Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wie was Anne Frank

Haar leven, het Achter­huis en haar dood.
Een korte biografie voor jong en oud.
door: Hans Ulrich

De redac­tie ontv­ing dit boekje van uit­gev­erij Ver­bum. Alweer een boekje over Anne Frank?
anne frank1Hierin wordt niet alleen het ver­haal van Annie Frank kort en vlot lees­baar geschreven, ook de andere facetten over de tijd vóór, tij­dens en ná de oor­log 19401945 wor­den uiteengezet. Zodat de jonge lezer ook weet wat geleid heeft tot de omstandighe­den in ons land in die tijd. Een geschiedschrijving.

Heb je het dag­boek „Het Achter­huis” gelezen, dan wordt je ken­nis opge­po­etst.
Heb je het boek van Anne Frank niet gelezen, dan wordt de nieuws­gierigheid gewekt ook het dag­boek van Anne te lezen.

anne frank2

De schri­jver, Hans Ulrich (Hen­gelo 1938) was docent geschiede­nis aan het Leids Gym­na­sium, ver­bon­den aan het jon­geren­blad Reflec­tor en jour­nal­ist bij het Utrechts Nieuws­blad en NRC Han­dels­blad. Verder schreef hij een aan­tal boeken. www​.han​sul​rich​.nl


Prof. dr. Hans Blom schreef een voorwoord.

Het handzame boekje leest vlot en heeft een aan­tal mooie tekenin­gen over de hoofd­per­so­nen, de 8 onder­duik­ers in het Achter­huis.
Graag beve­len wij dit boekje aan aan de jonge lez­ers van 15 tot 85 jaar.

Uit­gev­erij Ver­bum, zie ook www​.ver​bum​.nl
ISBN 9789074274524

anne frank3

Otto Frank, Anne’s vader

Joomla tem­plates by a4joomla