Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sin­terk­laas en het geheim van de Spaanse Schans
Van onze redac­tie, Ans Pieper

SpaanseSchans3
Foto: Mar­jolein Lensink. Met van l naar r - 1e Pier van leeuwen, 4e Thijs de Lange, 5e Julius die het boekje over­handigde.

Afgelopen week werd het span­nende kinder­boek “Sin­terk­laas en het geheim van de Spaanse Schans” gep­re­sen­teerd in molen de Ooievaar bij de Zaanse Schans. Een bij­zon­dere plaats omdat die nor­maal voor bezoek­ers niet bereik­baar is. De molen staat namelijk op het ter­rein van de Duyvisfabriek.
SpaanseSchans1

Foto: Meester Hans Metz. Met een bootje wer­den gen­odig­den vanaf de Schans naar de molen gevaren.

SpaanseSchans2Thijs de Lange en Pier van Leeuwen schreven het ver­haal over een bijna ver­geten episode uit de Zaanse his­to­rie. Julius, een jon­gen die op de Schans woont, beleeft span­nende avon­turen waarin hij in de Tachtig­jarige oor­log terecht komt. De tijd waarin door vri­jbuiters gevochten werd tegen de Span­jaar­den. Tegelijk­er­tijd komen we bek­ende fig­uren tegen uit deze tijd zoals de brug­wachter, de har­mon­i­cas­pe­lende meester Hans en de directeur van de noot­jes­fab­riek. En eindigt het ver­haal met de intocht van Sin­terk­laas.
Op de bijeenkomst wer­den frag­menten voorgelezen uit het boek door Thijs de Lange en achter­gond­in­for­matie gegeven door Pier van Leeuwen zoals over de his­torisch plek waarop de aan­wezi­gen zich bevon­den. Daar was in de 16e eeuw de Kalver­schans waarom toen gevochten werd. Tot ver­rass­ing kwam ook de goed­heilig­man langs met zijn Pieten zodat het eerst exem­plaar aan hem over­handigd kon wor­den.
Het boekje is rijk geil­lus­treerd met herken­bare afbeeldin­gen.
Aan het eind van de bijeenkomst maakte Ron Sman bek­end dat de Bre­den­hof Sticht­ing 100 exem­plaren afneemt die wor­den geschonken aan de Kern­school, de school voor nieuwkomers.

Bestellen: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Exclusief verzend­kosten
Uit­gave: De Wagter
Auteur: Thijs de Lange
Illus­traties: Pier van Leeuwen
Vor­mgev­ing: Mar­jolein Lensink
Omvang: 96 pagina’s
ISBN /​EAN: 9789090353784
Prijs: € 9,95
Met steun van de Bre­den­hof Sticht­ing, het Reint Laan­fonds en het Jacob Stins­fonds, is deze uit­gave in eigen beheer mogelijk gemaakt.

SpaanseSchans0

Joomla tem­plates by a4joomla