Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ger­rit Jan de Geus en Duif Aaf­jes, Ate­lier aan de plas

Ger­rit Jan de Geus (19081975) was een Zaanse kun­stschilder. Hij groeit op in de Langedijk en ves­tigt zich, na een kort verblijf in Ams­ter­dam, in Krom­me­nie om te gaan samen­wo­nen met Duif Aaf­jes (19092003). Hij ontwikkelt zich tot een gedreven schilder, die opvalt door zijn bij­zon­der kleurge­bruik en indrin­gende portretten.

atelier aan de plas1Het fau­visme en het expres­sion­isme zijn de twee stro­min­gen, die een belan­grijke invloed hebben op zijn artistieke ontwik­kel­ing.
In de jaren vijftig bouwt Ger­rit Jan de Geus een ate­lier op een schilder­achtige plek aan de plas de Crom­menije. Deze plek was niet alleen schilder­sate­lier, maar ook een ont­moet­ingsplaats en inspi­ratiebron voor mensen die zich aangetrokken voelden tot de kunst en de onafhanke­lijke lev­ensstijl van het echtpaar.

Na zijn over­li­j­den bli­jft Duif daar tot haar dood in 2003 wonen. De schilder­i­jen en het interieur van het ate­lier wor­den nage­laten aan de Sticht­ing Duif en Ger­rit Jan de Geus. De Sticht­ing heeft een groot deel van de nage­laten werken en het interieur in lang­durig bruik­leen gegeven aan het Zaans Museum. Deze werken en dit interieur vor­men de kern van de huidige tentoonstelling.atelier aan de plas2
Ate­lier aan de Plas

Het kun­ste­naarsleven van Ger­rit Jan de Geus en Duif Aaf­jes is samengesteld door Yvonne Kon­ing en Hes­ter Wan­del.
Ger­rit Jan de Geus (19081975) wist al op jeugdige leeftijd dat hij kun­stschilder wilde wor­den. In de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot een gedreven kun­ste­naar, die opviel door zijn bij­zon­der gebruik van kleuren en indrin­gende portret­ten.
Hij groeide op in de Langedijk, maar na een kort verblijf in Ams­ter­dam ves­tigde hij zich in Krom­me­nie om zich bij zijn geliefde te voe­gen, Duifje Aaf­jes (19092003), de dochter van een brand­stof­fen­han­de­laar.
Klasse­foto eigen­dom fam. Plekker, met Jopie van Herp achter Duif staand

Duif en Ger­rit Jan onder­hielden een uit­ge­breid soci­aal netwerk van kun­ste­naars, leer­lin­gen, mod­ellen en vrien­den, die hen opzochten in zijn ate­lier. Dat bouwde hij in 1934 op een schilder­achtige plek, aan de oever van de plas de Crom­menije, in Krom­me­niedijk.
Naast een soci­aal en cul­tureel rijk leven hebben zij materieel veel armoede gek­end. Des­on­danks heeft Duif, een echte kunstenaars-​vrouw, Ger­rit Jan altijd ges­te­und. Na zijn dood leefde zij nog 28 jaar alleen in zijn ate­lier, omringd door zijn schilder­i­jen en schilders-​attributen.

Een uit­gave van Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland,
i.s.m. Sticht­ing Duif en Ger­rit Jan de Geus en het Zaans Museum.
www​.uit​gev​erij​-noord​-hol​land​.nl
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
ISBN: 978 90 78381 23 5

Dit is het vierde boek in de serie Zaanse schilderkunst 16001950.
Eerder ver­sch­enen:
Frans Mars, Een leven in de Zaan­sche molen
Cor Dik, Van de grote weg af
Chris en Willem Jansen, Leven en werk

Joomla tem­plates by a4joomla