Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Albert Richter0

Ongewenst. De wereld­kam­pi­oen wiel­ren­nen en zijn joodse coach.
Pers­bericht

‘Albert Richter is een hoog­be­gaafde sprinter, een getal­en­teerde ren­ner waar­voor de Duitse wiel­ren­sport nu al een eeuwige ere­plaats naast zijn suc­cesvolle voor­gangers moet inruimen.’

Nog geen twee jaar later probeerde de nationale wieler­bond in het­zelfde tijd­schrift waarin ze deze lof had toegezwaaid om de wereld­kam­pi­oen naar de ver­getel­heid te schri­jven: ‘Zijn naam is voor immer uit onze rijen geschrapt.’

Albert Richter en zijn joodse coach Ernst Berliner waren in onge­nade gevallen. De beste Duitse baan­ren­ner van de jaren der­tig bekocht zijn verzet tegen het Hitler-​regime in 1940 met de dood.

Zijn wan­hopige man­ager probeerde aan de Holo­caust te ontkomen door onder te duiken in Ned­er­land. Jaren­lang trok hij met zijn gezin van de ene naar de andere Zaanse schuilplaats, vech­t­end tegen de wan­hoop en onzekerheid.

Gesprekken met tijdgenoten en een lange zoek­tocht in de archieven geven zicht op de ver­sto­orde lev­ens van twee geroemde, maar des­on­danks nirt geac­cepteerder sportvrien­den.
In het rijk geïl­lus­treerde Ongewenst. De wereld­kam­pi­oen wiel­ren­nen en zijn joodse coach ontrafe­len Renate Franz en Erik Schaap de tragis­che geschiede­nis van deze twee onbek­ende grootheden.

Ongewenst. De wereld­kam­pi­oen wiel­ren­nen en zijn joodse coach (174 pagina’s) ver­schi­jnt op 20 mei 2022

Paper­back, 20 x 20 cm — 175 pagina’s — prijs €18,96
Brave­New­Books
ISBN 9789464484328

Albert Richter3 Albert Richter1935

Albert Richter1937

Joomla tem­plates by a4joomla