Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

1945

Van onze redac­tie Ruud Meijns

Af en toe wordt er een boek gepub­liceerd waar mijn belang­stelling, als liefheb­ber van geschiede­nis, direct naar uit­gaat. Dat komt door het onder­w­erp en de auteur.

1945Het boek heet ‘1945′ en de auteur is Ian Buruma, een Ned­er­lan­der met een grote inter­na­tionale rep­u­tatie. In dit boek beschri­jft hij het jaar 1945 en hoe de wereld omging met het ver­w­erken van de grote oor­log die net achter de rug was. Miss­chien moet ik zeggen leek te zijn want er werd nog heel wat honger gele­den, met elkaar afgerek­end, nieuwe strijd gestart.

Geen gezel­lig boek. Wel een boek waarin de schri­jver probeert een beeld te geven van hoe de wereld zichzelf probeerde te hervin­den . Waarin oude waar­den voor­goed had­den afgedaan en nieuwe nauwelijks nog voet aan de grond had­den.
Een aan­rader

Ian Buruma, „1945 – Biografie van een jaar”, ver­tal­ing Arthur Wev­ers, Atlas Con­tact, 400 pagina’s

Joomla tem­plates by a4joomla