Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Drukker1De Fam­i­lie Drukker en de tragiek van Joods Alk­maar
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Abra­ham Drukker werd in Zaan­dam geboren op 13 sep­tem­ber 1895. Zijn oud­ers, vader Emanuel Drukker en zijn moeder Mar­i­anne van Thijn trouwen in 1882 en ves­tig­den zich op West­z­i­jde 286 waar Emanuel een winkel in galanterieën dreef.
Er werd nogal ver­huisd in Zaan­dam want na de West­z­i­jde woonde men in Wijk B 165 en als laat­ste op de Zuid­dijk 15 waar men meube­len en sou­venirs verkocht en waar later juwe­lier van Zijp z’n winkel had.Vader Emanuel over­leed op 52-​jarige leeftijd; Bram was toen 11 jaar. Met zijn moeder heeft hij nog lang op Zuid­dijk 15 gewoond want in 1915 ver­huis­den Bram met zijn moeder naar Gedempte Gracht 56 en trokken in bij zijn oud­ere broer Jacob die daar een ortho­pe­dis­che schoen­mak­erij had.
Over Bram zijn schol­ing is weinig bek­end. Wel is iets bek­end over de mil­i­taire keur­ing in 1914 en zijn dien­st­plicht die in 1915 begon. Na zijn dien­st­plicht vertrekken hij en zijn moeder van de Gedempte Gracht naar Scha­gen, Laagz­i­jde B 88 waar de 23 jarige Abra­ham Drukker zich als koop­man laat registreren.

Drukker3De Laagz­i­jde in Scha­gen
In het­zelfde Scha­gen woonde ook de weduwe Sara Cohen-​Groen met haar dochter Juli­ette aan de Laagz­i­jde waar ook Bram en zijn moeder woon­den. De twee raken bevriend en trouwen in 1921 en in 1929 wordt hun dochter Mar­jan geboren.
Na een eerste poging met een zaak in de elec­trotech­niek volgt Abra­ham Drukker zijn zwa­ger Levie Cohen in de zakken­han­del. De zaken gaan goed want na Scha­gen ves­ti­gen zij zich ook in Alk­maar. In 1921 wordt Bram offi­cieel zak­en­part­ner in de zaak.

Foto: Molen­straat en Laagz­i­jde in Schagen.

Het gaat de fam­i­lie Drukker voor de wind, dochter Mar­jan doet het goed, een zon­nige toekomst ligt voor hen in het ver­schiet. Over dat alles komt langzaam, maar onafwend­baar eind jaren der­tig een donkerte van angst en onder­drukking te hangen. Schri­jver Van Baar weet dat in dit boek voortr­e­f­fe­lijk aan te tonen hoe de greep van de bezetter steeds verder wordt ver­sterkt en mensen tot wan­hoop brengt.

Drukker2Het ver­haal van de fam­i­lie Drukker en van vele andere Joodse inwon­ers van Alk­maar wordt uitvo­erig beschreven. Maar Van Baar heeft door het uitvo­erig onder­zoek naar de slachtof­fers ook aan­dacht voor de hand­langers, de omstanders en de prof­i­teurs die er ook waren. Maar ook voor de gevol­gen voor een samen­lev­ing zoals die in Alk­maar in die peri­ode bestond.

We hebben aan­dacht aan het boek willen geven omdat Abra­ham Drukker een geboren Zaan­dammer was, maar ook omdat dit voortr­e­f­fe­lijke boek weer eens met deze ver­schrikke­lijke episode uit de Ned­er­landse geschiede­nis ons de gevol­gen van dis­crim­i­natie en haat laat zien.

Foto: Abra­ham Drukker met zijn dochter Mar­jan aan de hand bij aankomst van een schip uit de Zaanstreek met een lad­ing zakken.

De Fam­i­lie Drukker en de tragiek van Joods Alk­maar.
Auteur: Jan van Baar.
Een uit­gave van de Sticht­ing Alk­maarse His­torische Pub­li­caties
In samen­werk­ing met het Region­aal Archief Alk­maar.
ISBN: 9789082130737
272 bladz­i­j­den en uitvo­erig geïllustreerd


Joomla tem­plates by a4joomla