Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De verzetsstri­jders van Gouwpark

Pers­bericht

Gouwparkboek1

Er wordt momenteel hard gew­erkt aan de Zaan­damse nieuw­bouwwijk Gouw­park. De acht straten in deze naast het Zaans Medisch Cen­trum gele­gen buurt wor­den ver­noemd naar even­veel Zaan­damse verzetsstri­jders. Ter gele­gen­heid daar­van pre­sen­teren de Con­tact­groep Verzets­gepen­sioneer­den 19401945 Zaanstreek-​Waterland en het Zaans Verzet een boekje, bestemd voor de nieuwe bewon­ers van Gouw­park. Klik Hier voor het boekje.

De pub­li­catie De verzetsstri­jders van Gouw­park (44 pagina’s) is gewijd aan zowel het Zaanse verzet tij­dens de Tweede Werel­door­log als aan de acht Zaan­dammers die door mid­del van straat­na­men in Gouw­park wor­den her­dacht. Het betreft Ger­hardus Doc­ter, Albert Huis­man, Machiel van Marle, Pieter Adri­anus Smit, Jose­phus Swolfs, Cor­nelis van Vugt, Jacob Willem­szoon en Cor­nelis Zwart. Geen van hen over­leefde de oor­log. In het boekje wor­den ze geportret­teerd, in tekst en beeld.

De verzetsstri­jders van Gouw­park is geschreven door Sjef Swolfs en Erik Schaap. Burge­meester Jan Ham­ming nam het voor­wo­ord voor zijn reken­ing en de Zaanse kun­stenares Bar­bara van Marle ver­levendigde de pub­li­catie met een toepas­selijk grafisch werk. De uit­gave werd finan­cieel mogelijk gemaakt door de bouw­ers van Gouw­park, Rotary Zaan­dam, het 4 en 5 Meicomité Zaanstad, BAB en de gemeente Zaanstad.

De komende jaren wordt Gouw­park in etappes opgeleverd. De 250 huishoudens die er hun intrek nemen, kri­j­gen –tegelijk met hun huissleu­tels– De verzetsstri­jders van Gouw­park overhandigd.

Andere belang­stel­len­den kun­nen het boekje bestellen door over­mak­ing van €10,- per exem­plaar naar bankreken­ing NL34 ASNB 0708 0043 26 ten name van Erik Schaap (onder ver­meld­ing van ‘Gouw­park’ en het adres waar het boekje heen moet). De opbrengst komt ten goede aan de Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad.

Gouwparkstraten2

Voor vra­gen over deze uit­gave kunt u con­tact opne­men met Sjef Swolfs e: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en 075 616 7861.


Joomla tem­plates by a4joomla