Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kijken naar bomen

Boek over bomen in de Zaanstreek
Bron: NHD Zaanstreek, 6 feb­ru­ari 2010
Door: Leonie Groen

kijken naar bomen1Zaandijker Loek Vlaan­deren fotografeerde ‚alle’ bomen in de Zaanstreek en stuitte op excen­trieke exem­plaren. Zijn foto’s wor­den gebun­deld in het nog te ver­schi­j­nen boek ‚Kijken naar bomen, in de Zaanstreek’. Te verkri­j­gen bij voorintekening.

Het was nooit de bedoel­ing dat er een boek zou komen over bomen in de Zaanstreek. Drie jaar lang was Loek Vlaan­deren bezig met het fotograferen van bomen, naar aan­lei­d­ing van het schrap­pen van de kapver­gun­ning door de gemeente Zaanstad. De inter­esse voor bomen heeft hij van zijn moeder die de kleine Loek op de zonda­gen meenam voor wan­delinget­jes over de Oost­er­be­graaf­plaats in Ams­ter­dam. En zij had het weer van haar vader die opzichter was van de paleis­tu­inen op Soest­dijk, toen koningin Emma er nog woonde.

kijken naar bomen2Loek Vlaan­deren­Loek, gepen­sioneerd en altijd in de meet– en regel­tech­niek werkzaam geweest, heeft nu tijd om zich bezig te houden met zijn liefheb­berij. Samen met Fred Roovers van de gemeente Zaanstad en Ank Vee­nis met wie hij in de planten­werk­groep zit van de Konin­klijke Ned­er­landse Natu­urhis­torische Verenig­ing voor veld­bi­olo­gie, fotografeert hij bomen, Toen hij bezig was met de grauwe abeel bij het Weefhuis in Zaandijk, liep Loek Vlaan­deren de Zaandijkse kun­stenares Roiet Deeren­berg, tevens bestu­urslid van de sticht­ing Het Weefhuis, tegen het lijf. Zij vond het zonde om alle foto’s in een archiefkast te (ver)stoppen en stelde voor er een boek van te maken, gelardeerd met tekenin­gen van haar hand. Deeren­berg nam con­tact op met drukkerij Hey­nis & Schip­per in Zaandijk. Uitein­delijk was Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek (KMZ) bereid het boek uit te geven in een eerste oplage van 500 exemplaren.

Toen moest Loek Vlaan­deren een deel van zijn mon­niken­werk over­doen. „De foto’s die ik had waren in een te lage res­o­lu­tie, niet geschikt voor een boek.” Zo duurde het nog eens drie jaar voor hij ‚alles’ gefo­tografeerd had. Hij kreeg er een taak bij: het zou ook leuk zijn om de zoge­naamde ‚lev­ens­bomen’ boven de voordeuren van huizen te fotograferen. Die staan ook in het boek.

Kijken naar bomen in de Zaanstreek
125 pagina’s in kleur.
verkri­jg­baar bij de uit­gever: Kon­takt Mileube­heer Zaanstreek (KMZ): Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
In het boek wor­den 45 boom­soorten beschreven. Het boek is geïl­lus­treerd door Riet Deeren­berg.
Verder werk­ten aan de tot­stand­kom­ing van dit boek mee:
Ank Vee­nis, Fred Rovers, Her­man Olde en Loek Vlaanderen.

De feestelijke pre­sen­tatie was op 6 mei 2010 in het oude Raad­huis van Zaandijk aan de Lagedijk 106 in Zaandijk.
kijken naar bomen3foto’s van boven naar bene­den:
1 Loek Vlaan­deren en Ank Vee­nis
2 Toe­spraak van voorzit­ter Rita Melk
3 Burge­meester Tange van Wormer­land ont­vangt het eerste boek

Joomla tem­plates by a4joomla