Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse (kinder)boekenschrijvers

Hoeveel weten wij nog van onze Zaanse geschiede­nis? Ken­nen we alleen de gebeurtenis­sen uit onze eigen tijd of gaat het his­torisch besef dieper? Hoeveel zouden wij moeten weten of willen weten? Wat zijn eigen­lijk de belan­grijk­ste gebeurtenis­sen uit onze Zaanse geschiede­nis en voor wie waren die belan­grijk? Wat vindt u belan­grijk? Rob Swart en Peter Roggeveen duiken in de geschiedenis­boeken en geven veel antwo­or­den in de Geschiedenis­canon van de Zaanstreek.
U kunt hier de Zaanse boeken­schri­jvers vin­den in de Canon van de Zaanstreek.

Joomla tem­plates by a4joomla