Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

SchildersZaan

Schilders van de Zaan

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Bij uit­gev­erij W. Books ver­schi­jnt 2 maart 2022 het boek ‘Schilders van de Zaan’ van de hand van Henk Hei­j­nen.
Hei­j­nen is zeker bek­end met de Zaanse schilderkunst. Hei­j­nen studeerde kun­st­geschiede­nis en heeft ver­schil­lende boeken op zijn naam staan over de Zaanse schilderkunst. Daar­naast is hij als con­ser­va­tor ver­bon­den aan het Zaans Museum en de verenig­ing de Zaan­sche Molen.

Op de voor­plaat staat een werk van Peter de Rijcke die met zijn heldere kleuren bij velen bek­end is.
Naast de Rijcke is een grote keuze gemaakt uit de schilders die met de Zaanstreek ver­bon­den zijn.
Het is een flink boek gewor­den met ruim 200 afbeeldin­gen op 240 bladz­i­j­den.

Het is een mooi ver­zorgd boek en voor een kijkje in het boek en voor meer infor­matie kunt u hier terecht:

https://​wbooks​.com/​w​i​n​k​e​l​/​r​e​e​k​s​e​n​/​k​u​n​s​t​e​n​a​a​r​s​k​o​l​o​n​i​e​s​-​n​e​d​e​r​l​a​n​d​/​d​e​-​s​c​h​i​l​d​e​r​s​-​v​a​n​-​d​e​-​z​a​a​n​/​?​g​c​l​i​d​=​C​j​w​K​C​A​i​A​g​b​i​Q​B​h​A​H​E​i​w​A​u​Q​6​B​k​v​L​7​O​s​1​C​5​y​e​d​Y​k​O​C​3​O​D​q​T​8​L​l​844​K​b​E​A​g​X​X​S​Y​9​f​K​K​G​q​s​d​X​_​I​W​P​K​e​o​u​x​o​C​u​x​M​Q​A​v​D​_​B​w​E


Joomla tem­plates by a4joomla