Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rond de Zaan­brug liq­uideerde de ille­galiteit steeds meer vijan­den naar­mate de bevri­jd­ing dichter­bij kwam. En zelfs toen de oor­log al vele maan­den voor­bij was, ging papier­fab­riek De Een­dracht in Wormer gewoon door met het verni­eti­gen van joods roofgoed.
Het is een bijna willekeurige greep uit de tal­loze Zaanse gebeurtenis­sen gedurende de bezettingstijd. Oor­logspad geeft aan de hand van meer dan 250 adressen en straten een indrin­gend en soms onthul­lend beeld van de uiter­sten waarmee de Zaankan­ters tussen 1940 en 1945 te maken kre­gen. Deze door Erik Schaap gemaakte plat­te­grond van het ‚schuldig land­schap’ in oor­logstijd is aange­vuld met een uit­ge­breide inlei­d­ing en tien­tallen vee­lal nooit eerder gepub­liceerde foto’s van bezetting en verzet, ver­vol­ging en bevrijding.
Aan de hand van ruim 250 adressen toont Oor­logspad (174 pagina’s, €17,95) wat de jaren 19401945 betek­enden voor de Zaanse inwoners.
Erik Schaap, Oor­logspad. Adres­boek van de bezette Zaanstreek (uit­gev­erij Brave New Books) is verkri­jg­baar in elke Ned­er­landse boekhandel.
Joomla tem­plates by a4joomla