Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mar­got Molenaar-​Valk, Herin­ner­in­gen aan Zaan­dam 1935 tot 1960

herinneringen aan zaandam1In het boek van mevrouw Molenaar-​Valk, uit­gegeven in feb­ru­ari 2009, zijn de boek­jes „Herin­ner­in­gen aan het Grote Glop en het Kleine Glop in Zaan­dam van 1935 tot 1945″ opgenomen in een herziene ver­sie. Aange­vuld met de peri­ode tot 1960.
Dit boek geeft een stukje geschiede­nis weer van Zaan­dam, zoals men leefde en zoals het was.
In dit mooi uit­gegeven boek staan bijna huis na huis aangegeven wie er woonde met soms veel bij­zon­der­he­den over de per­so­nen en de sit­u­atie.
Achter in het boek staat ook een namen­li­jst van Zaan­dammers die genoemd wor­den.
Mevrouw Molenaar-​Valk was gespe­cialiseerd in genealo­gie en dat is duidelijk in dit boek te lezen. Ook was zij nauw betrokken bij de 4 mei Her­denkin­gen in Zaan­dam.
Vlak na haar over­li­j­den op 4 feb­ru­ari 2009 is het boek uitgegeven.

Uit­gev­erij Pirola
ISBN 9789064555497
herinneringen aan zaandam2
Mar­got Molenaar-​Valk,
10 sep­tem­ber 19334 feb­ru­ari 2009

Joomla tem­plates by a4joomla