Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rene Kem­pes, fotograaf
Van onze redac­tie, Babara Smith

Kempes5

Herin­nert u zich de dag dat een kameel naar Zaan­dam kwam? Het was een groot harig beest van Siberische afkomst. Men kon erop zit­ten en zich laten fotograferen. Het was in decem­ber 1987 met de open­ing van Foto­stu­dio Kem­pes, geves­tigd in een winkel­straat in Hoek van Hol­land. Net op tijd voor Sin­terk­laas. Inmid­dels 34 jaar gele­den. De stu­dio heeft de deuren in 2016 ges­loten.
Maar als u in de jaren ertussen, daar uw trouwfoto’s door een pro­fes­sional heeft laten nemen, dan heeft uw nog mooie herin­ner­in­gen aan Rene Kem­pes.
En dat kan nog steeds, want Rene bli­jft actief com­mer­cieel fotograferen, ondanks vele veran­derin­gen in het vak. Vooral door de komst van dig­i­tale fotografie. Tegen­wo­ordig heeft iedereen een tele­foon met cam­era.
Helaas kan niet iedereen het per­fecte opnamem­o­ment vastleggen.

Kempes2Afdrukken was ook toen een kunst op zich. Uren­lang in een dark­room opges­loten met alle ben­odigdhe­den, vaak zware chem­i­cal­iën. Maar dan kon de magie ontwikke­len.
Gelukkig bren­gen dig­i­tale ontwik­kelin­gen nieuwe mogelijkhe­den met zich mee. Een fotograaf hoeft niet meer te sjouwen met een onhandige zware tas vol camera’s, fil­ters en ver­schil­lende lenzen. Wel maakt Rene nog gebruik van back­drops en licht­fil­ters. Maar de kunst zit voor­namelijk in het oog.

Rene was des­ti­jds een Ams­ter­damse stu­dent wiskunde met fotografie als hobby. Maar hij werd aangetrokken door de twee jarige oplei­d­ing van de foto­vakschool, waarna astronomie en raket­ten hobby’s wer­den.
Hij werd full­time fotograaf.
Ooit wist hij zijn liefde voor de ster­renwacht te com­bineren met het fotograferen van het nachtelijke fenomeen, het noorderlicht.

Dat is pas een van de avon­turen die hij als pro­fes­sioneel fotograaf heeft ervaren. Zo was hij een tijd­lang, in opdracht, onder andere in Monaco om foto’s te nemen van geren­oveerde lux­e­ho­tels.
Rene houdt een actief netwerk bij. Met zijn uit­ge­breide hobby’s houdt hij con­tact met veel ver­schil­lende groepen, waar­bij hij bij­zon­dere foto’s maakt. Die zijn dan ook te zien op zijn web­site www​.kem​pes​fo​tografie​.nl

Foto: Muzikant met hondKempes4

Foto: Zaan­dam

Onderverdeeld in hand­ige cat­e­gorieën zijn de beelden makke­lijk door te bladeren. Onder Fine Art bijvoor­beeld, kunt u mooie beelden vin­den van bloe­men en land­schap­pen, zwart/​wit, zelfs infra­rood, tot verre lan­den als Lap­land en Aus­tralië. Plus schit­terende shots van Zaandam.

De web­site is verder erg infor­matief en vol leuk ideeën. Zo kunt u virtuele tours laten maken en Google streetview met uw web­site laten com­bineren. Voor een virtuele tour door Rene’s beelden kunt naar https://​orig​i​nalart​pho​tog​ra​phy​.com

Ook te lezen zijn de algemene voor­waar­den van de fed­er­atie voor Dutch Pro­fes­sional Pho­tog­ra­phers met betrekking tot auteursrecht en copy­right.

Verkopen van beelden doet Rene niet. Hij verkoopt het recht tot gebruik. Dat slaat meer op com­mer­ciële klanten en bedri­jfs­fo­tografie. Daar horen bijvoor­beeld foto’s voor reclames of bedri­jfs­fold­ers bij. Of voor uw web­site. Aan te raden als u uw auto te koop wilt zetten. Of uw huis. Goede foto’s spreken voor zich.

Net als ik onhandig een head­shot van Rene wil nemen om dit inter­view te illus­tr­eren geeft hij mij een hand­ige tip. Blijkt dat voor het ideaal vast­leggen van het per­spec­tief van een head­shot deze op 1.5 m afs­tand genomen moet wor­den. Helaas, tegen­wo­ordig een al te bek­ende afs­tand. Dus eigen­lijk zijn selfie’s vanzelf­sprek­end altijd fout Ten­zij u een self­i­e­stick gebruikt.
Voor nog meer hand­ige tips kunt u in con­tact met Rene Kem­pes komen via tel: 075 617 5187 mobiel: 06 543 446 75
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto Blik­sem – en — Foto: Noorderlicht

Kempes1 Kempes3Joomla tem­plates by a4joomla