Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Canon van de Zaanstreek

Bron: Zaanstad Jour­naal, 14 okto­ber 2009

Heden en verleden van de Zaanstreek gebun­deld in uniek boek.
canon zaanstreekOp de his­torische markt op zondag 11 okto­ber 2009 werd het boek Canon van de Zaanstreek gep­re­sen­teerd.
De eerste exem­plaren van dit unieke boek wer­den uit­gereikt aan de (loco)burgemeesters van de drie gemeen­ten van de Zaanstreek en een gede­puteerde van de provin­cie Noord-​Holland.
Canon van de Zaanstreek

Ken­ners van de regio schet­sen in het boek de his­torische ontwik­kel­ing van de Zaanstreek aan de hand van 27 rijk geïl­lus­treerde verhalen.

Alle scholen in de gemeente Zaanstad hebben een exem­plaar gekregen.Het boek is voor € 12,95 te koop bij het Gemeen­tearchief en ver­schil­lende Zaanse boekhan­dels.
canon zaanstreek2
Tijd­slinger uit: Canon van de Zaanstreek

Zie voor Canon van de Zaansteek het oud archief

Joomla tem­plates by a4joomla