Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jan Krui­jver — Schilder van de Zaanstreek

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

jankruyver2Onder grote belang­stelling is zater­dag 19 mei 2018 de overzicht­sten­toon­stelling van het werk van de schilder Jan Krui­jver in het Molen­mu­seum geopend.
Gelijk­er­tijd werd het boek ‘Verd­we­nen Zaanstreek — De erfe­nis van Jan Krui­jver’, uit­gegeven door de Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland, ten doop gehouden. Schri­jver Ron Couwen­hoven vertelde hoe hij in con­tact kwam met de fam­i­lie en hoe het uitein­delijk, na jaren, tot het boek is gekomen. Hij mocht de eerste boeken aan drie vrouwelijke naza­ten van Krui­jver over­handi­gen.
De klein­zoon van Krui­jver, Lex, opende daarna de ten­toon­stelling met een kort woord.

jankruyver1De ten­toon­stelling geeft een mooi beeld van het vele werk van Krui­jver en het is tot stand gekomen met de medew­erk­ing van vele bezit­ters van het werk van de schilder.
Er zullen ongetwi­jfeld nog veel van zijn werken bij mensen thuis aan de muur hangen of ergens op zolder liggen, want soms was Krui­jver, door nood ged­won­gen, zijn werk in te ruilen voor bijv. brandhout.

We mogen ons gelukkig pri­jzen dat er mensen zijn geweest die zoals Krui­jver, de Zaanstreek van toen hebben vast­gelegd, zodat wij nog een idee kun­nen kri­j­gen hoe het er een eeuw gele­den uitzag.

Afbeeld­ing: Het Franse Pad door Jan Kruijver

De Ten­toon­stelling is nog tot 12 augus­tus 2018 in het Molen­mu­seum te zien.

jankruyver3Het boek ‘Verd­we­nen Zaanstreek — De erfe­nis van Jan Krui­jver’ is te bestellen bij:
http://​www​.uit​gev​erij​-noord​-hol​land​.nl/

Joomla tem­plates by a4joomla