Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het gaat natu­urlijk over schip­pers, hun bedri­jven en hun fam­i­lies. Maar ik heb ook met heel veel plezier gekeken naar de foto’s van de Zaan en haar omgev­ing. Het oude Zaan­dam bijvoor­beeld. Ik had geen idee dat er nog zoveel beelden waren, van his­torisch belang mag ik wel zeggen, die ik voor het eerst zag. Op elke foto is het schip altijd de hoofd­per­soon, maar op de achter­grond zie je wat nu meestal niet meer bestaat, wat verd­we­nen is. Het is niet alleen de geschiede­nis van de schip­pers die de Zaan bevo­eren, maar ook van de oev­ers van de Zaan.

Letty SwartLetty Swart heeft al eerder van zich laten horen met de uit­gave van ‚De Wormerveerse Schip­perij’, dat in 2012 ver­scheen. Met ‘Schip­perij op de Zaan’ heeft ze haar werkveld enorm ver­g­root en heeft ze de ver­halen van beurtschip­pers, de fam­i­lies en de onderne­min­gen willen vast­leggen. Wat mij betreft heeft ze een unieke presta­tie geleverd met dit fenom­e­nale boek.

schipperij1

Omslag van het boek — Henk Gorter

Schip­perij op de Zaan - Letty Swart – de Ridder

Drukkerij: Prepress4U Info: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla