Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Hem­brug 19071983

hembrug1Hem­brug — inge­bruik­name 1907 — sloop 1983
Hem­brug dvdEen DVD met zeven reportages en doc­u­men­taires over de groot­ste draaibrug van Europa.

De bouw van de (nieuwe) Hem­brug is gere­aliseerd tussen 1903 en 1906. In 1907 werd de nieuwe brug in gebruik genomen. De groot­ste draaibrug van Europa! Beeld­bepal­end voor het Noordzeekanaal tussen Zaan­dam en Amter­dam.
De DVD is uit­ge­bracht door de Sticht­ing Zaans Erf­goed, opvol­ger van Mon­u­menten van Bedrijf en Tech­niek Zaanstreek, en Het Mate­ri­aal bv in Bussum.

Web­site: Mon­u­men­taal aan de Zaan

De reportages bevat­ten:
Frag­ment uit Oud-​Zaandam met enkele curieuze door­vaarten in de jaren 1950. Cees Hui­js­man (2.55 min)
Halte Hem­brug, reportage van de ZZBO over het oph­ef­fen van deze halte (3.26 min)
Laat­ste Rit, reportage van de ZZBO over de laat­ste per­so­n­en­trein die de Hem­brug passeert met burge­meester Arie Lems op 27 mei 1983. (3.5 min)
Van Gewest tot Gewest. Ook dit NOS-​programma besteede aan­dacht aan de Hem­brug in juni 1983. (11.30 min)
Sloop. Een korte impressie van de sloop van de burg in najaar 1983 door ZZBO. (2.12 min)
Sta­tion Zaan­dam. Beelden van het oude en nieuwe NS-​station en een gesprekje met de archi­tect door de ZZBO. (5.40 min)
Hem­brug 19061983. Film gemaakt in opdracht van de MBTZ over de tech­niek van de brug. Lind­say C. Welling­ton Gra­hem. (20.08 min)
Extra: Loc 1658 wordt de Zaan­dam gedoopt. Burge­meester Arie Lems maakt een ritje. ZZBO, april 1983. (3.50)
Note van de redac­tie: Lind­say C. Welling­ton Gra­ham, een Engels­man die geruime tijd op de Prins Hen­drikkade heeft gewoond. Een top film als u van tech­niek houdt (redac­tie, dZ).
hembrug2

De Hem­brug in Zaan­dam. Deze foto is gebruikt op de uitn­odig­ing voor de open­ing van de „Hem­brug­ten­toon­stelling” in 1983.
Foto: F.C Welling­ton Graham

Verkri­jg­baar bij boekhan­del Bruna en bij het Zaans Museum

Joomla tem­plates by a4joomla