Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Groot Spreek­beurten­boek

50ste boek van Peter Smit
Bron: NHDag­blad, 28 augus­tus 2007

Het vijftig­ste boek van de Purmerendse schri­jver Peter Smit is net uit. Geen roman of ver­halen­bun­del dit keer. Maar het ‚Groot Spreek­beurten­boek’. Het boek biedt de helpende hand bij het houden van spreek­beurten. Vooral de onbe­nul­ligheid van de spreek­beurten uit zijn eigen schooltijd staan hem nog bij.

spreekbeurtenboek1Het nieuwe boek van Smit behan­delt hon­derd onder­w­er­pen. Er staan zeven gouden tips in voor het houden van spreek­beurten zoals het ver­mi­j­den van saaie onder­w­er­pen. Het boek is bedoeld voor kinderen van 9 tot 14 jaar. De hon­derd onder­w­er­pen zijn spec­i­fiek voor die groep inter­es­sant.
Aan bod komen: Walt Dis­ney, Roald Dahl, vreemde lan­den, merk­waardige dieren, grote uitvin­ders, druï­den, Johan Crui­jff en vliegende scho­tels. Bij elk onder­w­erp staat een korte beschri­jv­ing en verder enkele tips voor boeken en web­sites waar je meer over de onder­w­er­pen vindt.

In het door Wilbert van der Steen geïl­lus­treerde en door het Antwerpse The House of Books uit­geven spreek­beurten­boek staan tien hoofd­stukken met steeds tien items. Van Hans Chris­t­ian Ander­sen tot Atlantis.
Smit schri­jft zo veel dat het zijn hoofd­beroep is gewor­den. Al valt-​ie nog weleens in bij een tandtech­ni­cus, dat is zijn vorige hoofd­beroep. „Van­wege de aan­pass­ing van de AWBZ is daar nu veel werk in.” Maar de afgelopen jaren heeft hij alleen maar geschreven.
Zie ook de web­site van Peter Smit

Nation­aal Spreek­beurten­boek

Een boek met twintig hoofd­stukken waar je spreek­beurten van kunt maken. Over Roald Dahl, Walt Dis­ney en Michelan­gelo. Over paar­den, dolfi­j­nen, kat­ten en olifan­ten. Over de Zeven Wereld­won­deren, buite­naardse wezens en de ont­dekking van de choco­lade. Weet je hoe bij­zon­der het is dat water bij nul graden bevri­est? In dit boek lees je het!

Nation­aal Spreek­beurten­boek: Uit­gev­erij House of Books.

Hand­ige tips en ideeën om over hon­derd onder­w­er­pen een leuke en inter­es­sante spreek­beurt te houden. Met kleine zwart-​wittekeningen. Vanaf ca. 10 t/​m 14 jaar.

Auteur: Peter Smit
ISBN-​13: 9789044317800

Joomla tem­plates by a4joomla