Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Uit­jes in de Zaanstreek

uitjes in de zaanstreek

De Zaanse schri­jf­ster en voor­ma­lig buurt­be­woner Kelly Snel over­handigde don­derdag 20 maart 2008 het eerste exem­plaar van het boek ‚Uit­jes in de Zaanstreek’ aan wethouder Hans Luiten.
Kelly Snel over­handigt Hans Luiten eerste exem­plaar van haar boek.
Uit­jes in de Zaanstreek, met een voor­wo­ord van burge­meester Geke Faber van Zaanstad, geeft vlotte beschri­jvin­gen en een schat aan wetenswaardige en nut­tige infor­matie voor jong en oud over een grote vari­atie aan bek­ende en min­der bek­ende ’ uitjes’.

Korte en lange wan­delin­gen en ont­dekkingstochten langs his­torische of leuke en span­nende natu­ur­routes, bezoek­jes aan recre­atieve plek­jes, bezienswaardighe­den en aller­lei soorten kleine en grote musea.

Het hand­ige gid­sje in zak­for­maat met veel liefde voor de Zaanstreek en aan­dacht voor detail door de schri­jf­ster samengesteld, voorziet absoluut in een behoefte. Het beschri­jft niet alleen de reeds bek­ende uit­jes maar ook de ‚ver­bor­gen’ schat­ten, zoals het Blaauwe hofje en de Oude Begraaf­plaats in Wormerveer, Het Vijfhoek­park in Zaan­dam en ‚Het Ouwe Huis Anno 1656′ in Jisp.
‚Uit­jes in de Zaanstreek’ is een uit­gave van Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland en is niet meer leverbaar.

Meer boeken van Kelly Snel:

Uit­jes in de Zaanstreek
Hoe hoort het eigen­lijk in Ned­er­land?
De trouw­plan­ner aftel­ka­len­der
Hoe hoort het eigen­lijk op m’n trouwdag?
Zie haar website

Joomla tem­plates by a4joomla