Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Pluut — Ont­dek de ziel van de Zaanstreek

door: Fleur Poot en Erik Schaap

pluutWat gaat er om in de Zaankan­ter?
Hoe praat hij? Waarover? Is zijn natu­urlijke habi­tat de moeite van een bezoek waard? Waarom dan wel?
Pluut
Dankzij Pluut! (Zaans voor ‚plezier’) bent u in staat om de ziel en zaligheid van de Zaanstreek en haar bewon­ers te door­gron­den.
Alle hoogte– en dieptepun­ten zijn terug te vin­den in dit boek­w­erk, van Albert Heijn tot Zaanse verhoormethode.

De geschiede­nis van de regio, het Zaanse dialect, cul­tuur, archi­tec­tuur, sport en spel; na lez­ing staat u niet langer
met de mond vol tanden als het gaat over dit intrigerende gebied.
En u beschikt boven­dien over de adressen van de rel­e­vante eet-​, drink-​, winkel– en slaapgele­gen­heden.
Met gratis puzzeltocht!

Tech­nis­che gegevens
Samen­stelling en tekst: Fleur Poot en Erik Schaap
Ontwerp en druk: Hei­j­nis & Schip­per Drukkerij BV, Zaandijk
ISBN: 9789090263113
For­maat: 14,5 x 14,5 cm
Omvang: 124 pagina’s
Bedrukking: zwart
Afw­erk­ing: genaaid gebrocheerd
Dis­trib­u­tie:
Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland
Post­bus 40, 1520 AA Wormerveer
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.uit​gev​erij​-noord​-hol​land​.nlDit is een uit­gave van Schaapen­poot
in samen­werk­ing met Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Op 13 novem­ber 2011 ver­scheen het boekje ‚Pluut! Over de ziel van de Zaanstreek’ geschreven door Erik Schaap en Fleur Poot.
Ruim 120 pagina’s ver­rassende ver­halen en fraaie foto’s. Te koop bij de Zaanse boekhan­dels en via Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland.

pluut2
Fleur Poot opent de pre­sen­tatie met een quizz.

Joomla tem­plates by a4joomla