Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Blum3

Blum2

Mevrouw W.J. Blüm-​Kramer
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Mevrouw Willemi­jn­tje Johanna (Wil) Blüm-​Kramer is van­daag 100 jaar en dat wordt gevierd.
Locoburge­meester Wes­sel Bre­unesse kwam langs op deze zondag­mor­gen 28 augus­tus 2022 om mevrouw Blüm-​Kramer te feliciteren.

Mevrouw Blüm is geboren in IJmuiden, alwaar ze ook naar school ging. Haar oud­ers had­den een sigaren­winkel.
Ze zong heel graag. Via de speel­tuin kwam ze op een koortje. Ze zon­gen kinderop­erettes. Zoals van „Jan­tje in Mod­der­stad”. Bijna 90 jaar gele­den zong kleine Wil de hoof­drol „Jan­tje”. Het was weliswaar een jon­gen­srol, maar dat was bijzaak. En als ze het nu vertelt, dan zingt ze meteen uit volle borst het bij­passende lied. En vertelt ook de essen­tie van het ver­haal van de vieze kinderen, die door haar (Jan­tje) zich moesten ont­doen van de vieze kled­ing en vieze vegen in het gezicht.

Ze heeft haar man Chris Blüm leren ken­nen op het jeugdzangkoor in IJmuiden. Ze zijn in 1948 getrouwd en woon­den in Krom­me­nie.
Sinds 1962 woonde het gezin in Zaan­dam waar haar man hoofd van de Paus Joan­ness­chool was.
Het echt­paar kreeg 4 kinderen, 4 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.

Blum4

Mevrouw Blüm was erg handig met de naaima­chine, ze maakte zelf kled­ing, gordi­j­nen, kussens etc. Maar ook kon ze goed over­weg met kwast en hamer, behangen; het huis zag er altijd piek­fijn uit. Een paar jaar gele­den was ze nog op haar knieën plin­ten aan te ver­ven.
Vader was erg druk met zijn baan als hoofd van de Paus Joan­ness­chool in Zaan­dam, moeder regelde alles in het huis; de kinderen en het huishouden.

Blum1Samen met haar man, de heer Chris­t­ian Johannes Adri­anes (Chris) Blüm (hij over­leed in 2006), gin­gen ze na zijn pen­sioner­ing vaak op pad met de auto.

(Foto: uit het familiearchief.)

Mevrouw kent heel veel plaat­sen in Ned­er­land, weet pre­cies welk museum daar is, want daar zijn ze geweest om te bek­ijken.
Altijd bezig met bloe­men, tuinieren, puzze­len. Ze hield heel veel van muziek, bezochten con­certen, helaas kan ze door doofheid hier nu niet meer van geni­eten.
Thuis op de tv kijkt ze graag naar het jour­naal, actualiteitenprogramma’s, quizzen, reisprogramma’s. Ze is heel goed op de hoogte van het gebeuren in de wereld.
Mevrouw Blüm heeft sinds 5 jaar een tablet, kan hier­mee foto’s, film­p­jes en berichten ont­van­gen en ook zelf berichten ver­s­turen. Zo kan ze com­mu­niceren met haar zoon en kleinkinderen in Frankrijk en Enge­land.

Ze is altijd opti­mistisch en pri­jst zich iedere dag gelukkig, bijvoor­beeld met haar won­ing waar ze in 2007 kwam wonen. „Geheel gelijkvlo­ers!”, zegt ze trots.
En ze heeft nog steeds een heel goed geheugen.
Als kind zong ze op een jeugd­koor. Het zin­gen is ze nog altijd niet ver­leerd, gelukkig. Ze kent nog heel veel lied­jes.
Fijne ver­jaardag voor deze 100-​jarige!

Foto’s: Plekker

Mevrouw Willy Blüm-​Kramer * IJmuiden 28 augus­tus 1022 + Zaan­dam 29 jan­u­ari 2023.

N.B. Gezocht op Inter­net:
Het koor van Mod­der­stads kinderen begint met:
‚Wij kinderen van Mod­der­stad, wij houden vol­strekt niet van een bad. In wass­chen hebben we geen plezier, om kam­men geven we ook geen zier.’
„Ooit werd ik op toneel gewassen, tij­dens de operette Jan­tje in Mod­der­stad.”
Jan­tje in Mod­der­stad. Kinderzangspel in vier bedri­jf­jes (1903) – E. Dopheide-​Witte, N. van der Lin­den van Snelrewaard-​Boudewyns


Joomla tem­plates by a4joomla