Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse ver­halen. De Plekkers van De Pet en andere molenverhalen.

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

PlekkerboekDoor Ron Couwen­hoven — 2017
Een prachtige cover met een zeer aansprek­ende titel (als je bij de fam­i­lie Plekker hoort). Het open­ingsver­haal over de Plekkers van De Pet is geschreven door gastschri­jver Hes­sel IJskes uit Krom­me­nie. Als kind was hij al gefasci­neerd door het molenge­beuren rond molen De Pet.
Drie gen­er­aties Plekker hielden vanaf 1725 de molen gaande. Tot Willem Plekker, na het over­li­j­den van zijn enige zoon Thi­jme in 1936, in 1937 de molen moest verkopen voor de sloop. Zagerij De Pet echter heeft nog enkele jaren bestaan tot 1971.

Gastschri­jver Hes­sel IJskes heeft als 14-​jarige bij de zagerij gew­erkt en van­daar zijn bij­zon­dere liefde voor deze molen.

Maar er wor­den ook vele andere molens beschreven in het boek. Koren­molens in Wormer en Jisp, water­molen de Water­dief in Busch en Dam en de molen­brand in oliemolen De Hen­ge­laar in Zaan­dam. En de admin­is­tratie van de scha­trijke Aaltje Vas uit Wormerveer die het olies­lagers­bedrijf van haar vader en broer voortzette.

Ron Couwen­hoven uit Zaan­dam is ruim 50 jaar jour­nal­ist en auteur. Een expert op het gebied van de Zaanse wind­molenin­dus­trie. Van zijn hand ook het stan­daard­w­erk: 1100 Zaanse Molens.
Een boek vol wetenswaardighe­den over molens. Zeer de moeite waard om te lezen.
ISBN 978 90 78381 98 3
Prijs € 19,95

Joomla tem­plates by a4joomla