Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mooi is zijn beschri­jv­ing van de beide zij­den van de Oost­z­i­jde, eind vijftiger en begin jaren zes­tig, toen er nog veel overeind stond wat nu alle­maal verd­we­nen is. Hij beschri­jft de omgev­ing, alle zelf­s­tandige onderne­mers die iedereen kende. De melk­boer en de groen­te­boer kwa­men alle­maal nog langs de deur.

rosmolenbuurt1Hij werd geboren in de Bel­gis­ches­traat, in het stukje dat, met de Luik­ses­traat, een apart wijkje vor­mde. Het was een katholiek wijkje, waar iedereen elkaar kende. Waar de buren voor een kind alle­maal oom en tante waren. Hij schri­jft met liefde over zijn rijke Roomse jeugd, de kerk­gang, het verenigingsleven.

Foto: Rechts kleine Tom.

Hij beschri­jft ook alle paden en straten die op de Oost­z­i­jde uitk­wa­men, waar je als kind van de buurt je weg wel wist te vin­den. Maar ook de ‘deftige Oost­z­i­jde’ die langzaam verd­ween met de komst van de grote fabriekspanden.

Zelf heb ik ook de nodige herin­ner­in­gen aan deze buurt. Ik ben daar in 1946 geboren en heb daar gespeeld, ben er naar school gegaan. Tulleken heeft gelijk; het was een fijne buurt om in op te groeien. Bij mij thuis waren we com­mu­nis­tisch en onze buren in de Jan Bouwmeester­straat waren katholiek. Maar dat ver­schil merkte je alleen tij­dens verkiezin­gen door de ver­schil­lende verkiez­ings­bil­jet­ten die achter de ramen hin­gen. Verder ging iedereen gemoedelijk met elkaar om.

rosmolenbuurt2Ik heb het boek met heel veel plezier gelezen, vooral omdat er zoveel herken­ning was van plekken, van namen. Wie kwam er niet in het waren­huis van Van den Brink? Wie heeft er niet ges­noept van het ijs van Danser uit de Schoolmeester­straat? Een heer­lijk boek en Tulleken heeft de geschiede­nis van Zaan­dam een grote dienst bewezen.

Van Bal­ti­more tot Ran­goon Een ver­haal uit de Zaan­damse Ros­molen­bu­urt in 1961.
Uit­gever: Hei­j­nis & Schip­per Drukkerij bv, Zaandijk
ISBN: 9789060280508

Joomla tem­plates by a4joomla