Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Co Plomp 19472022

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

CoPlompCo is 11 maart jl. overleden. Na een beroerde peri­ode waarin eerst zijn vriendin Annette over­leed en hij daarna ver­schil­lende tegensla­gen te ver­w­erken kreeg is er voor hem een einde gekomen aan deze lij­densweg.

Co was een vraag­baak. Hij had zoveel ver­schil­lende din­gen gedaan in zijn leven en had zoveel inter­esses dat je met hem over alles kon klet­sen.
Co deed ook zoveel. Dan maakte hij een Cam­era Obscura en kwam met wat wazige foto’s van de Wil­helmi­nasluis aanzetten om te laten zien dat het werkte.
Hij bestudeerde Rietveld en hij maakte de beroemde stoel van Rietveld na.
Maar ook met fineren, elek­tron­ica en niet onver­di­en­stelijk schilderen en fotograferen, met Indisch eten; hij verdiepte zich in alles wat z’n inter­esse had.
En het leek wel of hij iedereen in de Zaanstreek kende.
Co was een veelz­i­jdige lev­ens­ge­ni­eter en we zullen hem mis­sen bij De Zuidkanter.

Co Plomp, 16 okto­ber 1947 Haar­lem — 11 maart 2022 Zaandam.


Joomla tem­plates by a4joomla