de Emmas­taat zat Daub, van de Spar en vooraan nog een melkzaak en een sigaren­winkel. Je had Bos de fiet­sen­stalling met een café (zie foto) en op de hoek van de Oran­jes­traat had je ook nog een cafeetje. Aan de overkant, bij het sta­tion, had je onder de brug, die over­gang naar het andere spoor, daar zat Koene de vis­boer en nog een sigaren­winkeltje. Koene woonde op de Nassaustraat.

Pasterkamp3

Pasterkamp2

Foto: Met haar moeder bij de Vaart met aan de overkant de Boten­mak­ersstraat.

De Spoort­bu­urt was een gezel­lig buurtje met de houthandel van Dekker als naaste buur. Die lood­sen besloe­gen een groot deel van de buurt, tegen de Boten­mak­ersstaat aan. Achter de Willem­straat was een heel klein slootje met nr. 100 in de schuur, boven de sloot. Als ze naar de WC moest ging ze hard stam­pen om de rat­ten weg te jagen. Bij Dekker lagen altijd houtvlot­ten en als kind sprong je daar over­heen en achter Dekker lag Simonsz. ook een houthandel. Later, toen Dekker was verd­we­nen kwam er een par­keert­er­rein voor de bussen.

Pasterkamp4Ze zat in de Vinken­straat op school (foto), pre­cies waar nu Blokker is. De ingang was aan de Vinken­straat naast de achterkant van de Syn­a­goge. Daar­naast was de garage van Steen­mei­jer. Van de Willem­straat liepen ze over de Provin­cialeweg naar school. In de oor­log, het was bloed­heet, de Duit­sers zaten in de school in de Sta­tion­sstraat, liepen we via het Rusten­brug naar de Vinken­straat. En op het Rusten­burg zat een drukker­i­jtje waar opa vd Werf werkte en van hem kre­gen we dan los papier, want dat had­den we thuis niet. Opa vd Werf woonde op de 2e Oranjedwarsstraat.

We had­den in onze buurt ook nog een boerderij, bij de brug over de vaart lag de boerderij van Van Mid­den. Ook alle­maal verd­we­nen. Ze heeft nog een boekje met plaat­jes van hoe het was en hoe het nu is. In de Vinken­straat bij haar school was ook nog de tuin­derij van Doets op de hoek en op de Gedempte Gracht had je in het mid­den nog het huisje van de mark­t­meester. Na de lagere school heeft ze twee jaar op de huishoud­school in de Czari­nas­traat gezeten. Laatst nog iemand in het Men­nis­ten­erf ont­moet die ook daar op school had gezeten.

Pasterkamp7

Foto: De Huishoud­school Czarinastraat

Na school is ze bij Verkade gaan werken op de choco­ladeaf­del­ing bij meneer Spijk­er­man, de chef. Daarna bij Schip­per de bloe­men­winkel naast Flora, de bioscoop, in de huishoud­ing gew­erkt. Toen een aan­tal jaren bij de gezin­szorg en van­daar naar Hille, de beschuit­fab­riek in de Oost­z­i­jde. ’s Mor­gens deed ik daar de koffie voor de direc­tie en ’s mid­dags zat ik op de reclameafdel­ing. Na Hille een jaar bij een mil­i­tairenkaz­erne in Ams­ter­dam Noord op kan­toor. Toen ze trouwde moest ze daar van­daan, dat kon toen niet samen van het Rijk; getrouwde vrouw en werken. Na haar trouwen is ze bij Bruynzeel aan de slag gegaan, bij de deuren­fab­riek. Ze stond bij de voeg­ma­chine. Ze was bij de eerste ploeg die hele­maal uit dames bestond.

Ze heeft haar man leren ken­nen op het Ven­tje nr. 5. Haar man kwam van Urk af en was in de kost bij zijn neef. Van het Ven­tje kon je via het kip­pen­bruggetje naar de Provin­cialeweg en aan het eind van het Noord­se­bos stond de boerderij van De Vries. Toen ze trouw­den kon­den ze twee huizen in die buurt kopen voor vijf­duizend gulden; num­mers 28 en 30, ze hebben ze alle twee opgek­napt. Haar kinderen zijn er ook geboren, maar toen die buurt gesa­neerd moest wor­den zijn ze vertrokken naar een huurhuis in de Herderin­nen­straat tegen­over de twee scholen, een lekker huis. Maar na 12 jaar ging haar man slechter lopen, kwam in een rol­stoel en ver­huis­den ze naar een flat aan de Lev­erkruid­weg, met een lift. Maar uitein­delijk ging dat ook niet meer en zijn ze hier in een aan­le­un­won­ing van het Men­nis­ten­erf gekomen. Haar man is in 2008 overleden.

Pasterkamp6Toen de kinderen kwa­men is ze thuis gebleven, ze kreeg drie kinderen. Toen de jong­ste drie maan­den was is ze voor haar eerste tele­visie bij Pieter Schoen kan­toren gaan schoon­maken. En vanaf toen eigen­lijk altijd bij mensen in de huishoud­ing gew­erkt. Bij Baars, pedi­cure in de Savornin Lohmanstraat, jaren­lang in de huishoud­ing, maar later ook in de winkel gaan helpen, koffie ver­zor­gen, afspraken maken en de telefoon.

Foto: Kan­toor Pieter Schoen

En in de kamer staat een mand vol met handw­erk­spullen, op tafel staat een naaima­chine. Ze is druk met het maken van haak­w­erk­jes die, als ze later aan elkaar wor­den gezet, naar Polen gaan.

Joomla tem­plates by a4joomla