Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

pinksterdag1Derde Pinks­ter­dag in de Zaanstreek?

Van onze redactie

Sinds 1574, de Zaanse over­win­ning op de Span­jaar­den in de Tachtig­jarige oor­log, waar twee Pinks­ter­da­gen strijd geleverd was.
Het land ten oosten van de Zaan kwam, na over­win­ning van de Zaanse stri­jders, niet onder Spaanse over­heers­ing. Zaankan­ters vier­den sinds­dien de Derde Pinks­ter­dag, de dag van de over­win­ning op de Spanjaarden.

Een minis­cuul boekje is uit­gegeven door Hei­j­nis & Schip­per Drukkerij bv in Zaandijk www​.hei​j​nis​-schip​per​.nl waarin deze voor de Zaanstreek zo belan­grijke geschiede­nis eens fijn wordt uit­gelegd.
Afb.: De afmet­ing van het boekje is bijna op ware grootte! (10 x 7 cm)

Joomla tem­plates by a4joomla