Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

TinusHut0

De win­naar die het spel ver­loor
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

In een recent ver­sch­enen boek met deze titel van Mar­greet van der Hut vertelt zij het tur­bu­lente ver­haal van haar groot­vader Mar­i­nus van der Hut.
Na het over­li­j­den van haar vader vindt Mar­greet in de nalaten­schap van haar vader een onder­zoek dat hij heeft ingesteld naar het leven van zijn eigen vader: Mar­i­nus van de Hut. Het zal toch vooral de raad­selachtige dood van Mar­i­nus van der Hut zijn geweest die hem ertoe bracht dat onder­zoek te starten.

TinusHut1
Foto: Dampad, rond 1e W.O., staat achter­aan met hoed M.C. van der Hut met links zijn zuster en rechts van hem zijn moeder

Mar­t­i­nus van der Hut werd in 1899 in Delft geboren. Ook in dat jaar ver­huist het gezin samen met de werkgever van de vader, de Artillerie Inricht­ing, van Delft naar Zaan­dam waar ze hun intrek nemen in een won­ing op het Dampad. Na de niet katholieke Bakker­school, volgt Van der Hut een oplei­d­ing in Tilburg aan de Apos­tolis­che School voor Mis­sion­aris­sen. Vlak voor het afs­tud­eren kiest de jonge man voor een loop­baan in de jour­nal­istiek.

TinusHut2Twee werelden
Dat is het begin van een leven waarin hij zowel de rol van burg­er­man als de rol van wereld­burger speelt. Brood­schri­jver en ook bezoeker van casino’s aan de Riv­iera. Hij heeft een rol in de begin­nende filmw­ereld in de jaren ’30 en ver­keerd met per­so­nen uit de lucht­vaartin­dus­trie ten tijde van de Burg­eroor­log in Spanje.

Foto: Het gezin van der Hut met huisvriend Jan Huijg (links), 1935

TinusHut3Het is eigen­lijk teveel voor dit korte leven, want in 1937 komt hij, onder dubieuze omstandighe­den, om bij een ongeluk waar­bij hij van de fiets wordt gere­den.
Wat er op de weg van Ams­ter­dam naar Zaan­dam pre­cies heeft plaats gevon­den is onduidelijk. Had Mar­i­nus van der Hut zich inge­laten met zaken die voor hem te groot en/​of te gevaar­lijk waren? Had hij zijn hand over­speelt?

Foto: Tinus van der Hut (links) met echt­paar Noor­duyn en vliege­nier H. Souf­free in Monte Carlo 1934.

Het is een mooi en sti­jlvol vor­mgegeven boek van uit­gev­erij Casae in Zaandijk.

Mar­greet heeft weer een stukje geschiede­nis aan haar fam­i­liegeschiede­nis toegevoegd en aan de his­to­rie van Zaandam.

De win­naar die het spel ver­loor” (Uit­gev­erij Casae, 48 blz. 19,95 euro).

Verkri­jg­baar bij Bruna aan de Damstraat en bij: sites​.google​.com/​v​i​e​w​/​u​i​t​g​e​v​e​r​i​j​c​a​s​a​e​/​h​o​m​e​p​a​g​e

Foto’s: Mar­greet van der Hut, Zaan­dam in oude ansichtkaarten, deel 7.


Joomla tem­plates by a4joomla